palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gombold újra! Divat a magyar öltöztető baba pályázat

gombold újra öltözékbaba pályázatGombold újra! Divat a magyar öltöztető baba pályázat középiskolások számára. A pályázat célja – a Kiíró által korábban meghirdetett öltözéktervezési pályázathoz kapcsolódóan – a középiskolás korosztály által a tradicionális magyar divat- és öltözéktörténeti és az ezzel összefüggő kulturális értékek és hagyományok figyelembevételével, a mát alakító, vagy a jövőt megálmodó stilizált „öltözéktervek” létrehozása.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkérésére a Design Terminál Nonprofit Kft. (továbbiakban Kiíró) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szakmai együttműködésével.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja – a Kiíró által korábban meghirdetett öltözéktervezési pályázathoz kapcsolódóan – a középiskolás korosztály által a tradicionális magyar divat- és öltözéktörténeti és az ezzel összefüggő kulturális értékek és hagyományok figyelembevételével, a mát alakító, vagy a jövőt megálmodó stilizált „öltözéktervek” létrehozása.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

A pályázó feladata a tradicionális magyar

 • öltözködési formák
 • ruhadarabok és kiegészítők
 • színvilág
 • díszítések és motívumok
 • technikák

feldolgozásával, használásával és/vagy kombinálásával, újraértelmezésével női, vagy férfi papírruha elkészítése.

A papírruhát készítő pályázóknak a kivitelezési információkban meghatározott méretű „2D öltöztető babát” kell 1:1 méretben, meghatározott illesztési pontokkal ellátva, szabadon választott technikával készített és díszített egy, vagy több darabból álló, egysíkú papírruhával felöltöztetniük a projekt tematikájának megfelelően. Egy pályázó több pályázati anyagot is beadhat.

A PