palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Filmtörténeti pályázat

Filmszem filmtörténeti pályázatot hirdet. A Filmszem online filmtörténeti és filmtudományi folyóirat, ahogy az az elnevezéséből is várható, felelősséget érez a film történetének minél pontosabb és igényesebb feldolgozása, és az így elkészült tudományos és ismeretterjesztő anyagok minél szélesebb körben való megismertetése iránt. Bár rengeteg olyan területe van a filmtörténetnek, amit magyar nyelvű szakirodalom sajnos még nem dolgozott fel, mostani pályázatunk keretében kifejezetten azokra a filmrendezőkre koncentrálunk, akik az elmúlt évtizedben fejezték be pályafutásukat.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen gazdag életművek várnak feldolgozásra, és egyben felkelteni a fiatal kutatók, tudományos munkára kész szakemberek érdeklődését az előttünk álló lehetőségre, elvégzendő munkára. A Filmszem kiemelt célja, hogy a pályázaton keresztül olyan kutatói, szakírói ambíciókkal rendelkező szakembereket gyűjtsön egybe, akik együttműködésével a magyar és egyetemes filmtörténet iránti adósságunkat elkezdhetjük törleszteni.

A pályázat célja

a.) kutatói, szakírói ambíciókkal rendelkező fiatal szakemberek felkutatása, további együttműködés céljából,

b.) a filmtörténet magyar nyelvű szakirodalmának friss és igényes anyagokkal való gyarapítása.

Kik vehetnek részt a pályázaton?

Minden olyan magánszemély, aki még nem publikált a Filmszem folyóiratban, illetve nem publikál rendszeresen filmes témájú szakmai írásokat más magyar nyelvű folyóiratban. Életkori kikötést nem tesz a pályázat, de előnyben részesíti a jelenleg felsőfokú tanulmányaikat végző fiatalokat (BA, MA, Ph.D, DLA).

Milyen tanulmányokkal lehet részt venni a pályázaton?

A pályázatra minden olyan beküldött tanulmány elfogadható, amely:

 1. megfelel a formai követelményeknek (lásd a pályázati felhívás erre vonatkozó fejezetét!);
 2. tárgyául egy olyan filmrendező (magyar vagy külföldi) életművének, vagy a filmtörténetben, filmművészetben betöltött szerepének bemutatását választotta, aki 2000 után hunyt el;
 3. magyar nyelven került benyújtásra;
 4. terjedelme a formai követelmények figyelembe vételével minimum 10e maximum 25e karakter (szóközökkel együtt);
 5. nem került még publikálásra;
 6. szerzője és egyben benyújtója rendelkezik a hozzá kapcsolódó szerzői jogokkal.

A pályázatok értékelése

A benyújtásra kerülő pályázatok közül szakmai bizottság választja ki a legjobb 5 tanulmányt.

A szakmai bizottság tagjainak pontos névsorát a Filmszem weboldalán fogjuk közzé tenni.

Elbírálásra csak azok a tanulmányok kerülnek, amelyek az előírt feltételeknek mindenben megfelelnek.

A nyertes pályázatok kiválasztását a szakmai bizottság kizárólag filmtudományi szakmai szempontok alapján végzi el.

Eredmények, díjazás

A szakmai bizottság döntését a Filmszem weboldalán tesszük közzé, továbbá a kiválasztott tanulmányok szerzőit emailben is értesítjük!

A nyertes tanulmányok a Filmszem III. évfolyamának 1. számában jelennek meg. A megjelenésért honoráriumot nem tudunk fizetni, a tanulmányok megjelentetésével kapcsolatos jogokat a szerzők kizárólag erre a megjelenésre adják át a Filmszem számára.

A nyertes szerzőkkel a Filmszem további együttműködést kíván kialakítani, ami konkrét felkéréseket jelent szerzői díjazással.

A pályázat időbeli keretei

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2013.01.31.
 • A pályázatok elbírálásának határideje: 2013.02.28.
 • A kiválasztott tanulmányok megjelenése: 2013.03.20.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat kizárólag emailben lehet benyújtani a következő címre: editors.filmszem@gmail.com

Az emailben a következő adatok megadása szükséges: szerző neve, a tanulmány címe, amennyiben a szerző hallgatója valamely felsőoktatási intézménynek, akkor annak neve és a szak megnevezése.

A pályázattal kapcsolatos további információk

További információt a benyújtásra kijelölt email címen lehet kérni!

Formai követelmények

A tanulmányt Word .doc kiterjesztésű fájlként elmentve kell benyújtani. A szöveget 12 pontos Verdana betűtípussal szedve, normál sortávolsággal, sorkizártan kérjük elkészíteni. Új bekezdést ENTER leütésével indítson.

További formázásokat, képeket ne tartalmazzon a szöveg!

A címsorok alkalmazása helyett a következő jelöléseket használja:

 • tanulmány címe után [C]
 • tanulmány alcíme után [A]
 • fejezet címe után [1]
 • alfejezet címe után [2]

Hivatkozások (lábjegyzet / végjegyzet) jelölése:

 • az adott szót követően szögletes zárójelben a szöveghez kapcsolódó jegyzet sorszámát kell megadni a következő módon: [J1] [J2] stb.;
 • a jegyzet szövegét a tanulmány végén külön oldalon kezdődően kell a szöveghez csatolni

A hivatkozásokat a tudományos írások elvárásainak megfelelően kell elkészíteni:

 • idézett szöveg – idézőjelben, lábjegyzetben a szöveg eredeti helye, oldalszámmal;
 • felhasznált szöveg (nem szó szerinti idézet, de valamely szakirodalmi anyag gondolatmenetének felhasználása) – a bekezdés végén lábjegyzet, a lábjegyzetben a felhasznált mű adataival.
 • a felhasznált, idézett művek címleírására az ITK vonatkozó szabályait kérjük használni (http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm)

Képek, ábrák:

 • csak olyan képeket fogadunk el a tanulmány illusztrációjaként, amelyek szükségesek a tanulmány szövegének megértéséhez és a kép szerzői jogával rendelkezik a tanulmány szerzője. (Kivétel ezalól a filmekről készített pillanatképek.);
 • ábrák esetében kérjük jelölni, hogy a szerző saját ábrája, vagy átvett ábra. Utóbbinál kérjük megadni, hogy az eredeti ábra pontosan hol található (lásd a hivatkozásokra vonatkozó szabályokat!);
 • A képeket, ábrákat külön fájlként kérjük elküldeni, amelyek elnevezése a szerző monogramjából és növekvő sorszámokból álljon. Pl. FGY1 – FGY2 stb.;
 • A szövegben a képek helyét szögletes zárójelben a képfájl nevével kérjük megadni. [FGY1] [FGY2]