palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

Pályázati felhívás családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

Kód: CSP-CSBM-24

A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.

A pályázaton legfeljebb 5.000.000,- Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázott támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a lehet. Saját forrás biztosítása nem szükséges.

Pályázók köre

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  1. Kisvállalatok: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv tv.) 3. § (2) bekezdés szerinti gazdasági társaság (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal
  2. Középvállalatok a Kkvtv. 3. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaság (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 50-249 fő foglalkoztatottal
  3. Nagyvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal
  4. Költségvetési szervek (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, vármegyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény)
  5. Egyházi jogi személy (a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye)

Letölthető dokumentumok

Pályázati útmutató
pályázati kiírás

A pályázatok benyújtásának határideje
Az elektronikus pályázatok beadási határideje: 2024. július 1. 23.59 óra