palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az élelmiszer-pazarlás mérésének javítására és az élelmiszer-pazarlás megelőzésének előmozdítására

Élelmiszerhulladék pályázat

Pályázat a fenntartható élelmiszer-termelés és -fogyasztás támogatására az élelmiszer-pazarlás megelőzésével és csökkentésével, többek között információmegosztás és tudatosságnövelő tevékenységek révén.

A pályázat kódja: SMP-FOOD-2024-FW-STAKEHOLDERS-PJ

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. 09. 25.  17:00 h

Támogatási intenzitás: 50%

Összköltségvetés: 2,000,000.00 €

Becsült uniós hozzájárulás projektenként: 100 000,00 és 300 000,00 euró között

Letölthető dokumentum

525_call-fiche_smp-food-2024-fw-stakeholders-pj_en

A pályázati felhívás célja, hogy támogassa az unióban az érdekelt feleket abban, hogy a fogyasztók (otthoni és házon kívüli) élelmiszer-pazarlásának kezelésére irányuló intézkedéseket tegyenek, olyan intézkedéstípusokat beleértve, mint a magatartás változtató beavatkozások, oktatás és képzés, élelmiszer-pazarlás megelőzésére vonatkozó iránymutatások kidolgozása és végrehajtása, élelmiszer-pazarlás nyomon követési programok, figyelemfelkeltő kampányok és kommunikációs anyagok, valamint új üzleti modellek kidolgozása. Az otthonon kívüli intézkedésekre például iskolákban, étkezdékben, éttermekben és büfékben kerülhet sor.

A pályázatokban le kell írni, hogyan alkalmazható a cél-intézkedés-cselekvés megközelítés az alábbi 4 lépésben:

 • az élelmiszer-pazarlás kezdeti diagnózisának meghatározása, a probléma mértékének megértése és a konkrét fellépést igénylő „forró pontok” (pl. célközönség, olyan helyzetek, ahol élelmiszer-pazarlás keletkezik) azonosítása. Ez alapulhat egy korábbi diagnózison. Ezt a folyamatot a javaslatban világosan le kell írni.
 • az élelmiszerhulladék-csökkentési célok meghatározása egy konkrét kiindulópontra való hivatkozással. A projektjavaslatoknak SMART célkitűzéseket és konkrét fő teljesítménymutatókat kell meghatározniuk (ideális esetben beleértve az élelmiszer-hulladék csökkentését és/vagy egyéb mutatókat, mint például a tudatosság és/vagy a hozzáállás változását, eredménymutatókat, mint például az elért elérés stb.
 • az élelmiszerhulladék kezdeti diagnózisa során azonosított problémás pontok kezelésére irányuló intézkedések kidolgozása és végrehajtása.
 • a projekt végén záróértékelés elvégzése annak érdekében, hogy megértsük az intézkedések végrehajtása során elért eredményeket, valamint a kitűzött célok és fő teljesítménymutatók tekintetében elért előrehaladást. Az értékelés eredményeit nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a kulcsfontosságú érdekeltek számára. A hosszútávú élelmiszerhulladék-csökkentési tendenciákra vonatkozó előrejelzési információk, illetve a projekt által javasolt intézkedés(ek) várható időtartama, mennyi ideig eredményezik az élelmiszer-hulladék csökkentését.

Várható hatások és hatások

 • A támogatás kedvezményezettjei várhatóan hozzájárulnak a fogyasztói szinten keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentéséhez, ami pozitív környezeti, gazdasági és társadalmi hatásokkal jár.
 • A projekt az élelmiszer-hulladék csökkentésére gyakorolt hatását egyértelműen azonosítani kell, vagy a mennyiségi adatok (pl. az élelmiszer-hulladék mennyiségének mérése) és/vagy minőségi adatok (pl. a bejelentett magatartás-változás) segítségével.
 • A projektjavaslatoknak ki kell fejteniük az élelmiszer-hulladék csökkentésének gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait, hogyan fogják számszerűsíteni és le kell írniuk a várható rövid és hosszú távú hatásokat.
 • A támogatás kedvezményezettjeinek a projektek eredményeit (a támogatási megállapodással megegyező nyelvű összefoglalót és zárójelentést, valamint a rövid esettanulmányt) az EU Élelmiszer-veszteség és Hulladékmegelőzési Központján keresztül kell megosztaniuk. A támogatást nyújtó hatóság kérésére a kedvezményezettek felkérhetők arra, hogy webináriumok, találkozók stb. formájában osszák meg az információkat az EU FLW platformjával és/vagy az élelmiszer-veszteséggel és élelmiszer-hulladékkal foglalkozó szakértői csoporttal.

