palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az én Erzsébet- táborom kreatív pályázat

erzsebetprogramAz Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-táborokban és a Napközi Erzsébet-táborokban nyaraló fiatalok részére tábori élményeik megírására, képzőművészeti munkák formájában történő megörökítésére.

A jelen pályázati kiírásra két kategóriában lehet jelentkezni:

1. Írásos élménybeszámoló
Terjedelem: A/4-es méretű lapon maximum 2,5 oldal, legfeljebb 5000 leütés.

2. Képzőművészeti alkotás:
Az alkotás szabadon választott eszközzel készíthető el, szabadon választott méretben és formában (rajz, grafika, festmény, fotó, montázs, kollázs) Amennyiben a pályázó filmet készít, úgy annak hossza maximum 90 másodperc lehet.

Kiíró adatai: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

A pályázók köre:

2016-ban a nyári Erzsébet-táborokban és Napközi Erzsébet-táborokban nyaraló fiatalok.

Mindkét kategóriában a pályázók két korosztályban indulhatnak.

  • 8 és 12 év közöttiek
  • 12 éves kor fölöttiek

Nyertes pályázók maximális száma:
A Kiíró mindkét kategóriában, korosztályonként az első három legjobb munkát jutalmazza. A pályázatokat négy főből álló zsűri – köztük az Alapítvány szakmai munkájáért felelős tagja – bírálja el egy előzetesen rögzített, egységes szempontrendszer alapján. Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az első három legjobb munkán felül különdíjakat is odaítéljen.

Általános pályázati feltételek:

Pályamunkát az Erzsébet-táborban és a Napközi Erzsébet-táborban nyaralók nyújthatnak be.
Egy pályázó mindkét kategóriában jogosult pályamunkát benyújtani.
Egy pályázó egy kategóriában 1 pályamunkát nyújthat be.
A pályázó a pályamunka benyújtásával egyidejűleg elfogadja, hogy a beküldött pályaművet a Kiíró jogosult megtartani és jogosult a pályamű egészét vagy valamely részét az Erzsébet-táborok népszerűsítése érdekében reklámcélokra felhasználni.
A Kiíró a beküldött pályaműveket értékelés után kizárólag digitálisan tárolja. A beérkezett pályamunkák digitalizált/elektronikus formában az Erzsébet-program Facebook oldalára, valamint az Erzsébet-program honlapjára is felkerülnek. A legtöbb szavazatot kapott pályamunka alkotója különdíjban részesül.

Díjazás: A pályamunkával elnyerhető díj mindkét kategóriában egy-egy, 2017. évre szóló táborozási lehetőség. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy különdíjakat is odaítéljen.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. október 30.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Írásos élménybeszámoló, fotó, film: Elektronikusan az a azenerzsebettaborom@erzsebettaborok.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1134 Budapest, Váci út 35. postacímre.
  • Rajz, festmény, grafika, montázs, kollázs: Postai úton a 1134 Budapest, Váci út 35. postacímre.

A pályázati borítékra kérjük, írják rá: AZ ÉN ERZSÉBET-TÁBOROM

A pályázat benyújtásakor kérjük a pályamunkával együtt a mellékelt adatlapot kitöltve visszaküldeni. Az adatlap visszaküldésével a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kiíró munkájukat szabadon kiállíthassa a táborhelyen, vagy felhasználja azokat a táborok népszerűsítése céljából

Pályázat weboldala: Az én Erzsébet- táborom kreatív pályázat