palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A népművészet ifjú mestere pályázat

amka pályázatPályázati felhívás  „A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE cím elnyerésére. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a „Népművészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére. Az elismeréseket a többször módosított 3/1999. (II. 24.), a kultúra területén adományozható művészeti és egyéb díjakról szóló NKÖM rendelet 16.§ (1-4.) pontjai alapján az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes pályázóknak.

Pályázati feltételek (kivonat a tárgyalkotók részére)

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

Tárgyi alkotóművészet

 • fazekas
 • faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
 • gyermekjáték-készítő
 • kovács
 • népi bútorműves
 • népi ékszer – készítő (fém, gyöngy, lószőr)
 • szűcs, bőrműves
 • rézműves
 • szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
 • tojásfestő
 • mézeskalács-készítő
 • textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő, csipke-készítő, kékfestő
 • népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
 • a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő
 • hangszerek, hangkeltő eszközök készítője

Pályázati követelmények

I. Általános feltételek
A részvétel alapfeltétele – a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16.§ (1-4.) pontjainak értelmében – minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor, az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat.

Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai – művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövőbeni tervei, célkitűzései.)

A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot.

Ennek témája lehet: tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!

A dolgozatokat legalább 10 oldal (13-as betűnagyság, 1,5-es sortávolság / 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt / nyomtatott, fűzött formában, két példányban kérjük benyújtani. Kérjük, akinek módjában áll, elektronikus változatot is küldjön be a Hagyományok Háza illetékes munkatársának.

Az ehhez szükséges információk a http://www.hagyomanyokhaza.hu/hh/palyazatok/ címen találhatók. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap.

II. Speciális feltételek

Gyakorlati megmérettetés:

A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában a pályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie, kivétel ez alól a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia. ( Fontos: ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot a zsűri elutasíthatja az értékelésen.)

Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítők – amennyiben lehetőségük van a beszállításra – teljes bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a szemléletes A/4 -es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat beküldeni szíveskedjenek. Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.

A beadott tárgyakból – a zsűri értékelése alapján- kiállítás kerül megrendezésre augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadására- amennyiben kiállításra kerültek- csak a kiállítás bontását követően kerülhet sor.

III. A pályázatok benyújtása

A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2011. május 6-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton, vagy személyesen (munkanapokon H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között). Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthető formátumban megtalálható a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
pályázati adatlap

IV. A pályázatok értékelése

A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsűrivel) május végén várható. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.

A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 225-6065-os telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).

Forrás: http://www.hagyomanyokhaza.hu/