palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az én Egyiptomom irodalmi pályázat

verslista palyazatokA pályázat célja kettős: Egyrészt felhívni a figyelmet arra, milyen sokarcú, változatos a mai Egyiptom, melyben keveredik a történelem oly sok korszaka, és egy a miénktől teljesen különböző, ám mégis vonzó és sokszor titokzatos világ bontakozik ki az Egyiptomba érkező szeme előtt, a hazaival számos közös és sok eltérő vonást felmutatva, másrészt, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket.

Kiíró: Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, VPM, Verslista
Pályázat címe: “Az én Egyiptomom” 2010/2011″ – PRÓZÁK Egyiptomról.

Pályázhatnak:
Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók – kortól és foglalkozástól függetlenül bárki – kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű prózákkal.

Beérkezési határidő: 2011. február 18. péntek éjfél.
Kategória: irodalmi, próza

A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, a Barátok Verslista és a Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki az alábbi témakörben: “Az én Egyiptomom” 2010/2011″ – Prózák Egyiptomról.

Célunk kettős.
Egyrészt felhívni a figyelmet arra, milyen sokarcú, változatos a mai Egyiptom, melyben keveredik a történelem oly sok korszaka, és egy a miénktől teljesen különböző, ám mégis vonzó és sokszor titokzatos világ bontakozik ki az Egyiptomba érkező szeme előtt, a hazaival számos közös és sok eltérő vonást felmutatva, másrészt, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket.

A pályázaton korlátlan számú prózai írással lehet indulni a megadott témakörben. 1-1 írás hossza nem haladhatja meg a 4 (A4-es) oldalt!

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó).
Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság valamint a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon, illetve a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság és a Vizuális Pedagógiai Műhely esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban (http://poeta.hu/Egyiptom01.doc címről letölthető a kiírás és a Nyilatkozat is!).

Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, egyiptom@verslista.hu email címen (kérjük, pontosan írják be az email címet!) 2011. február 18. péntek éjfélig. A levél tárgya legyen minden esetben: “Az én Egyiptomom”!
A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.

A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk:
Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.
A nyilatkozatnak legkésőbb 2011. február 25.-ig meg kell érkezniük a fenti címre. A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb február 25-ig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött írások címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött írásokat töröljük a pályázati anyagból.

Nevezési díj:
3.000 Ft/próza.
A nevezési díj beérkezési határideje 2011. február 25.
A nevezési díjakat a következő címre várjuk: Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. A csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni: “Az én Egyiptomom” Azokat az írásokat, amelyek nevezési díja a határidőig nem érkezik be, töröljük a pályázatból.

Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta után a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság és/vagy a Poéta Portál honlapjára.

Pályadíjak: A beérkező írásokat szakmai zsűri értékeli. A zsűri minden beérkező írást pontoz. A legtöbb pontot elérő írások díjat kapnak az Egyiptomi Nagykövetség, Egypt Air, Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem, MEBT, a Vizuális Pedagógiai Műhely, a Barátok Verslista és Bodó Csiba Gizella író felajánlásának köszönhetően.

  • I. helyezett: egy egyiptomi utazás 1 fő részére a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem 2011-es utazásán
  • II. helyezett: irodalmi kiadványok 25 ezer Ft értékben
  • III. helyezett: irodalmi kiadványok 15 ezer Ft értékben

A pályázat kiírói ill. támogatói Különdíjakat is kiadhatnak. A szakmai zsűri által legtöbb pontot elérő írások nyomtatásban is meg fognak jelenni. A kiadvány megjelenéséről a kiadványba kerülőket értesítjük majd.

Eredményhirdetés: 2011. április közepén lesz.
A helyezetteket e-mail címükön értesítjük majd. A pályázati írások és a helyezések a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság honlapján (www.mebt.hu) illetve a Poéta Irodalmi Portál (http://poeta.hu) címén is megtekinthetők lesznek.

További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.