palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

8. Ifjúsági Bólyai pályázat

kormányzati portál pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a 8. Ifjúsági Bolyai Pályázatot, amely a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

A pályázat beküldésének határideje: október 24.

Pályázók köre
A 2015/2016. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diák pályázhat, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, bármilyen szakirányú BSc képzésben és osztatlan orvos- és kétszakos tanárképzésben résztvevő magyar állampolgárságú hallgató. Pályázhat továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanuló, valamint a 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló, a felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező beiratkozott hallgató a képzés nyelvétől függetlenül.

Téma:
Az evolúció elmélete és gyakorlati alkalmazásai
vagy
Mesterséges evolúció: Új baktériumok létrehozása és felhasználása az emberi életminőség javítására.

A pályázat terjedelme
Az esszédolgozat terjedelme maximum 20 oldal lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-szeres sortávolság). A dolgozat tartalmazzon címoldalt (jeligével), egy maximum egy oldalas rövid összefoglalót, tartalomjegyzéket és forrásmegjelölést (nem számítanak a 20 oldalas terjedelembe).

Tematikai követelmény
A dolgozat tartalmazzon egy általános összefoglalást a vizsgált területről (maximum 5 oldalban). Az írásmű további része lehet egy életmű bemutatása, a téma aktuális problémái közül egynek vagy többnek a jellemzése, párhuzamba állítása. Továbbá a dolgozat témája vagy annak része is lehet egy kutatási terv elkészítése, esetleg saját vizsgálatok, avagy statisztikai elemzések bemutatása. A dolgozat mindenképp tartalmazzon saját ötleteket, esetleg kísérleti terveket a megjelölt témával kapcsolatosan.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazása

  • Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának nyertese bruttó 500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját.
  • Az Ifjúsági Bolyai Pályázat felsőoktatási kategóriájának nyertes pályázója egyrészt bruttó 500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a győztes hallgató a Bolyai Díjas tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját.
  • Az Ifjúsági Bolyai Pályázat két nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül. A két felkészítő a díjazott tanulóval, hallgatóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely mindkét kategóriához kapcsoltan egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt bruttó 500-500 ezer Ft

Az ünnepélyes eredményhirdetés tervezett időpontja: 2016. december

A pályázatról további információ kérhető az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-igazgatási Főosztályán. (telefon: 06-1-795-4380).

A pályázat beküldésének határideje: 2016. október 24. (hétfő).

Letölthető dokumentumok

A pályázóknak segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetsége.

A http://www.kutdiak.hu/ honlapon elérhető a hazai felsőoktatásban dolgozó, a kutatásra vállalkozó középiskolások, hallgatók támogatását segítő oktatók névsora