palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Asklepios-Med pályázata orvos-képzőművészek munkáinak kiállítására

asklepios_med pályázatAz Asklepios-Med célul tűzte ki, hogy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, ápolók, asszisztensek és egyéb szakdolgozók – kevés szabadidejükben, általában kedvtelésből, saját vagy szűkebb környezetük szórakoztatására alkotott, de a nyilvánosság előtt esetleg eddig soha be nem mutatott – művészettel kapcsolatos munkái (festmények, szobrok, stb.) részére kulturális múlttal rendelkező helységekben kiállítás-sorozatot szervezzünk. Mindezzel kizárólag non-profit módon a magyar orvos-művészek megismertetését, alkotásaik széles körű bemutatását segítenénk, illetve az egészségügy dolgozóit mint a társadalmi elitet egyre nagyobb számban érintő szakmai „begubózását”, „elművészietlenedését”, a kultúrától való elfordulását, a képzőművészet egyre nagyobb mértékű elhalványodását próbálnánk csökkenteni.

Néhány hazai önkormányzattal gyümölcsöző dialógust építettünk ki ez ügyben, és hatalmas elismerések mellett rendeztük meg tárlat-sorozatunk első néhány állomását, valamint több orvos-muzsikus koncertet is szerveztünk szintén nagy sikerekkel, amelyekről készült válogatott képek, videók, rövid montázsok megtekinthetők a honlapunkon (www.asklepios-med.eu). Mivel a korábbi rendezvényeinket a szomszédos országok orvosi kamarái, egészségügyi minisztériumai, valamint határainkon túli doktorok is kiemelt érdeklődéssel kísérték, kiállítás-sorozatunk nemzetközi szintű rendezvénnyé nőtte ki magát. Az egyre nagyobb külföldi elismertségnek örvendő eseményeinken külföldi orvos-kollégák rendszeresen nagy számban képviseltetik hazájukat, pl. Ausztria, Szlovákia, Svájc, Lengyelország, Egyiptom, stb. Terveink szerint folytatni kívánjuk a nemében egyedül álló és immáron méltán rangosnak nevezett nemzetközi kezdeményezésünket.

Örömmel jelentem be, hogy az Asklepios-Med által szervezett kiállítás-sorozat következő állomásának a magyar tenger gyöngyszeme, Tihany ad otthont, melyre ezúton szeretném sok szeretettel meghívni – amennyiben Önnek is vannak saját alkotásai – kiállítóként, avagy vendégként. A megnyitóra 2011. május 7-én (szombaton) 15:00 órakor kerül sor a Tihanyi Bencés Apátság galériájában (H-8237 Tihany, I. András tér 1). A tárlat előre-láthatólag 1 hétig tekinthető majd meg. A szinte már szokásosnak mondható megnyitó egy rövid zenés-prózai műsorból fog állni, mely során igény szerint a művész-kollégák szóban be is mutatkozhatnak. Frissítik (úgymint a monostor saját pincészetéből származó – de természetesen még fel nem szentelt – mise-borok és egyéb Balaton-környéki szőlészeti különlegességek) felszolgálása mellett a résztvevők számára egy rövid tárlat-vezetést is nyújtunk a XVIII. század közepén barokk stílusban felújított templomban, melyről nyelvünk első és legrégibb írásos emléke szól – egyéni fakultatív program keretében az apátság alapító okirata eredetben is megtekinthető Pannonhalmán.

A szervezés érdekében tisztelettel megkérem, hogy amennyiben alkotóként, kiállítói minőségben részt kíván venni a tárlat-sorozat következő állomásán, úgy legkésőbb 2011. február 28-ig szíveskedjék az alábbi teljes jelentkezési anyagot kizárólag e-mail formájában (palotas@asklepios-med.eu) megküldeni. A szervezési kötöttségek miatt ezt követően nem tudunk sem módosítani, sem újabb jelentkezéseket elfogadni. Késve érkezett, postai úton küldött, valamint hiányos jelentkezésekkel sajnos nem áll módunkban érdemben foglalkozni. Természetesen amennyiben csak érdeklődőként szeretné megtekinteni rendezvényünket, úgy bármilyen előzetes regisztráció nélkül nagyon sok szeretettel várjuk és fogadjuk (belépő-díj nincs).

Az alkotók jelentkezése az alábbi információk megküldését tartalmazza:

 • Mit (festmény, szobor, stb.), hány és mekkora műveket szeretne kiállítani? Ez a felületek kialakítása miatti kalkulációk céljából szükséges. Ezúton szeretném kiemelni, hogy részünkről semmiféle „szelekció”, avagy „cenzúra” nincs, tehát aki amit ki szeretne állítani, mi biztosítjuk mindenhez a feltételeket, hiszen a lényeg az egészségügyben dolgozók alkotásainak bemutatása, és ezzel a munkatársak segítése, nem pedig egy „szak-tárlat” létrehozása.
 • Önéletrajz, melyet egy oldalas kivonatban a művei mellett a tárlat teljes időtartama alatt kifüggesztünk. Kérjük, hogy biográfiáját az alábbiak szerint szíveskedjék összeállítani:
  • rövid legyen (maximum 1 oldal a következő formátumban – betű-típus: times new roman, méret: 20 pont, vagy több a jó láthatóság érdekében);
  • egyes szám harmadik személyben íródjék a biográfia;
  • nem tudományos-szakmai, hanem művészi önéletrajzról lévén szó kérjük, hogy a művekre koncentráljon. Születési adatai (év és város, külföldi születésűek esetében továbbá ország) után egyetlen mondatban foglalja össze tanulmányait (melyik városban, melyik egyetemen/főiskolán és mikor végzett, valamint hol, mikor és milyen diszciplínából szerzett szak-képesítést), illetve szintén 1 mondatban összegezze egészségügyi karrierjét (hány éve, hol és milyen szakterületen dolgozik), pl. dr. Röntgenné dr. Ultra Ibolya, 1820-ban született Burkina Faso-ban. 1910-ben végzett a pekingi Tradicionális Gyógymódok Főiskoláján, 1960-ban szerzett ugyanitt szakképesítést nukleáris medicinából, 20 éve pedig a Cambridge-i Egyetem Radiológiai Klinikájának az egyetemi docense. Ezt követően 4-5 mondatban a művészi tevékenységét emelje ki (pl. hány éve, milyen hatásra, milyen stílusú műveket készít, esetleg 1-2 alkotást kiemelve, mely a kiállításon is szerepelni fog), korábbi kiállítások megnevezése (év és hely, esetleg elnyert díjak), stb. Ez a bemutatkozás az írott limit miatt (max. 1 oldal, A/4-es méretben) valóban csak néhány mondatos lehet…
  • mivel a tárlat nemzetközi környezetben kerül megrendezésre, ezért kérjük, hogy a fentiek szerint összeállított önéletrajzát magyar és angol nyelven egyaránt szíveskedjék megküldeni. Bár megértjük, hogy esetleg egyes kiállító kolléga számára ez nehézségeket okozhat, mégis bízunk benne, hogy vagy ismerősei, vagy egy erre szakosodott cég segítségével ezt a pár sort angol nyelvre át tudja majd ültetni. Akinek valamelyik korábbi tárlatunkon is volt kiállítása, tehát már küldött magyarul önéletrajzot, kérjük az is készítse el biográfiájának fordítását, ugyanis ezek nyelvi átváltására nekünk jelenleg nincs kapacitásunk, így azt megrendelésre sem tudjuk vállalni. Kérem, hogy a nemzetközi megjelenés miatt törekedjünk megfelelő angolsággal íródott önéletrajzok elkészít(tet)ésére…

Szeretném hangsúlyozni, hogy kizárólag a fenti formátumban megküldött önéletrajzokat tudjuk elfogadni.

A nem teljes, illetve más stílusban íródottakat (pl. hiányzik a születési év, nem 1. szám 3. személyben készül, korábbi kiállítások megnevezésénél nincs feltüntetve a helység vagy az évszám, stb.), valamint az angol verziót nélkülöző – vagy nem megfelelő angolsággal készült, esetleg más idegen nyelven megküldött – biográfiákat nem tudjuk figyelembe venni: azokat javításra, kiegészítésre vissza-küldjük. Bizonyára mindenki megérti ugyanis, hogy az előző kiállítások tapasztalatai alapján a legnagyobb adminisztrációs terhet nem a tárlat megszervezése adta, hanem a kért formai követelmények be nem tartásából adódó felesleges levél-váltások…

Megjegyzem, hogy az önéletrajzoktól függetlenül a képek/festmények alá, illetve szobrok, kisplasztikák mellé kerülő „felcímkézéseket” (alkotó neve, mű címe, készítés ideje, anyaga, pl. festményeknél olaj-vászon, szobroknál gipsz, stb.) a kiállítóknak kell elkészíteni.

Amennyiben nemcsak képző-, hanem előadó-művészettel is foglalkozik, a megnyitón szándékozik-e fellépni (pl. saját vers szavalása, ének, bármilyen hangszeren való játék, tánc, stb.)?

Kívánja-e műveit értékesíteni? Amennyiben igen, úgy kérem, árlistát szíveskedjék készíteni, melyet a művei mellé elhelyezünk.