Várható eredmények

Az ajánlattételi felhívás keretében felajánlott támogatások a tevékenységek széles körét támogathatják, feltéve, hogy azok a fent említett célkitűzésekhez kapcsolódnak.

A támogatások olyan (otthoni és házon kívüli) fogyasztói élelmiszer-hulladék megelőzési tevékenységekre terjednének ki, mint például:

 • magatartásváltoztató beavatkozások (pl. a fogyasztói szintű élelmiszer-pazarlás megelőzését célzó ösztönzők, például a háztartásoknak és az élelmiszer-szolgáltatóknak szánt speciális eszközök és felhívások, tréningprogramok stb;)
 • oktatás és képzés (pl. iskolai programok, személyzeti képzés és intézkedések az iskolai étkezdékben);
 • tudatosságnövelő kampányok (pl. helyi, regionális vagy országos szinten);
 • mérési és jelentési eszközök és megoldások az élelmiszer-pazarlás megelőzésére a fogyasztás szintjén (pl. mobilalkalmazások és egyéb, az önjelentkezésen túlmutató nyomon követési eszközök);
 • tanulmányok, adatgyűjtés és kísérleti tevékenységek, amelyek kiszélesítik a fogyasztói élelmiszer-pazarlás megelőzésére irányuló beavatkozások tényekkel alátámasztott bázisát (pl. a célcsoportok szegmentálására irányuló tanulmányok az intézkedések jobb testre szabása és célzottabbá tétele érdekében).

A javasolt intézkedéseknek túl kell lépniük a fogyasztók tájékoztatásán, az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében a fogyasztói magatartásváltozás támogatására kell összpontosítaniuk. A kezdeményezéseknek bizonyítékokon kell alapulniuk, lehetőség szerint megfelelő viselkedésváltoztatási modellt alkalmazva. A tudatosság növelését gyakorlati tanácsokkal és eszközökkel kombinálhatják, hogy segítsék a fogyasztókat az élelmiszer-pazarlás csökkentésében.

A javasolt intézkedéseknek meg kell felelniük a vonatkozó uniós és uniós jogszabályoknak (élelmiszer-biztonság, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása, állategészségügy stb.)

A hulladékkezelést, például a komposztálást elősegítő intézkedések nem tartoznak e felhívás hatálya alá, ahogyan a már nem emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek állati takarmányként való felhasználását elősegítő intézkedések sem.

Jogosultsági feltételek

Támogatandó régiók/országok: EU-tagállamok, tengerentúli országok és területek (TOT)

Támogatható szervezetek: Oktatási és képzési intézmények, nemzetközi szervezetek, nonprofit szervezetek / nem kormányzati szervezetek, magánintézmények, beleértve a magáncégeket (profitorientált magánvállalkozás), köztestületek (nemzeti, regionális és helyi; beleértve a csoportosulásokat), kutatóintézetek, beleértve az egyetemeket, kis- és középvállalkozások (kkv).

Kötelező partnerség: Nincs

Projekt partnerség

A támogathatóság feltétele, hogy a pályázók (kedvezményezettek és társult szervezetek):

 • jogi személyek (állami vagy magánszervezetek)
 • a támogatható országból származnak, azaz: EU-tagállam (beleértve a tengerentúli országokat és területeket (TOT)) vagy
 • Különleges esetek:
  • Kivételes finanszírozás – A más (fent nem felsorolt) országokból származó szervezetek kivételesen támogathatók, ha a támogatást nyújtó hatóság úgy ítéli meg, hogy részvételük elengedhetetlen az intézkedés végrehajtásához.

Természetes személyek NEM támogathatók (kivéve az önálló vállalkozókat, azaz az egyéni vállalkozókat, ahol a vállalkozás nem rendelkezik a természetes személytől elkülönült jogi személyiséggel).

Uniós szervek – Uniós szervek (az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának kivételével) NEM lehetnek a konzorcium tagjai.

Nemzetközi szervezetek – A nemzetközi szervezetek támogathatók. A támogatható országokra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak rájuk.

Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – A nemzeti joguk szerint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kivételesen részt vehetnek, feltéve, hogy képviselőik képesek jogi kötelezettségeket vállalni a nevükben, és az EU pénzügyi érdekeinek védelmére a jogi személyek által nyújtott garanciákkal egyenértékű garanciákat nyújtanak.

Egyesületek és érdekképviseletek – A tagokból álló szervezetek „kizárólagos kedvezményezettként” vagy „jogi személyiséggel nem rendelkező kedvezményezettként” vehetnek részt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a fellépést a tagok hajtják végre, akkor nekik is részt kell venniük (vagy kedvezményezettként, vagy kapcsolt szervezetként, különben költségeik NEM támogathatók).

Egyéb támogathatósági feltételek

 • Harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás nem megengedett

A projekt időtartama: 18 és 24 hónap között