palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egész életen át tartó tanulás program-Comenius tanárasszisztensi akció leendő tanárok részére

tempus pályázatokAz alprogram célja: (1) a leendő tanárok lehetőséget kapjanak pedagógiai, nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére, azaz módszertani tapasztalatokra tegyenek szert, fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék ismereteiket a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről; (2) a fogadó intézmények hasznosítsák az idegen anyanyelvű tanárasszisztensek munkáját és ismereteit.

Pályázhatnak: tanár szakos hallgatók, frissen végzett tanárok
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2010. január 29.

Az alprogram célja:

  • a leendő tanárok lehetőséget kapjanak pedagógiai, nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére, azaz módszertani tapasztalatokra tegyenek szert, fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék ismereteiket a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről;
  • a fogadó intézmények hasznosítsák az idegen anyanyelvű tanárasszisztensek munkáját és ismereteit.

A pályázatra jogosultak köre:
A pályázásra az jogosult, akik a pályázat beadásának idején:

  • hallgatói jogviszonnyal rendelkezik egy olyan Magyarországon akkreditált felsőoktatási képzési formában, amely tanári szakképesítést ad.
  • a kétciklusú képzést megelőzően, pedagógus képzésben legalább 4 szemesztert sikeresen elvégzett, vagy a kétciklusú képzésben az alapképzésben a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő kurzusból legalább kettőt elvégzett, vagy a kétciklusú képzésben master képzésben tanári képesítést adó szakon hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
  • már rendelkezik tanári diplomával, de diplomáját nem korábban, mint a pályázat benyújtását megelőző tanév őszi félévének végén szerezte, és még nem tanított hivatásszerűen.
  • nem nyelvtanár szakos hallgatóknak legalább középszintű (B2) idegen- nyelvtudással kell rendelkezniük, amelyet nyelvvizsga bizonyítvánnyal, leckekönyvmásolattal vagy egyéb hitelt érdemlő módon kell igazolni.
  • magyar állampolgár vagy a fenti kategóriák bármelyikének megfelelő nem magyar állampolgár, de Magyarországon érvényes letelepedési vagy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy menekültstátusszal él.

Támogatható tevékenységek: A Comenius tanárasszisztensi akció keretében leendő vagy frissen végzett tanárok valamely közoktatási intézményében 13-45 hét időtartamú tanárasszisztensi megbízást nyerhetnek el. Az asszisztensi tevékenység heti 12-16 órában zajlik és a pályázat beadását követő tanévben folyhat.
A támogatott tanárasszisztensek pályázhatnak az Erasmus programban szerevezett Intenzív Nyelvi Kurzuson való részvételre is, ha ezt az asszisztensi időszak kezdő időpontja lehetővé teszi.

A Comenius tanárasszisztensek szerepe: A fogadó oktatási intézménybe történő megérkezése után a tanárasszisztens – az intézmény által kijelölt vezetőtanárral egyeztetve – a tanítási gyakorlat időtartamára munkaprogramot dolgoz ki, amelyben meghatározzák az asszisztens feladatait.
A tanárasszisztensnek nemcsak az a feladata, hogy idegen nyelvet (anyanyelv és az EU egy más hivatalos nyelve) vagy valamely tárgyat idegen nyelven (a fent felsorolt nyelveken) tanítson, hanem általános országismereti tudnivalókat is át kell adnia a hazájáról. A tanárasszisztens a tanórán lehetőség szerint támogatja a diákok közti csoportmunkát, iskolai projektek megvalósítását, segít a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában.
A fogadó intézményt a beérkezett intézményi pályázatok alapján a nemzeti irodák választják ki.

Az elnyerhető támogatás összege: A Comenius tanárasszisztensek támogatást kapnak megélhetési és utazási költségeikhez, valamint a pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészüléshez. A megélhetéshez adott támogatás összege célországonként különböző.

Letölthető dokumentumok

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu

linkek: angol tanár