palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bélyegtervezési pályázat

Pályázat Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak!!! A pályázók feladata a „Generációk közötti (intergenerációs) szolidaritás” témát bemutató, illusztráló magyar postabélyeg és ezzel összhangban alkalmi boríték és bélyegző grafikai tervének elkészítése. A tervek készülhetnek bármilyen grafikai vagy festészeti eljárással, valamint számítógépen történő tervezéssel. A grafikai terveket a Magyar Posta művészeti tanácsadó bizottság bevonásával értékeli és dönt a díjak odaítéléséről.

 

A Magyar Posta pályázatot hirdet „Generációk közötti szolidaritás” témában postabélyeg, illetve a hozzá kapcsolódó alkalmi boríték és alkalmi bélyegzőlenyomat grafikai terveinek elkészítésére.

A pályázaton résztvevők köre: A pályázaton a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói vehetnek részt.

A pályázat tárgya: A pályázat három megtervezendő elemből áll: postabélyeg, alkalmi boríték és alkalmi bélyegző.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás, adatlap, mellékletek

A feladat leírás: A pályázók feladata a „Generációk közötti (intergenerációs) szolidaritás” témát bemutató, illusztráló magyar postabélyeg és ezzel összhangban alkalmi boríték és bélyegző grafikai tervének elkészítése. A tervek készülhetnek bármilyen grafikai vagy festészeti eljárással, valamint számítógépen történő tervezéssel. Az ábrázolandó téma és a tervezéssel kapcsolatos műszaki követelmények leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Postabélyeg, alkalmi boríték és alkalmi bélyegzőlenyomat minták a 2. sz. mellékletben láthatók.

A pályázatok értékelése: A grafikai terveket a Magyar Posta Zrt. művészeti tanácsadó bizottság bevonásával értékeli és dönt a díjak odaítéléséről, illetve a díjazott művek felhasználásával postabélyeg, alkalmi boríték és bélyegzőlenyomat forgalomba hozataláról.

A pályázat tárgyát képező három mű (bélyeg, alkalmi boríték, alkalmi bélyegző) együttesen kerül elbírálásra, az értékelésben azonban a postabélyeg grafikai terve kiemelt súllyal szerepel. A Magyar Posta szabadon dönthet arról, hogy az első három helyezést elért pályamű közül melyik postabélyeg, alkalmi boríték illetve alkalmi bélyegző grafikai tervet valósítja meg.

A pályázat díjazása

Az első három helyezést elért grafikai terv részesül díjazásban:

  • 1. helyezett: 300.000,- Ft
  • 2. helyezett: 200.000,- Ft
  • 3. helyezett: 100.000,- Ft

A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázati anyagot jeligével ellátva, a két példányban kitöltött és aláírt pályázati adatlappal (3. sz. melléklet) együtt az alábbi címekre kell benyújtani:

  • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói: MOME Médiaintézet B2-es oktatási titkársága (1121 Budapest, Zugligeti u. 9-25.)
  • Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói: MKE Grafika tanszék, tervezőgrafikai szakirány irodája (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

Eredményhirdetés: A pályázat eredményét (az első három helyezést elért terv alkotójának nevét) a pályázat kiírója 2012. január 16-ig a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu) teszi közzé. A pályázat első három helyezettje írásos értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás és információ kérhető a Magyar Posta Zrt. Bélyeg Kibocsátási Osztályától az (1) 76 77 326-os telefonszámon.