palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gábor Dénes Diplomamunka Ösztöndíj 2011-2012

A NOVOFER Alapítvány, mint a Gábor Dénes szellemi örökségét ápoló, eszmeiségét a társadalom tagjai felé közvetítő szervezet, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt. támogatásával, a 2011/2012. tanévben Gábor Dénes Diplomamunka Ösztöndíj Pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pannon Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem villamosmérnöki, valamint informatikai (információs technológiai) karának végzős hallgatói számára, további tanulmányaik ösztönzése érdekében.

A pályázatra a következő három kategóriában lehet jelentkezni:

 • I. Fenntartható fejlődés.
 • II. A villamos-energia gazdálkodás informatika és műszaki fejlődés adta lehetőségek kihasználása.
 • III. A környezet védelmét szolgáló megoldások.

A kategóriákon belül az alábbi témakörök valamelyikébe illeszkedő dolgozatokkal lehet nevezni:

 • árampiaci aukciók (áramtőzsde) informatikai megoldásai,
 • okos hálózat
 • e-metering elektronikus mérés,
 • alternatív ill. megújuló energiaforrások,
 • elektromos hajtású közlekedési eszközök,
 • kisfogyasztói energiatárolás (akkumulátorok, 12 V-os LED technológia),
 • környezettudatos villamos-energia felhasználást segítő, támogató, népszerűsítő módszerek,
 • fogyasztói viselkedés befolyásolására alkalmas eszközök az optimális energiafelhasználás érdekében,
 • villamos energia hálózatok üzembiztonságának növelése.

A pályázat kétfordulós.

 • Első körben azok pályázhatnak, akik 2012. januárban záróvizsgáznak (2012. január 31. előtt nem szűnik meg a hallgatói jogviszonyuk).
 • A második körben azok pályázhatnak, akik 2012. júniusban záróvizsgáznak (2012. június 30. előtt nem szűnik meg a hallgatói jogviszonyuk).

A jelentkezés feltétele: A pályázatra történő jelentkezés feltétele, hogy a Pályázó a dolgozat elbírálásának időpontjában a fenti négy intézmény valamelyikében rendelkezzen nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal.

Az elbírálás időpontja az első fordulóra beadott pályázatok esetében legkésőbb 2012. január 15.

Az elbírálás időpontja a második fordulóra beadott pályázatok esetében legkésőbb 2012. június 15.

A pályázatra mind B.Sc. szintű szakdolgozattal, mind M.Sc. szintű diplomadolgozattal lehet nevezni.

Amennyiben a Pályázó nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázata kizárásra kerül.

A jelentkezés módja: Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet, amelyhez csatolni kell a szakdolgozat / diplomadolgozat tartalomjegyzékét valamint magyar és angol nyelvű tartalmi összefoglalóját.

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési határidő

A 2012. januárban záróvizsgázók számára: 2011. november 30.
A 2012. júniusban záróvizsgázók számára: 2012. március 31.

A szakdolgozatok/diplomadolgozatok beadási határideje

A 2012. januárban záróvizsgázók számára: 2011. december 15.
A 2012. júniusban záróvizsgázók számára: 2012. május 15.

A jelentkezési lapot és csatolmányait illetve a kész szakdolgozatokat / diplomadolgozatokat elektronikusan, a naray.alapitvany@novofer.hu e-mail címre és kinyomtatva, postán a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) kell eljuttatni. A postai bélyegző dátuma nem lehet későbbi, mint a megadott határidő.

A pályázatok elbírálása
A határidőre beérkezett dolgozatokat a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke és a projektben résztvevő egyetemek oktatóiból valamint a MAVIR szakembereiből álló szakmai bíráló bizottság bírálja el.

A pályázatok elbírálásában előnyt jelent az eredetiség, a meggyőző szakmai érveken alapuló önálló véleményalkotás, a kezdeti új tudományos eredmény, az idegen nyelven is dokumentált, részben vagy teljesen külföldön elkészített diplomamunka dolgozat.

A bíráló bizottság döntése végleges és jogi úton nem támadható meg. Az eredeti példányban, nyomtatásban beadott műveket nem küldjük vissza, azok 2012. augusztus 31-ig a NOVOFER Alapítvány Titkárságán, előzetes egyeztetés után átvehetők, ezen időpont után megsemmisítésre kerülnek.

Szerzői jogok: A pályázatra beadott dolgozatok esetében: a szellemi alkotás tulajdonjoga a hallgatót, nem kizárólagos, át nem ruházható hasznosítási joga pedig az oktatási intézményeket illeti meg. A pályázat résztvevői a pályázati jelentkezéssel visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat népszerűsítése érdekében folytatott kommunikáció során a NOVOFER, a MAVIR vagy saját oktatási intézményük kommunikálja pályázati anyaguk címét, a szerző nevét és a dolgozat legfeljebb 600 karakterből álló összefoglalóját. Hozzájárulnak továbbá, hogy nevük, fényképük és dolgozatuk címe vagy témája szerepeljen az Alapítvány vagy a MAVIR referencia célra készített kommunikációs anyagaiban.

Díjazás
Az egyes fordulókban a díjazottak 450.000 Ft összértékű díjazásban részesülnek. A díjak megosztása a bíráló bizottság jogköre, amely a beadott pályázati anyagok alapján arra törekszik, hogy lehetőség szerint mindhárom kategóriában kerüljön sor díjazásra. A díjak átadására 2012. januárban (első forduló) illetve 2012. júniusban (második forduló) kerül sor.

Jogfenntartás
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az együttműködésében részt vevő oktatási intézményekkel egyeztetve, a pályázat céljának hatékonyabb megvalósulása érdekében jelen pályázat feltételeit az egyes fordulók vonatkozásában legkésőbb a pályázati anyagok leadási határidejéig módosítsa.

 Forrás:  http://www.novofer.hu/alapitvany/