palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az európai audiovizuális alkotások promóciója és az európai szakemberek támogatása a Media országain kívül-EACEA sz. 10/09 MEDIA-(2009/C 139/09)

media_internatonal_logoA támogatás célja és leírása: Ez az ajánlattételi felhívás az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MEDIA 2007) végrehajtásáról szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul. A fent említett tanácsi határozat célkitűzései között a következők szerepelnek:

  • az európai audiovizuális és filmművészeti alkotások promóciójának és forgalmazásának megkönnyítése és ösztönzése olyan európai és Európán kívüli kereskedelmi rendezvények, szakmai vásárok és audiovizuális fesztiválok keretében, amelyek fontos szerepet játszanak az európai alkotások promóciójában és a szakemberek hálózatba szervezésében,
  • az ágazat európai szereplői hálózatba szervezésének ösztönzése a promóciós tevékenységgel foglalkozó nemzeti – állami vagy magán – szervezetek által az európai és a nemzetközi piacon vállalt közös fellépések támogatásával,
  • a nem nemzeti európai filmek szélesebb körű transznacionális terjesztésének előmozdítása az európai és nemzeti piacon, a filmszínházakban történő forgalmazásukat és bemutatásukat ösztönző intézkedések révén, különösen koordinált marketingstratégiák ösztönzésével.

Támogatásra jogosult pályázók: Ez az ajánlattételi felhívás olyan európai társaságoknak szól, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a MEDIA program tanácsi határozatban ismertetett célkitűzéseinek megvalósításához.

A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:

  • az Európai Unió 27 országa,
  • az EFTA és az EGT országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia;
  • Svájc és Horvátország.

Támogatásra jogosult tevékenységek: Ez az ajánlattételi felhívás a MEDIA program tagországain kívül zajló cselekvéseket és tevékenységeket kívánja támogatni.

A cél a következőkre irányuló cselekvések támogatása:

  • az európai szakemberek MEDIA-országokon kívüli piacokra jutásának vagy ilyen eseményekhez történő hozzáférésének megkönnyítése;
  • az audiovizuális és/vagy filmművészeti alkotások MEDIA-országokon kívüli forgalmazásának előmozdítása.

A projektek időtartama legfeljebb 24 hónap.

A tevékenységeknek 2010. január 1-jétől és 2010. szeptember 30. között kell megkezdődniük.

A tevékenységeknek 2011. december 31. előtt kell befejeződniük.

Az odaítélés kritériumai: A támogatásra jogosult pályázatok/projektek a következő kritériumok alapján kaphatnak pontokat a maximális 100 pontból:

A cselekvés európai dimenziója

25 pont

Az európai audiovizuális alkotások promóciójára és forgalmazására gyakorolt hatás

30 pont

A benyújtott cselekvési terv minősége és költséghatékonysága

25 pont

A cselekvésnek teret biztosító rendezvények/események minősége

10 pont

A kis audiovizuális gyártási kapacitással rendelkező európai országokból származó audiovizuális alkotások promóciója

10 pont

Költségvetés: A projektek társfinanszírozására elkülönített teljes becsült költségvetés 400 000 EUR.

A Bizottság pénzügyi támogatása nem haladhatja meg a cselekvés összes költségének 50 %-át.
Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ítélje oda az összes rendelkezésre álló pénzeszközt.

Benyújtási határidő:
2009. augusztus 12.

A pályázatokat a következő címre kell megküldeni:
Agence Exécutive «Education, Audiovisuel et Culture»
(Európai Oktatási, Audiovizuális és KulturálisÜgynökség)
Appel à propositions EACEA/10/09 (Ajánlattételi felhívás – EACEA/10/09)
Costas DASKALAKIS
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra.
Faxon vagy e-mailben küldött pályázatok nem fogadhatók el.

Teljes tájékoztatás: A pályázóknak szánt részletes iránymutatások, illetve a pályázati űrlapok a következő címen érhetők el: http://eacea.ec.europa.eu

A pályázatokat az előírt űrlapon kell benyújtani, illetve azoknak valamennyi kért mellékletet és tájékoztatást tartalmazniuk kell.

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm