palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Elhallgatott történelem pályázat

EMET pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  nyílt pályázatot hirdet a „Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan.

A pályázati kategória kódja: GUL-15-A

 • A kiírás célja az Emlékév témájában eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése a tudományos közélettel, valamint a társadalom szélesebb rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok helyszíneire, emlékhelyekre szervezett emlék utak támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.

  Pályázók köre:

 • alapítvány
 • alapítványi fenntartású intézmény
 • állami fenntartású felsőoktatási intézmény
 • Bp. Főváros Önkormányzata
 • egyéb fenntartású intézmény
 • egyéni vállalkozó
 • egyesület
 • egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)
 • egyházi fenntartású intézmény
 • felsőoktatási intézmények
 • Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
 • gazdasági társaság
 • helyi önkormányzatok
 • helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai
 • kerületi önkormányzat
 • kistérségi fenntartású intézmény
 • közalapítvány
 • köznevelési intézmények
 • központi költségvetési szerv (pl. ÁNTSZ)
 • köztestület (pl. MTA)
 • kutatóintézetek
 • külföldi jogi személy
 • magyarországi és határon túli civil szervezetek
 • megyei önkormányzat
 • megyei önkormányzat által fenntartott intézmén
 • nonprofit betéti társaság
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • nonprofit közkereseti társaság
 • nonprofit részvénytársaság
 • országos nemzetiségi önkormányzat
 • önkormányzati fenntartású intézmény
 • személyek egyéb közössége
 • települési önkormányzat
 • települési- és területi nemzetiségi önkormányzat
 • természetes személy
 • tudományos, kulturális, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények, levéltárak)

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 185.000.000 Ft, azaz száznyolcvanöt millió forint.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás (pdf)
Pályázati útmutató (pdf)
Költségvetés (xlsx)
Papíralapú jelentkezés (docx)
Nyilatkozat magánszemélyeknek (docx)
Nyilatkozat szervezeteknek (docx)
Pályázói adatlap magánszemélyeknek (docx)
Pályázói adatlap nonprofit szervezeteknek (docx)

Benyújtási határidők (szakaszos):

 • 2016. január 22.
 • 2016. február 22
 • 2016. március 22.

A támogatás formája: A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 100.000 Ft; az elnyerhető támogatás mértékének felső határa: 5.000.000 Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100%.

Pályázatokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati telefonszám: 06-1-795-2500
A kiírásokhoz kapcsolódó kérdéseiket e-mailben is feltehetik az infogulag@emet.gov.hu címen.

Pályázati honlap: Elhallgatott történelem