palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Duna-installáció köztéri képzőművészeti pályázat

Köztéri képzőművészeti pályázat a Duna budai oldalán, a budapesti Műegyetem rakpart előtti vízfelületen öt hónapos tervezett időtartamra elhelyezendő művészeti installációra, mely a Dunához kapcsolódó gondolatkör valamely elemét jeleníti meg.

A pályázat célja, tárgya és anyaga

A pályázat célja a Duna budai oldalán, a budapesti Műegyetem rakpart előtti vízfelületen öt hónapos tervezett időtartamra felállítandó művészeti installáció, úszómű, amely vizuális eszközökkel jeleníti meg a Duna folyó és a hozzá kapcsolódó gondolatkör valamely elemét.

A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan nincs megkötés, ugyanakkor az installáció nem okozhat balesetveszélyt (pl. ne készüljön törékeny anyagból) és a környezetvédelmi szempontoknak is meg kell felelnie. Az úszólétesítmények anyaghasználatra vonatkozó jogszabály a 13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet, melynek 11. § (5) bekezdése alapján az anyagkiválasztásra az elismert hajóosztályozó szervezet előírásai vagy a Belvízi Hajókra vonatkozó Műszaki Felügyeleti Előírások figyelembe vételével történik. Amennyiben az installáció úszóműként valósul meg, az nem érintkezhet a parttal és nem lehet rámenni. Az installációnak figyelembe kell vennie az időjárási viszonyokat, a vízi- és szárazföldi közlekedés szabályait és a könnyen eltávolíthatónak kell lennie (pl. árvíz esetén). Az uszadék eltávolításáról a kihelyezőnek kell gondoskodnia. Az installáció a kikötőhelyek megközelíthetőségét nem korlátozhatja, a hajóforgalom folyamatosságát nem akadályozhatja. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az installáció esetleges megvilágítása, közművesítése a hajóforgalmat ne zavarja. Úszómű esetén javasolt a horgonnyal rögzítés már meglévő rögzítőponthoz.

A Műegyetem rakpart raszter kikötői térképét, illetve a megtervezésben és kivitelezésben jártas műszaki hajózási szakemberek elérhetőségeit jelen pályázati kiírás mellékletei tartalmazzák.

A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, bontást, karbantartást, anyagköltséget, világítás kiépítésének költségét és a honoráriumot– maximum bruttó 12 millió Ft áll rendelkezésre.

A pályázók köre:

A Megbízók művészek, építésztervezők, illetve ezek alkotócsoportjainak részvételét várják:

  • akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat (engedélyeztetés és kivitelezés, műszaki megvalósítás) elkészítésére vállalkoznak, és vállalják az installáció felállítását is
  • akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A pályázó a pályázat határidőre történő benyújtásával vállalja:

  • a nyertes pályázó esetén a műalkotás határidőre történő átadását
  • a nyertes pályázó esetén a pályamű kivitelezését, szállítását, elbontását
  • a nyertes pályázó esetén a pályázat időtartama alatt esetleg szükséges karbantartás elvégzését (pl. szennyeződés eltávolítása, uszadékfa-mentesítés stb.)

A pályázat első 5 helyezettjének megvalósítási tervét a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza.

A megvalósításra kerülő nyertes pályázat pályázója ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat kiírója és megbízója részére. A nyertes pályamű költségmentesen – a megbízó erre irányuló igénye esetén – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogi jogszabályokban biztosított jogokon (pl. tervező nevének feltüntetése) kívül további szerzői jogi igény érvényesítésére a pályázat kiírójának és megbízójának irányában nem jogosult.

Benyújtandó munkarészek

  • műszaki dokumentáció (látványtervvel)
  • műleírás(ok)
  • költségelőirányzat
  • rövid (PDF-formátumú) prezentáció saját munkásságról

Mindezeket PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni.

Az anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy rovat tartalmazza a „Duna-installáció” kifejezést.

A pályaművek díjazása

A Megbízók a pályázat első 5 helyezettjének fejenként 150 000 Ft + ÁFA díjat biztosítanak, az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.

Letölthető dokumentum

duna-installacio-kozteri-kepzomuveszeti-palyazati-kiiras-20170310

A pályázat lebonyolítása

Helyszíni szemle, konzultáció (érdeklődés esetén)

Időpontja: 2017. március 20-án 10 órakor, találkozás a Műegyetem főbejáratánál (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) A szemlén a BTM – Budapest Galéria képviselője tájékoztatást ad a helyszínnel kapcsolatban.

A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat benyújtása digitálisan (PDF-formátumban) történik.

Az elkészített pályázat dokumentumait digitális formában 2017. április 18-án 24:00 óráig kell elküldeni a következő e-mail címre: szerdahelyi.mark@mail.btm.hu.

A pályázat kiírója, lebonyolítója a BTM – Budapest Galéria,

kezdeményezője és költségviselője a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány (a továbbiakban: Megbízók).

Kapcsolattartók:

Török Tamás főosztályvezető
Tel.: +36 20/551 3406, bpgal@c3.hu

Szerdahelyi Márk osztályvezető
Tel.: +36 20/222 7709, szerdahelyi.mark@mail.btm.hu

Matzon Gertrúd
Tel: +36 30/540 2115, matzon.gertrud@mail.btm.hu

A pályázat weboldala: Duna-installáció köztéri képzőművészeti pályázat