palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 2012

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) felvételt hirdet a 2012. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programba a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.
A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10 hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztérium, háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.
A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.

A program eredményes teljesítése esetén a közigazgatás lehetőséget biztosít az ösztöndíjas számára a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.

A program időtartama: 2012. március 1. – 2012. december 31.

Pályázati feltételek:

 • a pályázat benyújtásának időpontjában be nem töltött 35. életév;
 • magyar állampolgárság;
 • felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc illetve hagyományos 5 éves egyetemi és 3 éves főiskolai oklevél);
 • tárgyalóképes angol vagy német, vagy francia nyelvtudás (államilag elismert legalább B2** szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
 • a pályázat benyújtásának időpontjában kormánytisztviselői jogviszony nem áll fenn.

* Külföldön szerzett diploma esetén a pályázó vállalja, hogy 2012. január 15-ig honosítja azt a Magyar Akkreditációs Bizottságnál.
**A nyelvi szintek besorolása megtalálható az alábbi linken: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/hu

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből C1vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
 • egyéb európai uniós nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk: Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően kormánytisztviselői kinevezésre a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege: Az ösztöndíj havi összege – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben – az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétételre kerül.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak elektronikus formában, a www.kozigosztondij.gov.hu oldalon a „Jelentkezés” menüpont alatt lehet a pályázati űrlap kitöltésével és az alábbi dokumentumok feltöltésével:

 • magyar nyelvű önéletrajz (formátum: .doc, .docx, pdf);
 • diploma – amelyik diplomával jelentkezik (formátum: .pdf, .jpg),
 • nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db (formátum: .pdf, .jpg).

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség.

Pályázati időszak: 2011. október 17. – 2011. november 20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 30.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • magyar nyelvű önéletrajz;
 • diplomamásolat;
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formailag megfelelő pályázatok benyújtóit első körben egy szakmai bizottság személyes interjú keretein belül hallgatja meg, melyre a jelentkezők 2011. november 1-től folyamatosan kerülnek behívásra.
A továbbjutó jelöltek a második körben Értékelő Központon (AC) és nyelvi szintfelmérésen vesznek részt. Ezen eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók személyére, melynek alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2012. február 29.

További információk a www.kozigosztondij.gov.hu honlapon érhetőek el, kérdés esetén az NKI MKÖ Programirodája (tel.: +36 1 882 6811, +36 1 882 6815, +36 1 882 6814, email: mko2012@nki.gov.hu ad felvilágosítást.