palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Budapesti A Bethlen téri színház fogadótereinek megújítása és energetikai korszerűsítése – építészeti ötletpályázat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint Támogató a „LIFEBAUHAUSINGEurope” projekt keretében, kedvezményezett partnerszervezetként építészeti ötletpályázatot ír ki a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor tér 3. sz. alatti társasházi ingatlanban működő, 33292/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott Bethlen Téri Színház közönségforgalmi fogadótereinek megújítására, beleértve az ahhoz tartozó utcai homlokzati szakaszok arculatát, a színház előtti lekerített előkertet, illetve az energetikai korszerűsítés tekintetében a színház teljes területét.

A színház tulajdoni lap szerinti alapterülete 716 m2, tulajdonosa Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata.

A díjazás forrását az Önkormányzatának 2024. évi költségvetése biztosítja. Az összdíjazására 15 000 EUR azaz bruttó tizenötezer euró áll rendelkezésre, melyet – a közterhek és a szociális hozzájárulási adó levonása után – a kiíró a kifizetéskor aktuális forint árfolyamon fizet ki.

Az ingatlan leírása
A Bethlen Gábor tér északnyugati oldalán található magasföldszint + 6 emeletes bérház Reiner Dezső tervei alapján épült 1928-ban. A „százlakásos bérpalota” – építtetője Rákosi Jakab neve után Rákosi-udvar néven is ismert volt. Az épület jobb oldali részének földszintjére és alagsorába eredetileg mozit terveztek, de az végül színházként nyitott meg „Bethlen-Téri Színpad” néven.

A színház 9 év után csődbe ment, majd 1937-ben „Hollywood Filmszalon” néven moziként nyitották újra. A mozi funkció az 1980-as évekig megmaradt, ezután ismét színházként kezdték el használni ezt az épületrészt.
A színház bejárata az István utca felé nyílik. A lelépcsőzött kialakítású előcsarnokból közelíthető meg az alagsori szinten elhelyezkedő előadótér, mely gyakorlatilag a bérház egyik belső udvara alá esik. A karzat és az eredetileg dupla légterű, galériás előcsarnok feletti területen pedig a bérház első emeleti lakásai vannak. Az előcsarnok „galériaszintjének” beépítésével jelenleg egy irodasáv húzódik az utcai homlokzat mentén. Ez az adottság megtartandó.
Az épület Bethlen téri homlokzata előtti sáv jogilag a társasházi közös tulajdonhoz tartozó előkert, melynek mindkét oldalán –eredetileg- egy-egy kis pavilon állt, mellettük kőlábazatos kerítéssel lehatárolt területrésszel. A szimmetrikus kialakítás bal oldali részét – II. Világháborús sérülések után-elbontották, jelenleg parkoló. A jobb oldali „órás-üzlet” pavilonnal megmaradó adottságként kell számolni. A lekerített előkertet a színház használja, ez az ötletpályázatban tervezési területnek tekintendő.

Tervezési irányelvek
A bérpalota arculata -az építés óta eltelt csaknem 100 év alatt- nem változott lényegében, bár az épület nem áll helyi-, vagy műemléki védelem alatt. Az ötletpályázatnak nem célja az építéskori állapot rekonstruálása, inkább olyan innovatív építészeti megoldások keresendők, melyek lehetnek akár kortársak, de harmonikusan illeszkednek az épület külső-belső karakteréhez.
Az ötletpályázat kiemelt célja, hogy a közönségforgalmi fogadóterek -elsősorban az előcsarnok, illetve a hozzá tartozó ruhatár és büfé- az esztétikai-műszaki megújulás mellett nagyobb nyitottságot kommunikáljon a külső tér felé. Ezt a „nyitást” az előkert humanizálása is elősegítheti.
A színház belsőépítészeti megújítása, korszerűsítése -jelen pályázat keretei között- nem terjed ki a nézőtér újra-rendezésére, a színpad-technika re-installálására, illetve az üzemi és irodai területek átalakítására sem. Az előcsarnok és az előadótér jelenlegi „határa” azonban megváltoztatható, ahogy ezt a régebbi átalakítások során is többször megtették. Jelen esetben a szűkös előcsarnok területe növelhető.
Tekintettel kell arra is lenni, hogy a színház akadálymentes megközelítése jelenleg és a jövőben is csak a jobb oldali, szélső ajtón keresztül, az onnan induló rámpán lehetséges, azonban mindeddig nem lett kialakítva akadálymentes illemhely. Ezt -az alagsori előcsarnokból nyílóan- pótolni kell. A közönséget kiszolgáló -karzatszinten lévő- illemhely értelemszerűen a jelenlegi helyén marad, ott korszerűsítendő, beleértve az oda felvezető lépcsős térsort.
A kiírás melléklete a „Bethlen Műhely ajánlásai” c. dokumentum, melyben a Local Working Group (LWC) fogalmazta meg a helyi közösség ajánlásait. Ezen ajánlásokat kérjük figyelembe venni.

Az ötletpályázat szintén fontos célja a színház energetikai korszerűsítése. Ezt a kérdéskört viszont csak komplexen, a színház egész területére vonatkoztatva lehet kezelni, tervezni. A külső homlokzatokat illetően -a településképi előírások szerint- nem helyezhető el külső oldali hőszigetelés, belső oldali (Multipor) viszont igen, illetve a nyílászárók is korszerűsíthetők. Elvi lehetőség adott a padló és az udvarfödém szigetelésére. A kiírás melléklete az „Energetikai átvilágítás”, mely segítségül szolgál a meglévő épületgépészeti- és világítástechnikai rendszerek megismeréséhez. A pályázónak ki kell dolgoznia az energetikai korszerűsítés elveit, illetve a korszerűsítés utáni állapot energetikai számítását el kell végeznie. A „HET-1003-2254” c. dokumentum alapján, mely a jelenlegi állapot hiteles energetikai tanúsítványa, össze szükséges hasonlítani a két állapotot. Az energiamegtakarítás arányát tekintve javasolt a 30% elérése.
A tervezés során ajánlott figyelembe venni, hogy a beruházás -jelenlegi árszinten- nem lépje túl a tervezett bruttó 300.000 EUR költségmaximumot, melyből 200.000 EUR az építészeti-belsőépítészeti keret, 90.000 EUR az épületgépészeti és villamossági felújításra szánt összeg, illetve 10.000 EUR az előkert humanizálásának becsült költsége.
A pályázati tervek ajánlott léptéke 1:200, mely tartalmazzon alaprajzokat a különböző szintekről, a megértéshez szükséges számú metszeteket, illetve legalább egy, az előcsarnokban felvett- és egy, a színház bejárata felőli külső látványtervet. A műleírás térjen ki az építészeti-belsőépítészeti és energetikai korszerűsítés részleteire, valamint az energetikai számításra.

A pályázati anyag (tervek, leírások) magyar/angol nyelven adandók be.

A beadandó formátum: digitálisan (pdf formátumban), illetve A/2 méretű tablókon.

A digitális adathordozót (CD/pendrive) lezáratlan, A/5 méretű, fehér borítékban kell beadni, „digitális adathordozó” felirattal.

Részvételi feltételek
A pályázat benyújtására az a pályázó jogosult, aki 40 év alatti, építész végzettségű, EU-állampolgárságú természetes személy lehet. A pályázat titkos, a dokumentációban a pályázó személyére utaló felirat, jel nem lehet. A „Pályázó adatai” c. mellékletet lezárt, jelöletlen, A/5
méretű, fehér borítékban kell beadni. Gazdasági társaságok, jogi személyek, egyéni vállalkozók a pályázaton nem indulhatnak. A titkosságot sértő pályaművek kizárásra kerülnek.
A pályázók e-mail útján kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban a fent megjelölt elérhetőségen 2024. április 25 – 2024. július 1. között.

Zsűri, díjazás
A pályázatot 4 tagú zsűri bírálja el és a legjobbnak ítélt 3 pályaművet díjazza.

A zsűri összetétele:

  • Sólyom Benedek DLA (Erzsébetváros főépítésze) – elnök
  • dr. Váczi László (Bethlen Téri Színház ügyvezető igazgatója) – tag
  • Lucz Attila (energetikai szakértő)- tag
  • Dézsi Fruzsina BAUHAUSING pályázati konzorcium által delegált – tag

Az összdíjazására 15 000 EUR azaz tizenötezer euró áll rendelkezésre, mely összeg a közterheket és a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza. Az összeg a 3 legjobb pályamű között kerül kiosztásra.
A zsűri javaslata alapján megállapított díjakat a kiíró a kifizetéskor aktuális forint árfolyamon fizeti ki.
A díjazott pályázók –a díjazás ellenértékeként- átengedik tervük felhasználási jogait a Kiírónak, azaz a pályázatukból a Kiíró korlátozás nélkül felhasználhat ötleteket.

Bírálati szempontok

  • Építészeti minőség és innováció
  • Energiahatékonyság-javítás mértéke
  • Bethlen Műhely által megadott ajánlások figyelembe vétele
  • Beruházási költségkeretek tartása
  • Egészséges és komfortos terek: világítás, akusztika, hőkomfort, levegőminőség
  • Újrahasznosított anyagok felhasználása

A kiíró döntése elleni jogorvoslatra nincs lehetőség.

Határidők
A pályázati dokumentáció átvétele (elektronikus hozzáférés biztosítása) elektronikus úton történik.
A pályázók az alábbi e-mail címen jelentkezhetnek, nevük, születési idejük, lakcímük és e-mail címük megadásával, 2024. április 25-i kezdettel. A Kiíró válasz e-mailben küldi meg a jelentkezőknek a pályázati anyagot.
lifebauhausing@erzsebetvaros.hu
A pályázók számára a Kiíró 2024. május 9-én 10.00 órakor tart helyszíni bejárást. Kérdések benyújtására csak a bejárást követően és kizárólag írásban van lehetőség, a fenti e-mail címre, 2024. május 14-ig. Kiíró a válaszokat az összes pályázónak megküldi 2024. 05. 23-ig válasz e-mailben.

A pályázat elérhetősége, mellékletek és részletes kiírás: A Budapesti A Bethlen téri színház fogadótereinek megújítása és energetikai korszerűsítése – építészeti ötletpályázat

A pályázat beadási határideje: 2024. július 01. (23:59).

A pályázat postai úton 1 példányban, tértivevényes feladással nyújtandó be, a határidő a feladás időbélyegzőjére vonatkozik. A titkosság
követelményei miatt, mind címzettként, mind feladóként az alábbi postacím tüntetendő fel.
Budapest VII. ker. Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Polgármesteri Kabinetiroda
Az eredményhirdetés tervezett időpontja és helye:
2024. július 17. 13.00 óra, Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6