palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása pályázat

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

A feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című pályázat célja az élelmiszer-feldolgozó üzemek, a borászati üzemek, a takarmány előállító üzemek fejlesztését támogatása. A pályázaton belül lehetőség van a mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztésének támogatására is, ezen belül a mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek és az egészséges állatok vágásából származó állati melléktermékek feldolgozásához, továbbá illóolaj lepárláshoz kapcsolódó üzemek fejlesztésére vagy kialakítására. A pályázat lehetőséget teremt zöld beruházások energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek fejlesztésére és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.

A feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című pályázat a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések megvalósulását támogatja. Célja az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

A feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című pályázat adatai

Pályázók köre: Mezőgazdasági termékek értéknövelését, piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozás.

Támogatható tevékenységek

  • Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.
  • Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.
  • Immateriális beruházások: a művelet céljához köthető számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése

Támogatás mértéke: Legfeljebb 200 millió Ft

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás, a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítésén keresztül.
Előleg igénylése: A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.
Megvalósítás időtartama: 24 hónap
Megvalósítás földrajzi besorolása: Magyarország egész területén
Támogatható projektek száma: 800-1000 db

Letölthető dokumentum

KAP-RD04a-RD04b-2-24 Feldolgozó üzemek támogatása

Pályázat elérhetősége: KAP-RD04a-RD04b-2-24 – Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

Pályázatírással kapcsolatban töltse ki az alábbi jelentkezési lapot!

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. augusztus 13. napjától van lehetőség az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:
1. benyújtási szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.
2. benyújtási szakasz: 2024. augusztus 27. – 2024. szeptember 9.
3. benyújtási szakasz: 2025. március 11. – 2025. március 24.
4. benyújtási szakasz: 2025. március 25. – 2025. április 7.