palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

4. Ágens Nemzetközi Fotópályázat – Fiap 2010

ágens pályázat

Meghírdetésre került a 4. Ágens Nemzetközi fotópályázat. Pályázzon!

Rendező: Ágens Reklám és Kereskedelmi Kft. (1027 Budapest, Fő u. 73.)

Időpont: 2010. január 16-27.

Helyszín: Ágens Fotógaléria (1027 Budapest, Fő u. 73.)

Témakör: kötetlen

Részvételi feltételek: a pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet. Egy szerző 4 színes és 4 monochrom papírképet küldhet be. Az alkotások maxi mális mérete 30×40 cm. A képeket keret és paszpartu nélkül kell elküldeni, mert a kiállításra kerülő képeket egységesen kivitelezzük. Képsorozat nem küldhető be. Minden kép hátoldalán olvashatóan szerepeljen a szerző neve, postacíme, az alkotás címe magyar, illetve angol nyelven, valamint a kép sorszáma. A felvételek hagyo mányos vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek, azonban a végső képet csak fényérzékeny fotópapíron fogadják el a rendezők. A kiírástól eltérő méretű és technikájú képeket a rendezők nem fogadják el és nem is küldik vissza, a feltételek el nem fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból, a képeket nem küldjük vissza.

Kategóriák: színes és monochrom

Nevezési díj: egy kategóriában 2000 Ft vagy Európában 10 euro, Európán kívül 15 USD  két kategóriában 3000 Ft vagy Európában 15 euro, Európán kívül 25 USD

Számlaszám: 10200885-32619975-00000000
Nevezési díjat csekken nem fogadunk el.
Az a szerző, aki nevezési díjat nem fizet, annak fényképeit a szervező elfogadja ugyan és részt vehet a pályázaton, azonban képei a kiállítást követően az Ágens Fotógaléria tulajdonába kerülnek és a szerző nevének feltüntetésével szabadon értékesíthetőek.

Pályázati naptár:
2009. november 30. a képek és a nevezési díj beérkezési határidő
2009. december 12-13. zsűrizés
2009. december 23. a kiállításra kerülő alkotások szerzőinek értesítése
(a kiállított képek jegyzéke a honlapról letölthető)
2010. január 16. 11.00 óra a kiállítás megnyitása
2010. március 16. a képek visszaküldése
Díjazás kategóriánként:

  • 1 db FIAP arany
  • 1 db FIAP ezüst
  • 1 db FIAP bronz
  • 4 db FIAP kékszalag
  • 1 db ÁGENS kollekciódíj

A kiállításon díjat nyert képek a rendező tulajdonát képezik. A beküldött anyagot a rendező a legnagyobb gondossággal kezeli, de az esetleges sérülésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállal. Minden szerző a kiállítás anyagából készült katalógust kap. A kiállítás megfelelő propa gá lása céljából a képeket a rendező szabadon szerzői jog érvé nyesí tése nélkül felhasználhatja (CD, sajtó, TV). A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket.
A képek beadása:
Levelezési cím: Ágens kft. 1027 Budapest, Fő utca 73.
e-mail: agens@externet.hu
Csomagolás: sérülést kizáró csomagolás, ajánlott küldemény formájában, megcímzett válaszboríték
A pályázati felhívás és a nevezési lap letölthető: www.agens90.com
Zsűri tagjai: Fejér Zoltán (HUN) fotótörténész, újságíró
Szabó Béla (HUN) AFIAP, MFSZ, Hon. ES-ÖGPH, EPHAP
Lipták István (SVK) fotóművész
Johann Majer (AUT) EFIAP, EPHAP, M-VÖAV, ÖGPh

Forrás: Mafosz