palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem kollégiumok pályázatai

Az NKA építőművészeti és Örökségvédelmi kollégiumának legújabb pályázatai az alábbi témakörökben: (1) A magyar kulturális örökségvédelem ügyének, struktúrájának, aktuális helyzetének konstruktív újragondolását, a műemlékvédelem és a régészet társadalmi elfogadottságának megerősítését célzó eseménysorozat koncepciója megalkotásának, illetve az eseménysorozat előkészítésének, megszervezésének és megvalósításának támogatása; (2) Alkotói támogatás; (3) Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása; (4) Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatás (5) Az építészet, műemlékvédelem és régészet közéleti szerepe növelésének, széles körű megismertetésének támogatása, kortárs magyar építészeti, műemlékvédelmi, régészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában és a köznevelésben történő bemutatásával; (6) Kétfordulós pályázat most épülő, vagy felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő iparművészeti alkotások létrehozásának támogatására; (7) Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására; (8) Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására; (9) A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására; (10) Helyi védettségű közterületek, és az ezekhez tartozó épületegyüttesek, épületek, műalkotások felújításának, restaurálásának támogatására. 

(1.) Téma: A magyar kulturális örökségvédelem ügyének, struktúrájának, aktuális helyzetének konstruktív újragondolását, a műemlékvédelem és a régészet társadalmi elfogadottságának megerősítését célzó eseménysorozat koncepciója megalkotásának, illetve az eseménysorozat előkészítésének, megszervezésének és megvalósításának támogatására
Pályázók köre: Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. június 1.–2014. október 31.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 0,5%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: 40.000.000 Ft
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma: 3239
Benyújtási határidő: 2013. április 29-én, éjfélig.
2. Téma: Alkotói támogatásra.
Pályázók köre: Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és az értékelés is külön-külön történik.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. március 1.–2014. február 28.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: havi 60.000 Ft, legfeljebb 8 hónap időtartamra
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma: 3202
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.
3. Téma: Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására.
Pályázók köre: Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. március 1.–2014. február 28.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltségvetés maximum 85%-a.
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 15%-a.
Altéma kódszáma: 3208/82
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.
4. Téma: Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására.
Pályázók köre: Pályázatot szakmai szervezetek, szakmai szervezetek által delegált személyek, magánszemélyek nyújthatnak be, utóbbi esetben egy szakmai szervezet írásos ajánlásával. A kollégium kizárólag előadással, prezentációval, poszterrel, vagy erre vonatkozó felkéréssel rendelkező, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevő, tisztségviselő pályázókat támogat!
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. március 1.–2014. február 28.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltségvetés maximum 85%-a.
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma: 3204
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.
Megjelentetés dátuma: 2013. február 21.
5. Téma: Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatására.
Pályázók köre: Pályázatot nemzetközi építőművészeti és örökségvédelmi szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. január 1.–2013. december 31.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 8.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: a befizetendő tagdíj összege
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma: 3214
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.
Megjelentetés dátuma: 2013. február 21.
6. Téma: Az építészet, műemlékvédelem és régészet közéleti szerepe növelésének, széles körű megismertetésének támogatására, kortárs magyar építészeti, műemlékvédelmi, régészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában és a köznevelésben történő bemutatásával.
Pályázók köre: Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. március 1.–2014. február 28.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: a kollégium nem írja elő.
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma: 3232
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.
7. Téma: Kétfordulós pályázat most épülő, vagy felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő iparművészeti alkotások létrehozásának támogatására.
Pályázók köre: Pályázatot olyan tulajdonosok, vagy tulajdonosi jogkörrel felhatalmazott üzemeltetők nyújthatnak be, akik szeretnék, hogy épületeikbe iparművészeti alkotás kerüljön, és vállalják, hogy a szakszerű megvalósítás érdekében együttműködési megállapodást kötnek építészekkel, építészeti irodákkal (lásd: pályázathoz szükséges dokumentációk melléklete). Pályázhatnak közösségi épületek tulajdonosai – vagy tulajdonosi jogokkal felruházott üzemeltetők – az általuk felkért építésszel, vagy építészirodával együtt.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. április 1.–2014. június 30.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 1.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma: 3229
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.
8. Téma: Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.
Pályázók köre: Pályázhatnak a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. április 1.–2014. december 31.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 200.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 13 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 50%-a.
Altéma kódszáma: 3235/82
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.
9. Téma: Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására.
Pályázók köre: Pályázhatnak a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő, veszélyeztetett ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. április 1.–2014. december 31.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 7 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 10%-a.
Altéma kódszáma: 3236
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.
10. Téma: A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására.
Pályázók köre: Pályázhatnak a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. április 1.–2014. december 31.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: Feltárásra igényelhető támogatás maximális összege 4 millió Ft, régészeti bemutatóhely esetén helyreállításra, állagmegóvásra és kialakításra további maximum 4 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 30%-a.
Altéma kódszáma: 3234
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.
11. Téma: Helyi védettségű közterületek, és az ezekhez tartozó épületegyüttesek, épületek, műalkotások felújításának, restaurálásának támogatására.
Pályázók köre: Pályázhatnak az illetékes önkormányzat nyilvántartásában a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet szakmai szabályai szerint hivatalos helyi védettséggel szereplő, a pályázat megjelenésének napján már helyi védettség alatt álló közterületekkel, épületegyüttesekkel, épületekkel foglalkozó szervezetek (civil szervezet, egyesület, tulajdonos, vagyonkezelő, a központi költségvetési szervek kivételével), melyek vállalják a környezetükben lévő, helyi védettségű épített örökség felújításának és/vagy restaurálásának megvalósítását, majd minimum öt éven keresztül annak fenntartását, valamint az illetékes önkormányzattal a felújításra, fenntartásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötését.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. július 1.–2014. január 31.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke: A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 30%-a.
Altéma kódszáma: 3238
Benyújtási határidő: 2013. március 25-én, éjfélig.

Forrás: Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem kollégiumok pályázatai