palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt grafikai pályázata: Requiem az életért

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt pályázataA Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. a fővárosi sírkertekben nyugvó nemzeti nagyságok előtt tisztelegve nyílt grafikai pályázatot hirdet „REQUIEM AZ ÉLETÉRT”címmel kortárs képzőművészek részére.

A Csend Napja kulturális rendezvénysorozatát 2009. június 14-én, vasárnap már ötödik alkalommal rendezik meg a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. A BTI Zrt. gondozásában lévő fővárosi temetőkben nyugszik a magyar történelem és művészeti élet számtalan kiválósága Kossuth Lajostól, Deák Ferencen át Ady Endréig, Babits Mihályig vagy éppen az idén 100 esztendeje született Radnóti Miklósig.

Emléküket őrzi a Csend Napja rendezvényeinek helyet adó Sírkert, hazánk egyik leggazdagabb szoborparkja, amely egyben a főváros egyik legszebb ligete is. Gondozott sétányaival, gazdag növény- és madárvilágával a park lehetőséget teremt az elmélyült szemlélődésre, a csendes, nyugodt gondolkodásra – néhány száz méternyire a belváros forgatagától. Ezeknek az értékeknek a megörökítését, megőrzését tűzi célul a grafikai pályázat.

A pályázat témája:

A kiíró olyan műalkotásokat vár, amelyek a kegyelet, az emlékezés mellett a temetők meditatív világát is tükrözik. A pályázat fogalomkörébe tartozik a szélesen értelmezett elmúlás, a magyar temetkezési kultúra felidézése, tiszteletadás nagy elődeink előtt, a természetben megjelenő elmúlás megörökítése, esetleg szellemtörténeti párhuzamok.

A pályázatra jelentkezni lehet:

Pályázni lehet klasszikus sokszorosított grafikai technikákkal készült munkákkal, egyedi rajzokkal, valamint digitális technikával készült művekkel. Az alkotásokat a kiíró kiállításra kész állapotban várja (üveg, keret), maximum 70×100 cm-es méretben. A pályázaton a hivatásos grafikusművészek mellett amatőr képzőművészek is indulhatnak. Egy pályázó legföljebb két alkotással szerepelhet. Elvárás, hogy a művek a grafikai szabályzók szerint legyenek névvel, címmel, technikai adatokkal, példányszámmal stb. ellátva.

A pályázatra beérkezett műveket szakértőkből álló bizottság bírálja el. Az alkotásokat 2009. június 14-én, vasárnap a Fiumei úti Sírkert Árkádsorában állítják ki, ahol a Csend Napja rendezvénysorozatának látogatói is szavazhatnak az általuk legjobbnak tartott műalkotásokra. A jelentkezés egyben a pályázó beleegyezését jelenti, hogy a zsűri által bemutatásra érdemesnek tartott pályaművekből a Fiumei úti Sírkertben található Kegyeleti Múzeum időszaki kiállítást rendez, az alkotásokról készült felvételek felkerülnek a BTI Zrt internetes honlapjára is. A díjazott alkotásokat a BTI Zrt szabadon felhasználhatja kiadványaiban és internetes honlapján.

A pályázat díjai:

I. díj: 150 000,- forint értékű vásárlási utalvány

II. díj: 100 000,- forint értékű vásárlási utalvány

III. díj: 80 000,- forint értékű vásárlási utalvány

Közönségdíj: 50 000,- forint értékű vásárlási utalvány

A vásárlási utalványokon a pályázat díjazottjai a Magyar Művészellátó boltjaiban képzőművészeti eszközöket tudnak vásárolni.

A műveket a pályázók az Issues Management Tanácsadó Kft. székhelyén, a Budapest, Madách tér 7. III. emelet 4. alatt adhatják le 2009. június 5-én, pénteken délután 15.00 óráig. A művek visszaadásának helyéről és időpontjáról a kiállítás végén minden pályázó értesítést kap.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. fenntartja a jogot, hogy csak a szakértő zsűri által megfelelő színvonalúnak ítélt alkotásokat állítsa ki.

További információ:

Gulyás Erika 30-565-7684 vagy gulyas.erika@issues.hu