palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

BUSÓJÁRÁS logópályázat

busójárás 2011 logópályázatMohács Város Önkormányzata pályázatot hirdet egyéni alkotók vagy alkotói közösségek számára a BUSÓJÁRÁS logójának megtervezésére.

Országos BUSÓJÁRÁS-logó pályázat. Az UNESCO szellemi kulturális örökség kormányközi bizottságának 2009. évi ülésén az Egyesült Arab Emirátusok fővárosában, Abu-Dhabiban a Magyarország által felterjesztett mohácsi népszokást, a Busójárást felvették az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára.

A nemzetközi jegyzéken szereplő elemek kihirdetésével az UNESCO célja felhívni a figyelmet a kulturális örökség szóban, tudásban, készségben vagy szokásokban élő elemeinek védelmére. Napjainkban a helyi és kisközösségek kultúrájának megőrzése és aktív megélése segítheti a közösségi identitás és a kulturális sokszínűség megerősödését.
A következő néhány hónapot Mohács Város Önkormányzata a 2012. évi Busójárás új kommunikációs és arculati megjelenésére való felkészülés jegyében tölti, azzal a céllal, hogy a városunkba érkező látogatók egy hagyományait tiszteletben tartó és megújult arculatú program részesei lehessenek.

A fent megfogalmazott célok megvalósulása érdekében
Mohács Város Önkormányzata

pályázatot hirdet
egyéni alkotók
vagy alkotói közösségek számára

a BUSÓJÁRÁS logójának
megtervezésére.

A beküldött pályamunkának tartalmaznia kell:

  • Mohács Város Önkormányzata részére egy darab busójárási logót, valamint annak színbeli és formai leírását (arculati meghatározását) név nélkül, jeligével.
  • Külön, a logós jeligével azonos jeligével ellátott, lezárt borítékban a pályázó adatait, pontos elérhetőségeit (cím, postai elérhetőség, telefonszám, e-mail).

Pályázati határidő, elbírálás:

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. szeptember 10.

A beérkezett pályázatokat – a szerző kilétének ismerete nélkül – nemzetközi és országos elismertségű, öttagú szakmai zsűri bírálja el.

A pályázatok díjazása:

  • I. helyezett: bruttó 120.000 Ft
  • II. helyezett: bruttó 40.000 Ft
  • III. helyezett: 10.000 Ft értékű mohácsi ajándékcsomag.

Az önkormányzat nem kötelező módon, a nyertes pályázóval további arculati elemek tervezésére is szerződhet.

Elvárások:
A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát „Mohácsi Busójárás” megnevezéssel, színes és monokróm megjelenésben. A logó legyen alkalmas különféle felületeken való megjelenésre: honlap, levélpapír, névkártya, szórólap, molinó, ruházat, pohár, bögre, csomagolóanyag (doboz), elektronikus hírlevél…
Elvárás továbbá az egyedi, jól felismerhető, kreatív, szuggesztív megjelenés, amely felhívja a figyelmet rendezvényünkre és tükrözi a hagyománytisztelet melletti elhivatottságunkat.

Pályázati feltételek:
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet. Az elkészült pályaművek jeligések, melléjük zárt borítékban, az adott grafikával azonos jeligével minden esetben csatolni kell a pályázó nevét és elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail), ezek hiányában a pályázat érvénytelen.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázatot A/4-es méretben papír alapon kell beküldeni a 7700 Mohács Széchenyi tér 1. címre M. Bugarszki Norbert részére vagy digitálisan (min. 300 dpi felbontásban jpg, pdf, tif formátumban) a busojaras@mohacs.hu e-mailcímre.

Érvényes az a pályázat mely a határidőig a fenti címek valamelyikére megérkezik.
A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 5 napon belül a teljes pályázati anyagot vektoros formátumban (EPS, CDR) a pályázatot meghirdető birtokába adja. Díjkifizetés csak ezt követően lehetséges.
A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a sértő, a Busójárás hagyományával ellentétes pályamunkákat érvénytelennek minősítse és a pályázatból kizárja.
Mohács Város Önkormányzata – mint a busójárás szervezője – a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó (vagy logó-ötlet) felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, azt szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.
A benyújtott pályaművek Mohács Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek, azokat az alkotó nevének feltüntetésével a kiíró a későbbiekben felhasználhatja.
A pályáztató a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.
A pályázat anyaga a www.mohacs.hu oldalon elérhető.

Beadási határidő: 2011. szeptember 10.

Zsűrizés időpontja: a beadási határidőt követő 10. naptári nap.
Az országos sajtótájékoztatóval egybekötött eredményhirdetésre 2011. októberében kerül sor.
A beérkezett pályamunkákból a kiíró a 2012. évi Busójárás alkalmából kiállítást rendez a mohácsi Városháza Galériában.

További információ a busojaras@mohacs.hu címen kérhető.