palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

„Láthatatlan Angyalok” pályázat

A Humanitás Szociális Alapítvány  „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében pályázatot hirdet „Láthatatlan Angyalok” pályázat címmel az alábbi célok megvalósítására.
 
A pályázat kódszáma: 2013/III/3.
A Pályázat célja vagyoni helyzetük, egészségi állapotuk  vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan rászoruló  személyek, családok támogatása, akik szerény jellemük, introvertált személyiségük, szellemi, testi fogyatékosságuk, vagy idős koruk okán önállóan  alapítványi támogatásért fordulni nem tudnak, illetőleg problémáik megoldására mindenkor külső  segítség bevonása nélkül törekszenek, de adott élethelyzetük ily módon, támogatás hiányában  nem megoldható. A támogatás  feltétele, hogy az alkalmas legyen az érintett személyek  életminőségének, egészségi állapotának, szociális helyzetének, és életkörülményeinek  érdemi javítására.
Támogatandó célok különösen:
  • tartósan fennálló rossz egészségi állapot javítását célzó kezelések igénybe vételének, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek beszerzésének támogatása, mely az érintett személy egészségi állapotában és életminőségében érdemi javulást idézhet elő, lehetővé téve a támogatott munkavállalását, közösségi életben való részvételét;
  • lakhatással kapcsolatos súlyos problémák megoldásához való hozzájárulás;
  • a pályázó életminőségének, szociális helyzetének, életpálya lehetőségeinek javítását célzó képzését, munkavállalását elősegítő támogatás biztosítása,
  • a nehéz, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet megoldását egyéb módon segítő támogatás.
Pályázhatnak:  A pályázat  benyújtására e körben azon személyek („láthatatlan angyalok”) jogosultak, akik a támogatandó személyek életkörülményeit jól ismerik, és megítélésük szerint a rászoruló szociális helyzetén az Alapítvány által nyújtandó támogatás érdemben javíthatná.
A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513
Letölthető dokumentum
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
Az igényelhető támogatás formája: a pályázatban bemutatott cél, program megvalósításának időtartamára több részletben, vagy egy összegben folyósított támogatás, szociális segély.
A támogatás igénybe vételének módja:  a „hatékony támogatás és valós segítség” elvét szem előtt tartva szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének lehető legalaposabb megismerését.
Elérhetőség
Humanitás Szociális Alapítvány – 1075 Budapest, Madách Imre út 5.
Tel.: +36-1-321-5065
postmaster@humanitasalapitvany.t-online.hu
Ügyintéző: Szőke Gyuláné