palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

eidolon ösztöndíj – fotográfiai ösztöndíj

Eidolon ösztöndíj

Nemzetközi ösztöndíj pályázat, olyan projektek számára, amelyek a hagyományos fotográfiát kutatják, népszerűsítik és megőrzik.


A pályázat benyújtásának határideje 2024. augusztus 30.

Két kategóriában, összesen 25.000 eurót osztanak szét.

Az eidolon ösztöndíj egy nemzetközi program, amelyet évente olyan művészek, egyetemi oktatók, szakemberek, kutatók, gyűjtők és a vernakuláris fotográfia szerelmesei számára ítélnek oda, akiknek korábbi munkássága és javasolt projektje a mindennapi fotográfia képi öröksége köré összpontosul.

Az ösztöndíj célja a népi fotográfián belüli jelenségek, gyűjtemények, történetek, gyakorlatok és tendenciák azonosítása új értelmezések és elemzések felajánlása céljából. Az eidolon küldetésének célja a fotográfiai örökségek és a kortárs fotográfiai gyakorlatok tematizálása.

Témák

 • Családi albumok, múlt és jelen.
 • Kollektív történetek és emlékek a népi fotográfia lencséjén keresztül.
 • A múlt és a jelen népi képek archiválásának kérdései.
 • A fotográfia esztétikai minősége és társadalmi vagy pszichológiai jelentősége a közösségi média korában.
 • Az online képek hálózatos tulajdonságai.
 • Kortárs amatőr fotográfiai gyakorlatok.
 • A marginalizált csoportok reprezentációja a népi fotográfián keresztül.
 • A népi fotográfia kisajátítása és gyűjteményépítés mint kortárs művészet.
 • A fényképészeti apparátus fejlődése és jelentősége a mindennapi kultúrában.

Kategóriák

1. kategória: Szövegek, esszék, könyvötletek
Az eidolon ösztöndíj célja, hogy elősegítse a hétköznapi fotográfia és a mindennapi képalkotás valamint a látásmódok kapcsolatának megismerését. Olyan szövegek megírására kívánnak ösztönözni, amelyek a mindennapi képalkotás érdekes aspektusait tárják fel, és megvilágítják e mindannyiunk által ismert és naponta újrateremtett vizuális történelem ismeretlen szegleteit.
Az Eidolon ösztöndíj nyertesei olyan szerzők lesznek, akik élvezetes és informatív szövegükkel széles közönséget tudnak elérni – akár szórakoztatva vagy oktatva, akár gyönyörködtetve vagy provokálva. Olyan szövegeket keresnek, amelyek a mindennapi képalkotás jelentőségének új aspektusaira világítanak rá, és megkérdőjelezik a hétköznapi képalkotásról való megszokott gondolkodást, valamint hangsúlyozzák a társadalomnak a fényképezőgéphez való viszonyát.
Az ösztöndíjasok hosszú esszéi, fordításai és cikksorozatai az Eidolon folyóirat online kiadásában jelennek meg. Az Eidolon-ösztöndíj biztosítja a szerző/fordító számára az ötleteik megvalósításához szükséges anyagiakat és tiszteletdíjat. A támogatás odaítélése után a végleges megjelenési időpontokat a szerzőkkel együttműködve határozzák meg.

2. kategória: A mindennapi fotográfiai gyűjtemények és archívumok bővítése különböző formákban

Az analóg hétköznapi fotográfiák elvesznek az örökségből, mert egyelőre nincsenek rendszerszerű eszközök a megőrzésükre. Az Eidolon lehetőséget jelent a múlt mindennapi képeinek értelmezésére egy olyan pillanatban, amikor felmerül a kérdés, hogy mi a jelentősége a kortárs társadalmi képalkotásnak. Úgy vélik, hogy a múltat a jelen képi gyakorlatain keresztül értelmezik.
Az Eidolon ösztöndíj célja, hogy a népi fotográfiával foglalkozó művészek, tudósok, rajongók és szakemberek számára forrásokat biztosítson kreatív elképzeléseik megvalósításához. Ebben a kategóriában, olyan nem szöveges projektötleteket keresnek, amelyek az Eidolon támogatásával kiállításokká, oktatási eseményekké vagy médiaspecifikus (művészeti) alkotásokká fejlődhetnek, amelyek a mindennapi képalkotás széleskörű jelenségeit vizsgálják.
Különböző értelmezői gesztusokon keresztül szeretnének lehetőséget adni korábban nem kiemelt fényképeknek. Pályázatokat várnak rövid dokumentumfilmekre, videoesszékre, multimédiás művészeti alkotásokra, közös online projektekre, valamint kutatócsoportok, kiállítások, mesterkurzusok és egyéb oktatási események kezdeményezésére, amelyek megfelelnek az Eidolon intézményi küldetésének fent említett tematikus vagy esztétikai követelményeinek.

Támogatás

1. kategória: Szövegek, esszék, könyvötletek
Ebben a kategóriában szétosztható összeg: 7000 EURO.

Bármely nemzetiségű, angolul beszélő írók pályázhatnak legfeljebb 7000 eurós támogatásra a következő művek elkészítésének támogatására:
– hosszú esszék
– cikksorozatok
– más nyelveken megjelent, a mindennapi képalkotásról szóló fontos publikációk angol nyelvű fordítása.

2. kategória: A mindennapi fotográfiai gyűjtemények és archívumok bővítése különböző formákban
Ebben a kategóriában szétosztandó összeg: 18 000 EURO.

A kis- és középméretű projektjavaslatok esetében a javasolt tevékenységek a következők lehetnek:
– műalkotás és helyspecifikus munka
– digitális projekt
– műhelyek vagy műhelysorozatok.

A támogatást e projektek racionalizálásának, előkészítésének és megvalósításának finanszírozására ajánljuk fel.

A nagyobb volumenű és sok közreműködőt igénylő projektjavaslatok esetében a javasolt tevékenységek közé tartozhatnak:
– rövid dokumentumfilm, videoesszé és YouTube-special
– csoportos vagy egyéni kiállítás
– beszélgetés vagy beszélgetés-sorozat
– mesterkurzus
– kutatócsoport.

Míg a támogatás megkönnyítheti e projektek előkészítését, az Eidolon partner lesz abban, hogy a projekt megvalósításához elegendő forrást találjon.

A budapesti székhelyű Eidolon Centre for Everyday Photography még keresi végleges fizikai otthonát. Egy kiállítás vagy beszélgetős rendezvény előkészítésének megkönnyítésére nyújtott támogatás esetén a nyertes beleegyezik abba, hogy az Eidolon egy éven keresztül jogosult a kiállítást vagy rendezvényt saját jövőbeli helyiségében megvalósítani, vagy megtalálni a megfelelő nemzetközi partnert a rendezvény megrendezésére.

Szabályok

 • Egyéni és csoportos jelentkezéseket egyaránt szívesen fogadnak.
 • A beérkezett pályázatok alapján választják ki az ösztöndíjasok számát.
 • A támogatás összege szabadon elkölthető a megvalósítók tiszteletdíjára, utazási költségekre, előkészítési és gyártási költségekre, valamint a bevont partnerek kifizetésére.
 • A hiányos vagy a határidő után beérkezett pályázatokat nem veszik figyelembe. A pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat tartalmát a zsűri tagjaival megosszák, és nyertes pályázat esetén annak vizuális elemeit felhasználják az eredményhirdetésben és az azt követő közösségi média posztokban.

Eidolon Grant