palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2012

A Hálózat Alapítvány 2012-ben még támogatja az alacsony jövedelmű családokat Budapesten havi rezsiszámlájuk megfizetésében.  A támogatások forrása az érintett közüzemi társaságok korábbi hozzájárulásai. Ezek a hozzájárulások már 2011. elején megszűntek. Ennek ellenére az alapítvány – a korábbi évek tartalékaiból – 2011-ben még teljes összegben, 2012-ben szerényebb összeggel támogatja az alacsony jövedelmű háztartásokat, annak érdekében, hogy ne váljanak hátralékossá, ki tudják fizetni folyó havi számláikat.

 

A Fővárosi Közgyűlés januári döntésének megfelelően 2012. márciusa és 2013. márciusa között a díjtámogatás összege a távfűtéses lakásokban télen havi 3000 Ft, a víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás összege minden hónapban 1000 Ft lesz, a jogosultság jövedelemhatára 65 ezer forint/fő, illetve egyedül élők esetében 70 ezer forint/fő.

1. Távhő-szolgáltatási díjkompenzációra

jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy,

 • aki a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatása után közvetlenül, vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és
 • megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és
 • családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65.000 Ft/fő összeget, vagy
 • gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő, vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 70.000 Ft/fő összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg, havi összege családonként:

 • május és december hónapokban                            1.500 Ft
 • június-november hónapokban                                  500 Ft
 • január-április hónapokban                                     3.000 Ft

A távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összege 18.000/háztartás/év

2. Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra

jogosult az a lakossági fogyasztó, illetve díjfizető természetes személy, aki a Fővárosi Vízművek Zrt., FCSM Zrt., FKF Zrt. szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és

 • megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és
 • családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerületi önkormányzat, vagy más illetékes szerv a kompenzáció iránti igénylése benyújtásának időpontjáig
 • időskorúak járadékát, vagy
 • rendszeres szociális segélyt, vagy
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy
 • rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy aki
 • közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy

 • családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000 Ft/fő összeget,
 • gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 70 000 Ft/fő összeget.

 

A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul meg.

A díjkompenzáció havi összege:

 • vízszolgáltatás esetében:                                   350 Ft
 • csatornaszolgáltatás esetében:                          350 Ft
 •  szemétszállítási szolgáltatás esetében:             300 Ft

A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció összege: 12.000 Ft/háztartás/év.

A díjkompenzáció az igénylés benyújtását követő hónaptól, de legkorábban 2012. márciustól – 2013. február hónapokra jár.

Letölthető dokumentumok

A fővárosi közüzemi díjkompenzációt igénylők a Hálózat Alapítvány egységes nyomtatványát (igénylőlapját) 2012. január 30-tól vehetik át a lakóhelyük szerint illetékes polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáin, amelyet ugyanitt kitöltve legkésőbb 2012. december 31-ig lehet leadni.

 

Forrás: www.budapest.hu