palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felhívás az egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire

Az egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire.  Az Országgyűlés a 2013. évi költségvetési törvényt olyan tartalommal fogadta el, amely megteremti a közösségi célok előmozdítására hivatott, az összmagyar társadalom javát szolgáló konkrét egyházi kezdeményezések állami támogatási lehetőségét, valamint lehetővé teszi az előző években megkezdett programok befejezését.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az alábbi két előirányzat egyikére nyújtható be egy darab egyedi támogatási kérelem:

1. EGYH-KCP-13 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása

Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának vagy kialakításának támogatása.

Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.)

Ezen előirányzatból támogatható a külhoni és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása.

Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

Az előirányzat terhére igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

2. EGYH-EOR-13 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.

A Támogató fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére. A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

1. Egyházak, egyházi intézmények, belső egyházi jogi személyek és egyéb egyházi szervezetek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. §-a, 11. §-a és 12. §-a szerinti szervezetek)

2. Külhoni magyar ajkú egyházi szervezetek, egyházi jogi személyek

A támogatások elbírálása során előnyt jelent:

  • • befejezés előtt álló beruházás
  • • rendelkezésre álló önrész
  • • rendelkezésre álló önkéntes munka
  • • felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-13 hazai igénylője esetén kötelező)
Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtása

A www.eper.hu internetes felületen történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva nyílik lehetőség a támogatást igénylő adatlap kitöltésére. A regisztrációban, illetve az adatlap kitöltésében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa az alábbi elérhetőségen nyújt segítséget: +36/1-8826834 vagy egyhaz@emet.gov.hu

A regisztrációt követően a rendszer által generált regisztrációs nyilatkozatot egy példányban kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva kérjük eljuttatni az alábbi postacímre:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága (1387 Budapest, Pf. 1467)

A támogatási kérelem elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2013. február 15., 24:00 

A támogatói döntés

A Támogató – Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága – a beadási határidőt követő 60 napon belül hozza meg döntését. A nyertes kérelmezőket írásban értesítjük. A döntéssel kapcsolatban a további információk a www.emet.gov.hu internetes felületen érhetők el.

A támogatást a kedvezményezettek támogatási szerződés aláírását követően kapják meg előfinanszírozás vagy igény szerint utófinanszírozás formájában. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítását, a szerződéskötést és az elszámoltatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) végzi.

Forrás: http://www.emet.gov.hu/