palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A nők és az informatika pályázat diákoknak

unifem pályázatAz UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület pályázatot hirdet általános iskolák és középiskolák leány diákjai számára „NŐK ÉS AZ INFORMATIKA” címmel.

Az UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület pályázatot hirdet általános iskolák és középiskolák leány diákjai számára „NőK ÉS AZ INFORMATIKA” címmel.

Pályázati előzmények
Az Unifem-ért Magyar Nemzeti Bizottság olyan programokat szervez és kezdeményez, amelyek a nők lehetőségeit, esélyeit egy szemléletváltási folyamattal javítják. Célunk, hogy a nők munkavállalásával, a részmunkaidővel kapcsolatos előítéletek, a kisgyermekek nevelésében jelen lévő nemi sztereotípiák leküzdésével, a családon belüli munkamegosztás javításával segítsük a valódi esélyegyenlőség kialakulását.
A támogatással azt szeretnénk elérni, hogy nyerjenek megerősítést az általános és középfokú iskolákban azok a gazdagító ismeretszerzési, valamint készség és képességfejlesztő tevékenységek, amelyek elősegítik a lányok kompetencia alapú számítógép-használói tevékenységét.

A pályázati projekt indokoltsága
Kutatási eredmények igazolják, hogy a lányok és a fiúk számítógéphasználati szokásai eltérnek egymástól. Amíg a fiúk többnyire a gépek ún. hardveres ismereteit tudják jobban, addig a lányok a chat-elés, levelezés, alkalmazás területén eredményesek. Fontos célkitűzés a lányok számítógéphasználati szokásainak pontosabb feltérképezése, a felzárkóztatás és a helyes számítógéphasználat bemutatása is. Olyan tevékenységekre kell gondolnunk, amelyek fejlesztik a számítógép nem öncélú felhasználását, a tanulói önbecsülés és tanulási motiváció növelését új tanulás szervezés alkalmazásával.

A pályázat célja, hogy

 • a célcsoportból minél nagyobb számba vonjon be tanulókat
 • csökkentse a fiúk és lányok közötti esélyegyenlőtlenséget
 • csökkentse a szocio-kulturális hátrányból származó esélyegyenlőtlenséget
 • megmutatkozási, kibontakozási lehetőséget biztosítson a sikeres lányok részére
 • növelje az egyéni motivációt a tanulásban
 • fejlessze a lányok tanulási stílusát
 • fejlessze a társas készségeket

A pályázat bemutatása
Az Unifem-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület pályázatot ír ki az általános iskolák és középiskolákban tanuló lányok részére, egy csoportmunka formájában megvalósuló tevékenységre. A pályázat keretében a pályázó iskolák 3 fő leány tanulóból álló csoporto(ka)t neveznek be, aki(k) a pályázat keretében egy számítógépes pályamunkát készítenek el.
A pályamunkában a lányok az alábbi témaköröket dolgozhatják fel. A témakörök a nők és férfiak esélyegyenlőtlenségeinek a területeit jelölik meg.

Ezek:

 • munkaerő-piaci hátrányok,
 • otthoni feladatok és felelősségek egyenlőtlen megosztása,
 • alacsony részvétel a közéletben, és
 • a nők elleni erőszak.

A pályázat keretében a felsorolt támakörökhöz várunk pályamunkákat.
A pályamunkák tartalmi és formai követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályamunka résztémái:

 • Melyek a munkaerő-piaci hátrányok/otthoni feladatok/részvétel a közéletben/nők elleni erőszakok?
 • Mit jelent ez a nők számára?
 • Mit teszünk?
 • Mit tehetünk? kérdések köré csoportosíthatók.

A projektnek kötelezően tartalmaznia kell:

 • egy motivációs levelet (max. fél oldal)
 • egy szövegszerkesztővel készített munkát az elméleti ismeretekből, „Melyek a munkaerő-piaci hátrányok/otthoni feladatok/részvétel a közéletben/nők elleni erőszakok? – Mit jelent ez a nők számára?” címmel (2-3 oldal)
 • egy bemutatókészítő szoftverrel készített bemutatót (prezentációt) „Mit teszünk? – Mit tehetünk?” témakörökhöz (min. 10 diakocka)
  • egy 3 perces film, illetve min.10 digitális fénykép, diagramok felhasználásával
 • egy reklámlapot a „Mit tehetünk?” témakörhöz körlevél formájában
 • tartalomjegyzéket
 • felhasznált irodalomjegyzéket

A díjazott munkákból kiadvány készül.
A pályamunkákat kísérő adatlappal együtt kell beadni, amelyen a pályázók adatai szerepelnek.

Beadási határidő: 2010. március 7. A postára adás dátuma számít!

A pályázatokat nyomtatott formában, összefűzve egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni az Unifem-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület címére (1055 Budapest, Szalay u. 4.). A pályázati anyagot CD-re írva mellékelni kell a nyomtatott formához. A CD-re fel kell írni a pályázat címét és a pályázó nevét, címét. Honlap: http://www.unifemnc.hu/

A pályázat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósul meg.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

Forrás: http://www.unifemnc.hu/