Tájékoztatom, hogy a kiállítás lebonyolítása teljesen non-profit módon történik: térítés-mentesen szervezzük és biztosítjuk a tárlat helyszínét, azonban adományaikat megköszönjük (lásd www.asklepios-med.eu kutatás-fejlesztési részét). Ennek megfelelően mind a művek kiállítása, mind pedig a megnyitón való részvétel ingyenes mindenki számára (beleértve az alkotót és partnerét, avagy bárki nem művész kollégát, érdeklődőt, stb.), azonban a tárlat ideje alatt a rendezvény helyszínének fenntartója – tőlünk függetlenül – az egyéb látogatóktól belépő-díjat kérhet. A szűkös anyagi forrásokra való tekintettel a non-profit szervezés miatt a résztvevő kollégák együtt-működése nélkülözhetetlen a kiállítás megvalósulása és sikere érdekében. Ennek megfelelően tisztelettel megkérem és az esetleges későbbi félreértések elkerülése céljából az alábbiakról tájékoztatom, illetve hívom fel figyelmüket.

 • Művek el- és vissza-szállítása, valamint azoknak a tárlat helyszínén való felhelyezése egyénileg történik, de természetesen segítséget igény szerint és előzetes egyeztetés alapján – külsős cégek bevonásával – biztosítani tudunk. A megnyitó időbeli megvalósulása (szombat délután 3 órai kezdés) miatt tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy a kedves művész kollégák célszerűen legkésőbb a megnyitó előtti nap délig érkezzenek meg (avagy egyéb úton juttassák el alkotásaikat) a tárlat helyszínére és egyénileg helyezzék el műveiket a kiállító-teremben (avagy azok elrendezéséről egyéb úton gondoskodjanak), hiszen ilyen jellegű munkálatokra a megnyitó napján technikai okokból már egyáltalán nem lesz semmiféle lehetőség. Esetleges forgalmi elakadások vagy egyéb nem várt incidensek okán javasoljuk, utazásaikat ezek figyelembe-vételével tervezzék meg. Amennyiben mindezzel kapcsolatban a szervezők segítségét igénylik, kérjük előre jelezzék felém. Megemlítem, hogy amennyiben a kedves művész-kollégák nagyobb része nem tud, vagy nem kíván az előkészületekben személyesen részt venni, úgy a kiállító-termet egyéb segítséggel kell kompletten berendeznünk. Ebben az esetben információink szerint a fogadó galéria és a külsős technikusok a tárlat megnyitója előtti héten tudják csak vállalni a művek felhelyezését, tehát valamilyen úton (pl. postai csomag formájában, avagy személyesen, netalán néhány – stratégiailag egymástól az ország távolabbi pontjain élő – kollégánál történő összegyűjtést követően kisebb csoportokban) április végéig el kell juttatni a műveket. A kiállításon résztvevők számára az igények függvényében természetesen idővel részletesebb értesítést küldünk erről, illetve segítséget is tudunk majd ajánlani.
 • Szállást a szervezők nem tudnak biztosítani, azonban egy hazai utazási irodával együttműködve lehetőség nyílik a résztvevőknek egyénileg kedvezményes foglalást intézni. Mivel az Asklepios-Med szállásigényekkel nem tud foglalkozni, tisztelettel megkérek mindenkit, hogy ilyen irányú igényüket közvetlenül az alábbi elérhetőségeken (vagy egyéb utazási irodán keresztül) szíveskedjék megtenni: Kun-Mediátor Szolgáltató kft, H-1094 Budapest, Angyal u. 14-16, tel: (30)995-4346, e-mail: budapest@kun-mediator.hu
 • Tárlatunkon mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt és állít ki (igény esetén egészség- és/vagy vagyonbiztosítást kérjük, mindenki egyénileg intézzen saját és partnere részére). A szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak a művek bármilyen okból bekövetkezett sérüléséből, megrongálódásából, elvesztéséből, eltűnéséből, lopásából, sem a rendezvény bármilyen okból történő módosulásából/módosításából, esetleges elmaradásából, bármilyen balesetből vagy egészség-károsodásból, avagy bármely egyéb okokból bekövetkezett károkért. A kiállításon való részvétel automatikusan magában foglalja mindezek tudomásul-vételét és elfogadását.

Bármilyen egyéb megjegyzését, kívánságát kérjük, előre jelezze! Végül pedig természetesen nagy tisztelettel megkérnék mindenkit, hogy kollégái, ismerősei körében legyen kedves terjeszteni a kiállítás lehetőségének hírét, hogy minél többen vehessünk részt ezen a nemében egyedülálló nemzetközi tárlat-sorozaton mind alkotóként, mind pedig vendégként!

Minden kedves kollégát nagyon sok szeretettel várunk a rendezvény megnyitójára! Bízom benne, hogy a következő kiállítás is szenzációs lesz Önnek (és egyben műveinek) köszönhetően…! Együttműködésüket, valamint a tárlaton való részvételüket előre is megköszönve kívánok Önnek és szeretteinek sikeres, boldog újévet.

Bővebb információ

tel:+(36)(30)255-6225
web:
www.asklepios-med.eu
e-mail:
palotas@asklepios-med.eu
H-6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 23, Hungary