palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Művészeti program pályázat

Pályázat szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai székhelyű, magyarországi adószámmal nem rendelkező civil szervezetek számára, az MMA alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

Benyújtási határidő: 2024. július 3.

Pályázatot nyújthatnak be: szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai székhelyű, magyarországi adószámmal nem rendelkező civil szervezetek is.

Pályázat kódja: MMA-24-P2

Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, amely a 2024. január 9-én megjelent Művészeti program pályázati kiírás (Pályázat kódja: MMA-24-P1) alapján sikeresen pályázott és támogatásban részesült.

A pályázat célja
A pályázat a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt elnyerhető támogatást.

A pályázathoz kapcsolódó megvalósítási időszak
A pályázó támogatást 2024. szeptember 1. – 2024. december 31. közötti időszakban megvalósuló eseményekre (pl. koncert, előadóest, könyvbemutató, kiállítás, kézműves programok, fesztivál stb.) igényelhet.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 72 000 000 forint.

A támogatás összege és formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 1.500.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

Letölthető dokumentum

Művészeti program pályázati kiírása 2024-P2

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási igény kizárólag elektronikus úton az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2024. július 3. 23:59-ig nyújtható be: http://tamogatas.mma.hu/Login