palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása pályázat

Feldolgozó üzem

A Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása című pályázat a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósulását támogatja.


Célja a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósíthatóságának támogatása. Az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

A Feldolgozó üzem komplex fejlesztésének támogatása című pályázat alapadatai

Támogatási kód: KAP-RD04a-RD04b-1-24
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás (VNT), a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítésén keresztül.
Támogatás mértéke – Mindkét célterület vonatkozásában:
 • – legalább 200 millió Ft
  1. célterület vonatkozásában: – legfeljebb 5 milliárd Ft
  2. célterület vonatkozásában: – legfeljebb 1 milliárd Ft

Igénybe vehető előleg: A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Megvalósítás területe: Magyarország egész területén.
Támogatható projektek száma: 200-250 db
Kedvezményezettek köre
Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:
– Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.
Támogatható tevékenységek köre
 • Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épület, építmény építése,
  fejlesztése, korszerűsítése.
 • Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.
 • Immateriális beruházások: a művelet céljához köthető számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése/létesítése.

1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése/létesítése:
a) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
b) Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
c) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
d) Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével
e) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
f) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai  hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések)

2. Borászati üzemek fejlesztése/létesítése:
a) Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
b) Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
c) Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
d) Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
e) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
f) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése/létesítése (TEÁOR109)
a) Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
b) A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
c) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
d) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
e) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
f) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése/létesítése:
1.) Mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése/létesítése:
a) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan, az előállított termék készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
b) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
c) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
d) A mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
e) A mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.
2.) Az egészséges állatok vágásából származó, az 1069/2009/EK rendelet 10. cikk szerinti 3. kategóriába sorolt állati melléktermékek feldolgozásához, továbbá illóolaj lepárláshoz kapcsolódóan:

a) új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása,
b) meglévő rendszerek energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítése

2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben:
a) Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
b) Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése  (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése stb.);
c) Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
d) Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
  • napkollektorok alkalmazása,
  • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
  • geotermikus energia használata,
  • biogáz termelés
  • anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása (az üzemben keletkező szennyvíz vagy más szerves hulladék anaerob biogáztermeléssel együtt járó kezelése),
  • napelemes rendszer alkalmazása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
  • szélenergia felhasználása.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az üzemekben zajló tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

A megvalósítandó biogázüzem energiatermelő kapacitása meghaladhatja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét.
Amennyiben a biogázüzem termelési kapacitása meghaladja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigényt (vagyis a biogázüzem az előállított energia továbbadási, értékesítési céljával kerül kialakításra), úgy a felhívás 3.2 fejezetében szereplő állami támogatásokat figyelembe kell venni.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak a felhívás 9.4. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével:

a) Ingatlan vásárlása,
b) Projekt előkészítés:
ba) szakmai előkészítés,
bb) közbeszerzés,
c) Mérnöki feladatok,
d) Projektmenedzsment,
e) Egyéb szolgáltatások,
f) Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).

2. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
a) telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);
b) az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelése típusú tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

Pályázatírással, pályázati tanácsadással kapcsolatban az alábbi adatok beküldésével veheti fel velünk a kapcsolatot!

 

Letölthető dokumentumok

KAP-RD04a-RD04b-1-24 Feldolgozó üzemek komplex támogatása.pdf
1. melléklet – Fogalomtár_0.pdf
2. melléklet – Nyilatkozat nem engedélyköteles építési tevékenységekről_0.pdf
3. melléklet – Monitoring adatok_0.pdf
4. melléklet – Tartalmi értékelési szempontok_0.pdf
5. melléklet – Annex I. lista_0.pdf
6. melléklet – Szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság igazolása.pdf
7. melléklet- Üzleti terv kitöltési útmutató.pdf
8. melléklet – Támogatási intenzitások összefoglaló táblázata.pdf
9. melléklet – Arachne adatok.pdf

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtására 2024. szeptember 17. napjától van lehetőség az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:
1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 17. – 2024. szeptember 30.
2. benyújtási szakasz: 2024. október 1. – 2024. október 14.
3. benyújtási szakasz: 2025. április 15. – 2025. április 28.
4. benyújtási szakasz: 2025. április 29. – 2025. május 12.