palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egészségügyi nyílt napok budapesti és vidéki kórházakban pályázat

érthetően az egészségért alapítvány pályázatAz „Érthetően az Egészségért az orvosok és egészségügyi szakdolgozók jövőjéért” Alapítvány „Érthetően az Egészségért Programja” keretében pályázatot hirdet „Egészségügyi nyílt napok budapesti és vidéki kórházakban” tárgyában.

A pályázat célja: Alapítványunk 2011. márciusától a Magyar Kórházszövetséggel együttműködve indítja el „Prevenciós Programját”. A projekt keretein belül egészségügyi nyílt napok megrendezésére kerül sor budapesti és vidéki kórházakban, amelyek során a következő programok valósulnak meg:

a)       Semmelweis Egyetem kreditpontos képzése:

 • SETK2011/1/00410 – A táplálkozás testi összefüggései
 • SETK 2011/1/00471 – Orvoslás lehetőségei az eredményes betegcompliance, egészség-gazdaságtani összefüggések

b)       Standok felállítása: felvilágosító és információs programok

c)       Laikus tájékoztatás a prevencióról

d)       Szűrés: egyszerű, az alapellátás szintjén elvégezhető módszerekkel

e)       Kutatás

Jelen pályázati felhívás elsősorban a „b) és c)” program megvalósításának keretein belül lehetőséget biztosít társadalmi szervezeteknek, hogy az Alapítvány állandó partnereként részt vegyenek az ország nyolc különböző kórházában megrendezésre kerülő egészségügyi nyílt napokon.

A kiíró szervezet rövid bemutatása
„Érthetően az egészségért, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók jövőjéért” Alapítvány 2009-ben azzal a céllal alakult, hogy az egészségügyben tapasztalható információs hiányosságokat felismerve javítson az orvosok és a betegek közötti kommunikáción, valamint bővítse ismereteiket. Független egészségügyi non-profit szervezetként az alapítvány küldetése:

 • A prevenció mint egészség-megőrzési életforma tudatosítása a társadalom legszélesebb köreiben.
 • Az egészségügy hazai helyzetének és a problémákra adható megoldásoknak megismertetése.
 • A fenntartható kommunikáció megteremtése orvos és beteg között.
 • Az orvosok munkáját és a laikusok megértését segítő üzenetek terjesztése, rendszeres tájékoztatás.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

Az Alapítvány a Prevenciós Program megvalósítására rendelkezésére álló támogatási összegének keretein belül biztosít a nyertes pályázók számára térítésmentes megjelenési lehetőséget: helyszínt és standot az egészségügyi nyílt napokon. A nyertes pályázatok további, pénzbeli és nem pénzbeli támogatásban nem részesülnek.

Pályázók köre: Pályázhatnak az egészségmegőrzés mellett elkötelezett, bejegyzett társadalmi szervezetek.

A támogatás formája és mértéke

Az Alapítvány nem átruházható, nem pénzbeli támogatás nyújt a nyertes pályázatok részére a rendezvényen történő megjelenés biztosításával. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatás keretein belül a nyertes pályázók térítésmentes megjelenési lehetőségben részesülnek (helyszín és stand biztosítása) az egészségügyi nyílt napokon.

Támogatható tevékenységek

Az „Érthetően az Egészségért Program” egészségügyi nyílt napjain a nyertes pályázónak lehetősége nyílik:

 • felvilágosító és információs programok prezentálására;
 • laikus tájékoztatási tevékenységre;
 • az egészségmegőrzést és egészséges táplálkozást támogató saját programok bemutatására;
 • a prevencióval kapcsolatos termékeik értékesítésére.

A támogatáshoz kapcsolódó egyéb feltételek

Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely

 • az Alapítványhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban megtévesztő, vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • bűncselekménynek, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi, vagy alkotmányos jogot sért; a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Projekt kiválasztási kritériumok

 1. A projekt és a pályázatkiírás céljainak összhangja.
 2. A projekt kreativitása.
 3. A pályázó eddigi tevékenysége, eredményei és jövőbeni célja az egészségmegőrzés és az egészséges táplálkozás támogatása érdekében.
 4. A pályázó eddigi tevékenysége a társadalmi felelősségvállalás, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés támogatása érdekében.
 5. A pályázó kapcsolata és együttműködése egyéb egészségmegőrzést és egészséges táplálkozást támogató szervezetekkel.

A projekt kiválasztás folyamatának rövid bemutatása

A pályázati anyag beérkezését követően az Alapítvány megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

 • a benyújtás;
 • a jogosultság;
 • a teljesség (formai megfelelőség) feltételeinek.

A pályázónak hiánypótlásra kizárólag a pályázat formai hiányossága esetén, a megadott határidőn belül van módja. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, jogosultság és a teljesség feltételeinek, az Alapítvány az előre meghatározott értékelési szempontrendszer alapján elvégzi a benyújtott projekt szakmai értékelését. Az értékelő a pályázati anyag alapján dönt a támogatás odaítéléséről, amelyről a pályázó levélben értesül.

A jóváhagyott projektek megvalósítására és a támogatás nyújtás feltételeinek rögzítésére a pályázónak támogatási szerződést kell kötnie a Támogatóval.

A pályázatok benyújtásának módja

A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Projekt Adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot és alapító okiratot.

A pályázatot két eredeti egy elektronikus példányban (CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével, illetve személyesen kell az Alapítvány számára eljuttatni. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a projekt nevét, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a pályázati felhívásban felsorolt egyéb mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a pályázati felhívásban felsorolt egyéb mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

Postai úton: 1048 Budapest, Lakkozó u. 62. I. em. 2.

Személyesen: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. (Rubin Hotel)

Elektronikusan: palyazat@erthetoen.hu

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. február 14.

Kapcsolatfelvétel módjai: A Pályázati Felhívás és a Projekt Adatlap elektronikusan letölthetők az Érthetően az Egészségért az orvosok és egészségügyi szakdolgozók jövőjéért Alapítvány honlapjáról (www.erthetoen.hu). A pályázattal és/vagy az Alapítvánnyal kapcsolatban az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhet felvilágosítást:

Név: Páva Zoltán
E-mail:  pava.zoltan@erthetoen.hu
Telefon: +36204668383

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
Kiválasztási kritériumok
Jelentkezési adatlap