palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

BoH Art művészeti pályázat 2011

boh-art pályázatA BoH Art Project feladatának tekinti – kiállítások szervezése és kulturális kapcsolatteremtés révén – a magyar kortárs művészet megismertetését külföldön. A BoH Art Project 2007 óta működik, a  program szervezői önerőből és nemzetközi pályázatokon elnyert pénzekből biztosítják a működés feltételeit.

A Pályázat célja: Kiállítások, konferenciák, találkozók, Artist in residence program szervezése.
A pályázat témája: Nincs meghatározott téma, bármilyen tematikájú műalkotással lehet pályázni.

Díjazás:
A BoH Art Project 2011 pályázat nyertesei – a zsűri döntése alapján – részt vehetnek az alább felsorolt eseményeken:

 1. 1. Csoportos kiállítás: “C” Festival Internazionale Arte Contemporanea di Faenza, Olaszország (Faenza megye kulturális minisztériumának együttműködésével).
 2. Csoportos kiállítás: UNIBZ, Free University of Bolzano, Olaszország (az UNI Library együttműködésével).
 3. Artist in residence hétvége, Róma, Olaszország (az “Artea ArtCohousing” felajánlása).
 4. The Affordable Art Fair. Szállítás stb. a Gallériával egyeztetés szerint.
 5. stb.

Pályázati Feltételek

Részvétel: A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyének és alkotócsoportok is részt vehetnek. Pályázhatnak a közép-, vagy felsőfokú művészeti iskolák tanulói és végzett diákjai.

Regisztráció: A pályázaton való részvételhez regisztráció szükséges.. Regisztrálni a fanni.bohart@gmail.com címre küldött elektronikus levéllel lehet, az alábbi adatok megadásával:

 • Név
 • értesítési cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • website

A regisztráció után a Kiíró e-mailben elküldi a pályázati adatlapot, valamint a Pályázó kódját.

Pályázati határidő: A határidő folyamatos (minél előbb, annál jobb). A pályázati e-mail a pályázati anyaggal legkésőbb 2011. április 20. szerda 24.00 óráig érkezzen be!
E-mail cím: fanni.bohart@gmail.com
Az e-mail TÁRGYA: “BoH Art 2011 művészet” Legyen!
A határidő után beérkezett pályamunkákat, a hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat és pályázati dokumentációt a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

Pályázati dokumentáció
Pályázni a pályázati dokumentáció digitális formátumú benyújtásával lehet, aminek tartalmazni kell az alábbiakat:
Személyi anyag:

 • pályázati adatlap és nyilatkozat
 • önéletrajz
 • ellenőrző lap

Pályázati anyag:
Maximum három, bármilyen témájú és formájú műalkotással lehet pályázni.

 • 3 db fénykép (film esetében is) jpg formátumban, max. 1MB képenként
 • Film esetén a film is! (max. 10MB)
 • Kontaktlap (A/4-es méret) tartalmaznia kell:- az a, pontban szereplő fényképeknek kisebb méretben, csak a magyarázás érdekében!
 • kontaktfényképek: magyarázó képek,
 • koncepció és műleírás, (lehetőleg angol) és magyar nyelven, a szöveg ne legyen hosszabb 2000 karakternél nyelvenként!

Szerepeljenek benne a mű technikai jellemzői és az alkotás éve.

A pályázaton a név feltüntetése nélkül, a regisztrációkor kapott kóddal lehet részt venni. A pályázati anyag file címe a (kód_sorszám) legyen. ( Pl.: a regisztrációkor kapott kód: BoH_Art_2011_ 102, a file
címek: BoH_Art_2011_ 102_01; BoH_Art_2011_102_02; BoH_Art_2011_102_03; stb.

Kérjük, hogy a Pályázó nevét, vagy bármi egyéb, azonosításra alkalmas személyes adatát NE tüntesse fel a benyújtott pályázati anyagokban (koncepcióban, kontaktképen, alkotásokon stb.).
A hiányos és/vagy az alkotók nevét a pályázati anyagon feltüntető pályázatokat nem vesszük figyelembe.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázat és az értékelés menete: A pályázati anyagokat a Kiíró által felkért zsűritagok értékelik.

