palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Campus Hungary pótpályázat – hallgatói mobilitás

campushungaryA Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” című projekt keretében. Campus Hungary pótpályázatot hirdet 2014. november 17 és 2014. december 19 között megvalósítható HALLGATÓI MOBILITÁSRA.

FONTOS! A pótpályázati felhívásra bármely akkreditált magyar felsőoktatási intézmény hallgatói pályázhatnak.

A rövid tanulmányút célja, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.

Mennyi időre szól a pályázat? 1 nap – 4 hét (1-28 nap, utazás napjai nélkül; Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.)

Hová lehet pályázni? Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.

Nem nyújtható be pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

Ki pályázhat?
Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki

 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (lásd: megjegyzés)
 • legalább két lezárt félévvel rendelkezik,
 • a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
 • rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével (Invitation letter –formanyomtatvány ajánlott),
 • rendelkezik küldő intézménye jóváhagyásával (Intézményi jóváhagyás – formanyomtatvány kötelező), amelyen igazolják, hogy a pályázott tevékenység kapcsolódik tanulmányaihoz,
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: a megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít, és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.
 • Vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét.

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?
A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 46.000 Ft – 316.250 Ft ösztöndíjban részesül. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető az Ösztöndíj-kategóriák oldalon.

Rövid tanulmányút esetén lehetőség van regisztrációs/adminisztrációs díjra is pályázni, melynek pontos összegét fogadólevél benyújtása esetén a fogadólevélen kell igazolni. Amennyiben fogadólevél helyett a konferencia programja kerül benyújtásra, a regisztrációs/adminisztrációs díj összegét ebben az esetben is egyértelműen igazolni kell.
A regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.

Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2014. október 6-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2014. október 27. (hétfő) 12:00.

Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2014. október 6. napjától elérhető, a jelentkezési határidő lejártát követően a rendszer üzemeltetőjével szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a hallgató felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott email címre.

Pályázathoz szükséges

 • Online adatlap kitöltése
 • Munkaterv
 • Fogadólevél (Formanyomtatvány – ajánlott)
 • Intézményi jóváhagyás (Formanyomtatvány – kötelező)
 • Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév tanulmányi átlagáról (Formanyomtatvány – ajánlott)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum, a fogadólevélen szereplő munkanyelvből
 • OTDK helyezés esetén igazolás

Fontos!

 • A döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A pótpályázati felhívásra bármely akkreditált magyar felsőoktatási intézmény hallgatói pályázhatnak.
 • A megvalósítási időszaknak 2014. november 17. és 2014. december 19. közé kell esnie.
 • A pályázás elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
 • A honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázati határidő lejárta (2014 október 27. 12:00) után hiánypótlásra semmilyen formában nincs lehetőség.
 • Elnyert ösztöndíj esetén a megvalósítás időszakát az ösztöndíjas nem szakíthatja meg.
 • Elnyert ösztöndíj esetén lehetőség van a megvalósítás időpontjának módosítására a pályázati felhívás feltételeinek figyelembe vételével.
 • Elnyert ösztöndíj esetén a tevékenység módosítására utólagosan nincsen lehetőség.
 • Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Bővebb információ:  Campus Hungary pótpályázat – hallgatói mobilitás