palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Együttműködési felhívás kulturális közfoglalkoztatási programban való részvételre

A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet kulturális közfoglalkoztatási pályázatot nyújt be 2013. február elején a Belügyminisztériumba. A pályázat célja a települési kulturális feladatellátó szervezetek által végzett közművelődési, közgyűjteményi feladatokhoz, valamint a civil közösségi munkát támogató hálózat kiépítéséhez, megerősítéséhez való segítségnyújtás. A program a hiányzó személyi feltételeket átmenetileg közfoglalkoztatottak bevonásával biztosítja.

A kulturális közfoglalkoztatottak fogadásának valódi előnye abban van, hogy az Intézet a teljes alkalmazási időben folyamatosan gondoskodik munkájuk módszertani segítéséről. Ez a körülmény biztosítja, hogy a programban alkalmazott szakemberek olyan fejlesztési folyamatoknak lesznek kezdeményezői, értő gondozói, amelyek hozzájárulnak a helyi értékek feltárásához, a közösségek megerősödéséhez, a helyi gondok megoldásában való önkéntes részvétel változatos formáinak éltetéséhez. Az így létrejövő értéktöbbletnek a garanciája a partner szervezetek és az Intézet együttműködése.

A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet a napokban tájékoztató levelet küld a lehetséges érintett szervezeteknek a kulturális közfoglalkoztatási pályázattal kapcsolatban.

A levél, és annak melléklete együttműködésre hívja a települések kulturális életében érintett szervezeteket, valamint részletesen ismerteti a pályázat célját, a lehetséges együttműködők körét, a finanszírozási modellt, továbbá a projekt főbb elemeit.

A fenti dokumentumok alább letölthetők.

Kérjük, amennyiben intézménye, szervezete szívesen részt venne a program megvalósításában, úgy együttműködő partnerként csatlakozzanak a pályázathoz. Ebben az esetben 2013. február 1-éig töltsék ki a lap alján elérhető jelentkezési lapot.

A késve érkező jelentkezéseket sajnos nem tudják elfogadni, mivel a most visszajelzést küldők fognak a pályázati anyagban leendő partnerként szerepelni, és a beadást követően nem lesz mód szélesíteni a kört.

A programmal és a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban információ kérhető:
Hegyesi Judit (06-30/566-56-15, kozfoglalkoztatas@nkki.eu )

A jelentkezési lap és a tájékoztató dokumentumok alább érhetők el:

Az NKKI tervezett kulturális közfoglalkoztatási programjának letölthető dokumentumai

Települési önkormányzatok számára

Felhívás települési önkormányzatok számára

Jelentkezési lap települési önkormányzatok számára

A jelentkezési lap kitöltési útmutatója

Tájékoztató kulturális közfoglalkoztatási programról

Művelődési házak, civil- illetve egyházi fenntartású kulturális intézmények számára

Jelentkezési lap művelődési házak számára

A jelentkezési lap kitöltési útmutatója

Tájékoztató kulturális közfoglalkoztatási programról

Civil nonprofit szervezetek számára

Jelentkezési lap civil nonprofit szervezetek számára

A jelentkezési lap kitöltési útmutatója

Tájékoztató kulturális közfoglalkoztatási programról

Forrás: Együttműködési felhívás kulturális közfoglalkoztatási programban való részvételre