palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

fiatalok feketén-fehéren 2013 pályázat építészeknek, tájépítészeknek

fiatalok feketén-fehéren 2013 – A MÉSZ országos, nyilvános pályázatot hirdet Magyarország fiatal építészei és tájépítészei részére.

A pályázat célja

 • a fiatal magyar építészek és tájépítészek tevékenységének bemutatása, a legszínvonalasabb művek, munkák alapján, külföldön is bemutatható kiállítási anyag létrehozásával.
 • bemutatni hogy a fiatal építészgeneráció milyen válaszokat ad az építészet és az építészek mai nehéz helyzetének kihívásaira. Felmérni, hogy ez a generáció hogyan járul hozzá az adott hely építészeti karakteréhez, a fenntartható fejlődéshez, a helyi közösségek megerősödéséhez, hogyan működik együtt a helyi kezdeményezésekkel.
 • az f_f_f_2013 a 2006-ban Reischl Gábornak a MÉSZ akkori elnökének kezdeményezésére elindított, majd 2008-ban és 2010-ben is sikeres program folytatása.
 • A pályázat és a kiállítás mottója idén: „helyek_városok_vidékek”

A pályázat formája: nyilvános

A részvétel feltételei:

A pályázaton részt vehet Magyarország valamennyi 20 és 40 év közötti építésze, építőművésze és tájépítésze, aki regisztrálta magát a meszorg.hu weboldalon. A pályázó személy a regisztrációval és a pályázat benyújtásával hozzájárul a pályázat nyilvános bemutatásához is. Az online regisztrációs oldal a pályázat meghirdetésétől a leadási határidőig elérhető. A pályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A pályázatkezelő felület az alábbi linken érhető el az adott Pályázatra kattintva lehet regisztrálni, illetve ha már regisztrált a pályázó, akkor itt lehet bejelentkezni:

http://meszorg.hu/index.php?id=1385

A pályázatból való kizárás: A Bíráló Bizottság kizárja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.

A pályázat ütemezése:

 • Hivatalos meghirdetés 2013. február 21.
 • Regisztráció kezdete 2013. február 21.
 • Kérdések határideje 2013. február 25.
 • Kérdésekre adott válaszok határideje 2013. február 28.
 • Pályaművek beadásának határideje 2013. március 21. 24:00
 • Pályázat eredményének kihirdetése 2013. március 30.
 • A pályázatok bemutatása, kiállítása 2013. április 15.

A tervpályázati dokumentáció és mellékletei beszerzésének módja, regisztráció:

A pályázó névvel, postai, és email címmel és telefonszámmal regisztrálhat a meszorg.hu weboldalon (közvetlen link: http://meszorg.hu/index.php?id=1385), az online regisztráció a pályázat meghirdetésétől a leadási határidőig elérhető.

A pályázó a regisztrációt követően kap egy kódszámot, amely a pályázat folyamán azonosítóként funkcionál, illetve ennek segítségével tud bejelentkezni a pályázatkezelő felületre. A bejelentkezéshez szükséges kódszámot és a jelszót, a regisztrációt megerősítő e-mail tartalmazza. A regisztráció után van lehetősége a pályázónak letöltenie a pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumentációt és mintatablót a pályázat kezelő felületről.

A beadandó pályázati lapon szerepeltetni kell a kapott azonosítót, s a feltöltendő dokumentumok fájl neveként is ezt a kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).

A kiírással kapcsolatos kérdések, az ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése:

A pályázóknak kérdéseiket a pályázat kezelő felületen kell megküldeniük, és itt kapnak választ a kérdésekre, értesítést a pályázat menetéről és a zárójelentést a Kiírótól. A Kiíró a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást módosíthatja, kiegészítheti.

A pályaművek benyújtása:

A pályaműveket, a www.meszorg.hu oldalon (közvetlen link: http://meszorg.hu/index.php?id=1385) történt előzetes regisztráció után, a kapott azonosítóval és jelszóval belépve a pályázat kezelő felületen kell feltölteni. A feltöltendő dokumentumok fájl neveként is az azonosító kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.). A pályázatot a megadott határnap 24. órájáig kell feltölteni. A sikeres feltöltésről a pályázók megerősítő e-mailt kapnak.

Amennyiben a regisztrációval és a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának a pályázók az alábbi email címen kérhetnek segítséget: info@simonszoft.hu (az ide érkező és innen küldött leveleket a válaszadást követően töröljük).

Beadandó munkarészek:

A beadott munkák lehetnek megvalósult művek, de meg nem valósult terv is beadható (kivéve az f_f_f_2006, 2008, 2010 pályázatok anyagai). A pályázatban lehetőség szerint minél bővebb információ legyen a beadott anyagban ismertetett munka épített-, természeti és szociális környezetéről és azokkal való kapcsolatáról.

A beadás a meszorg.hu honlapon történt előzetes regisztráció után (közvetlen link: http://meszorg.hu/index.php?id=1385) a pályázatnak a pályázat kezelő felületre való feltöltésével történik.

A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 100 Mb-ot (egyenként a 20 Mb-ot).

Beadandó munkarészek:

 • A tervlap: 1 db 31×76 cm-es print nyomtatására alkalmas szerkesztésű, képek/tervrajzok/szöveg fekete-fehér montázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban. A tervlapot a mintalap szerint javasoltak alapján kérjük elkészíteni. A mintalap a pályázat kezelő felületről letölthető a lap és megnyitás / behívás után a megadott raszter alapján szerkeszthető. A tervlap összeállításához technikai segítség a bpdesign1@gmail.com e-mail címen kérhető.
 • A kitöltött pályázati adatlap (a minta a pályázat kezelő felületről letölthető) benne:
 • A pályázó
 • Neve, születési éve, születési hely, címe, telefonja,
 • Cége / munkahelyének neve és címe
 • Az épület, építmény, köztér, hely, terv (amit a pályázat bemutat)
 • Neve, helyszíne, a tervezés éve, a megvalósítás éve, munkatársak nevei
 •  Leírás magyar és angol nyelven (legfeljebb 2×1500 karakter szóközökkel)
 • A pályázatot bemutató – legfeljebb 8 db – digitális kép (pl. műszaki terv, látványterv, grafika, fotó) és a pályázó digitális arcképe (egyenként legalább 300dpi felbontású fekete-fehér jpg vagy tif formátum).
 • A pályázat díjazása:

  A Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján, a www.meszorg.hu helyen az elbírált pályázati tablókat („tervlapokat”) a bírálatot követően közzéteszi. A bírálat során kiválasztott pályázatok (tablók) anyagából a Magyar Építőművészek Szövetsége nemzetközi bemutatásra alkalmas kiállítást és katalógust készít. A kiállítást különböző magyar egyetemi városokban valamint több európai országban bemutatja.

  A kiválasztott pályázó személyeket kérelmükre a Magyar Építőművészek Szövetsége tagjai sorába felveszi és tagként két évi tagdíjmentességet nyernek.

  A pályázat eredményhirdetése:

  A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2013. március 30.-ig kihirdeti a pályázat eredményét A kihirdetés helyszínéről és időpontjáról a www.meszorg.hu weboldalon (közvetlen link: http://meszorg.hu/index.php?id=1385) ad tájékoztatást. A pályázat eredményhirdetése nyilvános. A pályázat zárójelentését az eredményhirdetésre szóló meghívót Kiíró a magukat regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, illetve közzéteszi a www.meszorg.hu honlapon.

  A pályaművek és a pályázati eredmények felhasználása:

  A díjazott pályázati anyag a Kiíró tulajdonába kerül, aki a pályamunkákat szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve írott és elektronikus médiát), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül, de a szerzők nevének feltüntetésével felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.