ZSÜRI TAGJAI
Jill Nicholls (BBC Documentary Art films, Anglia – London (UK))
Fanni Fazekas (Independent Contemporary kurátor, Magyarország, Olaszország (H – I))
Valentin Diaconov (art critic at the “Kommersant” newspaper, PhD in Culture Studies, Oroszország – Moszkva (RU)) Gerlinde Miesenböck (Independent artist Ausztria (A))
Muladi Brigitta ( művészettörténész, kurátor Magyarország (H))

A BoH Art 2011-es Projectbe bejutott Pályázókat a szervezők e-mailben értesítik

Eredményhirdetés: 2011. április 30-án.

További pályázati információk és feltételek

 1. Részvételi díj nincs.
 2. A kiállításon bemutatott alkotások szállításának lebonyolítása és költségei a Pályázót terhelik.
 3. A pályázat feltétele, hogy a Pályázó a kiírás feltételeit tudomásul veszi.
 4. Magán-, vagy jogi személyek közösen is pályázhatnak, azonban megállapodást kell kötniük, amelyben rögzítik a résztvevők feladatait, jogait, kötelezettségeit, valamint kijelölik a nevükben eljáró képviselőt.
 5. A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogait nem sérti, valamint hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiírónak a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A Pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítéséhez jogdíjas elemeket nem használ fel.
 6. A Pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a Pályázó köteles a büntetés kétszeres fizetésére, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni. A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban szereplő feltételeket, valamint a felkért szakértők és zsűritagok döntését. A Kiíró kizárhatja a valótlan adatokat tartalmazó, a formai vagy tartalmi követelményeknek nem megfelelő pályázatokat. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítása.
 7. A Kiírói felhatalmazza a zsűrit és a felkért szakértőket, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján értékeljék és bírálják el a pályamunkákat, és ítéljék oda a meghirdetett díjakat. Amennyiben a zsűri nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjazásra továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja. A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.
 8. A beérkezett alkotásokra nem kötünk biztosítást, de a kiállított művek őrzése megoldott a kiállítás ideje alatt.

A szervezők fenntartják a változtatás jogát.

Szerzői és felhasználói jogok
A Pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás n.lkül, bármikor és tetszőleges időtartamra, kizárólagosan, harmadik személynek átengedve, díj fizetése nélkül felhasználja, nyilvánosságra hozza, kiállítsa.

A nyertes alkotásokat a Kiíró publikálhatja nyomtatott, vagy digitális formában, feltüntetve a BoH Art Project elnevezést is.

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, sokszorosíthatja, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.

A nyertesek alkotásokat pubblikáljuk a BoH Art honlapján www.innaf.it

Filmek a VIMEO-n www.vimeo.com és a www.innaf.it honlapon is láthatóak lesznek.

A Pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkák tekintetében, a pályázati dokumentáció benyújtásától számított egy évig kizárólagos, harmadik személy részére átruházható előfelhasználási joggal rendelkezik, így a Kiíró a Pályázó pályázati munkáinak felhasználására a későbbiekben megállapított feltételek mentén felhasználási jogot szerezhet.

Kiállítás – Faenza, Italy: Kiállítás a Kortárs művészeti fesztivál párhuzamos eseményeként Faenzában Olaszországban. (Festival Arte Contemporanea – Faenza)

Artist in residence – Roma, Italy az Artea ArtCohousing felajánlásával: A nyertes plusz egy fő (összesen 2 személy) a Girasolereale b&b Roma vendégeként egy hétvégét (péntek, szombat, vasárnap – 3 éjszaka) tölthet Rómában. A meghívó fizeti a szállást. Utazással kapcsolatos és egyéb költségek a művészt terhelik.
A művész részt vesz:

 • egy közös vacsora/ebéden,
 • tart egy workshopot/artperformance-t más művészek részvételével,
 • egy műalkotást fel kell ajánlania a Centro d´Arte Artea ArtCohousing részére, melyet a Girasolere ale Art Gallery kurátora választ ki és állít ki,
 • valamint egy további műalkotást a BoH Art részére, melyet a BoH Art kurátora választ ki a BoH Art collection részére.

A római tartózkodás lebonyolításáért a BoH Art-tól fuggetlen Artea ArtCohousing felel.

Minden egyéb, a római Artist Residence-el kapcsolatos kérdéssel forduljatok Barbarához:
info@artcohosing.com, www.artcohousing.com.
Girasolereale b&b: www.girasolereale.com

BoH Art Project Team
Fanni Fazekas
Project manager & Art director
BoH Art Project
Tel: +39 0039 333 112 8335
E-mail: fanni.bohart@gmail.com
www.innaf.it