palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Deák Ferenc Ösztöndíj

Deák Ferenc ösztöndíj

A Deák Ferenc ösztöndíj célja a Magyarországon kiemelkedő tanulmányi eredményt és közéleti teljesítményt felmutató joghallgatók anyagi támogatása, amellyel a közigazgatás személyi állományának jövőbeli bővítése, utánpótlása, a leendő kollégák szakmai felkészítése a cél.

A pályázat tárgya
A pályázat tárgya a jogászi hivatásrendet választó hallgatók ösztöndíjjal történő támogatása azon félévekben, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya aktív, és amely hallgatók a szak elvégzéséhez szükséges kreditpontok Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja szerint meghatározott számát már teljesítették, kiemelkedő tudományos, szakmai és közéleti teljesítménnyel rendelkeznek, tanulmányi átlaguk eléri vagy meghaladja a jelen pályázati felhívásban rögzített értéket, továbbá vállalják ösztöndíjszerződés megkötését, a pályázati felhívásban és az ösztöndíjszerződésben meghatározott beszámoló elkészítését, valamint a Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott Deák Jogászképzési Fórum rendezvényein, az Igazságügyi Minisztérium által időszakosan előírt megbeszéléseken, a miniszter által előírt képzéseken és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett szakmai programokon való részvételt.

A pályázók köre
A pályázat benyújtására az a Magyarországon működő államilag elismert felsőoktatási intézmény osztatlan jogász képzésén tanulmányokat folytató hallgató (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

a) igazolja, hogy
aa) hallgatói jogviszonya fennáll,
ab) a tanulmányi átlaga eléri vagy meghaladja a jelen pályázati felhívásban rögzített értéket,
ac) a szak elvégzéséhez a kötelező tantárgyakból összegyűjteni szükséges kreditpontok legalább 60%-át teljesítette, és

b) vállalja, hogy
ba) ösztöndíjszerződést köt,
bb) jelen pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben és a működési szabályzatban meghatározott beszámolót készít, valamint
bc) részt vesz az Igazságügyi Minisztérium által időszakosan előírt megbeszéléseken, a miniszter által előírt képzéseken és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett szakmai programokon.
továbbá
c) megfelel a jelen pályázati felhívásban és a működési szabályzatban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíj összegének megállapítása – az ösztöndíj aktuális mértéke
Az ösztöndíj a jelen pályázati felhívásban meghatározott és a működési szabályzatban foglalt értékelési szempontok alapján két tanulmányi félévre, összesen 10 hónapra, differenciáltan, díjazottanként havonta a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, azaz a – pályázat közzétételekor hatályos – minimálbér és legfeljebb nettó 600.000 Ft
közötti összegben kerülhet megállapításra.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtási határideje: 2024. július 31.

Bővebb információ deakosztondij@im.gov.hu e-mail címen kérhető.