palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Transzformátor alállomások vagy hálózati transzformátorok szállítása Magyarországon – szándéknyilatkozat-tételi pályázat

Szándéknyilatkozat-tételi felhívás, „Transzformátor alállomások vagy hálózati transzformátorok szállítása Magyarországon” tárgyában.

Hivatkozási szám: 774/ 28.05.2024 számú szándéknyilatkozat-tételi felhívás

A pályázat hatálya

Az OMV Petrom Marketing SRL. (mint „Projekt koordinátor”) és az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (mint “OMV HU”) teljes felszereléssel bíró transzformátor alállomások (közép- és kisfeszültségű elektromos berendezésekkel, ideértve a relékkel való védelmet, az aktív és reaktív villamosenergia-mérést, a hálózati távvezérlést, valamint a vezérlő áramköröket) vagy hálózati transzformátorok szállítására kíván szerződést kötni, melyek célja a TEN-T közlekedési hálózat mentén meglévő magyarországi töltőállomásain telepítendő elektromos ultragyors töltőállomások ellátásához szükséges kimenő teljesítmény biztosítása.

A pályázat háttere

A jelenlegi pályázat az „Ultragyors elektromos autótöltés fejlesztése Közép- és Kelet-Európában” című projekt keretében valósul meg, amely az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) programban, a romániai Közlekedési Minisztérium és a Beruházási és Európai Projektek Minisztériumának támogatásával kapott európai finanszírozást, és az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökséggel (CINEA) kötött finanszírozási szerződést.

A projekt célja, hogy hozzájáruljon az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, az elektromos járművekkel való hosszú távú közlekedés elősegítése révén. A projekt konkrét fizikai célja az elektromos járművek töltőállomásainak villamosenergia-ellátását biztosító transzformátor-alállomások beszerzése, amelyek 2 darab, legalább 150 kW teljesítményű töltőponttal állnak majd a lakosság rendelkezésére a TEN-T úthálózat mentén Romániában, Magyarországon és Szlovákiában. További részletek itt találhatók: https://www.omvpetrom.com/en/our-business/low-and-zero-carbon-projects/e-mobility-cef-project.

A pályázat a következő tételekre tagolódik:

  1. 1-3. TÉTEL – 22/0,4 kV-os transzformátor alállomások és 630-1000 kVA teljesítményű hálózati transzformátorok leszállítása Magyarországon a következők szerint:(*a számok a fejlesztési tervet jelölik, és kötelezőek, azonban kisebb eltérések előfordulhatnak).

A pályázati eljárás minden résztvevője egy vagy több tételre is pályázhat.

A tervezett alállomások hozzávetőleges száma: 7.

A pályázat egy vagy több nyertessel kötött berendezésszállítási szerződéssel zárul. A szerződés legfeljebb 2025. november 9-ig marad érvényben.

Az ajánlattevők kapacitására vonatkozó követelmények

Az OMV HU felkéri a jogosult vállalatokat, hogy jelezzék érdeklődésüket a fent említett berendezések biztosítására.  Az érdeklődő vállalatoknak olyan információkat kell benyújtaniuk, amelyek igazolják a szerződés teljesítéséhez szükséges képességeket és releváns tapasztalatot:

  • Pénzügyi háttér (D&B kockázati mutatók és pénzügyi információk)
  • Hasonló korábbi tapasztalat

Minden potenciális közös vállalatnak/ társulásnak a fent említett információkat a társulás valamennyi partnerére vonatkozóan meg kell adnia.

Az ajánlat benyújtására felkért vállalatok kiválasztása a következő előminősítési kritériumok alapján történik, mint minimumkövetelmény:

  1. 1-3. tétel – Magyarország a berendezéseknek meg kell felelnie a jelenleg érvényes elektromos minőségi szabványoknak (korábban „MEEI”), a magyar DSO követelményeknek, és rendelkeznie kell érvényes CE (Conformité Européenne) jelöléssel. A kritérium teljesülését a berendezések hivatalos dokumentumainak benyújtásával kell igazolni.
  2. Valamennyi résztvevő vállalat esetében az általánosan elfogadott hitelminősítő intézetek szerint a pénzügyi kockázatnak legfeljebb „Átlagosnak” kell lennie. Az OMV Petrom Marketing SRL az adott résztvevőre vonatkozó D&B jelentést a résztvevő szándéknyilatkozatának kézhezvételét követően szerzi be.
  3. Minden résztvevő vállalatnak korábbi tapasztalattal kell rendelkeznie a legalább 600 kVA teljesítményű trafóállomások szállítása terén. Ezt egy olyan dokumentum (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyv) bemutatásával kell alátámasztani, amely igazolja, hogy a pályázó a pályázni kívánt tétel(ek)nek megfelelő mennyiség legalább 50%-át kitevő, legalább 600 kVA teljesítményű trafóállomást szállított le.

Az egyes tételekre vonatkozó minimálisan elvárt hasonló tapasztalatot az alábbi táblázat tartalmazza.

Az összes követelménynek való megfelelést igazoló dokumentumot az 1-3. tétel esetében angol vagy magyar nyelven kell benyújtani.

A szándéknyilatkozatok benyújtásának módja

A pályázaton részt venni kívánó vállalkozásnak:

  • június 14-én, pénteken nap végéig a lenti címre (e-mailben) írásban meg kell küldenie szándéknyilatkozatát, és
  • meg kell jelölnie azon tétel(ek)et, amelyre ajánlatot kíván benyújtani; például: 1. és 2. tétel vagy , 2., és 3. tétel és
  • be kell nyújtania az előminősítési minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolásához szükséges dokumentumokat.

Azok a vállalatok, amelyek megfelelnek az előminősítési kritériumoknak, megkapják a pályázati kiírást, és felkérést kapnak, hogy az SAP Ariba, az OMV Group online beszerzésmenedzsment platformján keresztül nyújtsák be ajánlatukat. A pályázaton való részvételhez az érdeklődő vállalatnak el kell fogadnia az OMV Petrom által küldött SAP Ariba regisztrációs felhívást.

Amennyiben az Ön cége nem regisztrált az SAP Ariba rendszerben, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, hogy meghívást kapjon a regisztrációra és a részvételre.

Ez a pályázati felhívás 2024. június 14, péntekig érvényes.

Letölthető dokumentumok

20240530_OMV elektromos töltő pályázati felhívás – letisztázott verzioo

Pontosításra irányuló kérések

A felhívás tartalmával kapcsolatos bármilyen felvilágosítást az érdekelt vállalatok legkésőbb 2024. június 12., szerdáig küldhetnek a crina.tudorie@omv.com e-mail címre.

Crina Tudorie
OMV Petrom S.A.
Telefon:+40730 399 469
email: crina.tudorie@omv.com

Az Európai Unió által finanszírozott projekt. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy a CINEA véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a CINEA nem felelős.

(X)