palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Comenius tanárasszisztensi akció leendő tanárok részére

Egész életen át tartó tanulás program / Comenius tanárasszisztensi akció leendő tanárok részére. Az alprogram célja: (1) a leendő tanárok lehetőséget kapjanak pedagógiai, nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére, azaz módszertani tapasztalatokra tegyenek szert, fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék ismereteiket a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről és a (2) fogadó intézmények hasznosítsák az idegen anyanyelvű tanárasszisztensek munkáját és ismereteit.

 

Pályázhatnak: tanár szakos hallgatók, frissen végzett tanárok
Kiíró:
Európai Bizottság
Pályázatkezelő:
Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2012. január 31.

A pályázatra jogosultak köre: A pályázásra az jogosult, akik a pályázat beadásának idején:

  • hallgatói jogviszonnyal rendelkezik egy olyan Magyarországon akkreditált felsőoktatási intézményben, amely tanári szakképesítést ad
  • és a kétciklusú képzést megelőzően, pedagógusképzésben legalább 4 szemesztert sikeresen elvégzett, vagy a kétciklusú képzésben az alapképzésben a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő kurzusból legalább kettőt elvégzett, vagy a kétciklusú képzésben master képzésben tanári képesítést adó szakon hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
  • vagy már rendelkezik tanári diplomával, de diplomáját nem korábban, mint a pályázat benyújtását megelőző tanév őszi félévének végén szerezte, és még nem tanított hivatásszerűen.
  • nem nyelvtanár szakos hallgatóknak legalább középszintű (B2) idegen- nyelvtudással kell rendelkezniük, amelyet nyelvvizsga bizonyítvánnyal, leckekönyvmásolattal vagy egyéb hitelt érdemlő módon kell igazolni.
  • magyar állampolgár vagy a fenti kategóriák bármelyikének megfelelő nem magyar állampolgár, de Magyarországon érvényes letelepedési vagy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy menekültstátusszal él.

Támogatható tevékenységek:
A Comenius tanárasszisztensi akció keretében leendő vagy frissen végzett tanárok valamely közoktatási intézményében 13-45 hét időtartamú tanárasszisztensi megbízást nyerhetnek el. Az asszisztensi tevékenység heti 12-16 órában zajlik és a pályázat beadását követő tanévben folyhat.

A támogatott tanárasszisztensek pályázhatnak az Erasmus programban szervezett Intenzív Nyelvi Kurzuson való részvételre is, ha ezt az asszisztensi időszak kezdő időpontja lehetővé teszi.

Fogadó országok:

  • a 27 EU tagország
  • az EGT- és az EFTA-országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc)
  • tagjelölt országok: Törökország, Horvátország

A Comenius tanárasszisztensek szerepe: A fogadó oktatási intézménybe történő megérkezése után a tanárasszisztens – az intézmény által kijelölt vezetőtanárral egyeztetve – a tanítási gyakorlat időtartamára munkaprogramot dolgoz ki, amelyben meghatározzák az asszisztens feladatait.
A tanárasszisztensnek nemcsak az a feladata, hogy idegen nyelvet (anyanyelv és az EU egy más hivatalos nyelve) vagy valamely tárgyat idegen nyelven (a fent felsorolt nyelveken) tanítson, hanem általános országismereti tudnivalókat is át kell adnia a hazájáról. A tanárasszisztens a tanórán lehetőség szerint támogatja a diákok közti csoportmunkát, iskolai projektek megvalósítását, segít a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában.
A fogadó intézményt a beérkezett intézményi pályázatok alapján a nemzeti irodák választják ki.

Az elnyerhető támogatás összege: A Comenius tanárasszisztensek támogatást kapnak megélhetési és utazási költségeikhez, valamint a pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészüléshez. A megélhetéshez adott támogatás összege célországonként különböző.

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu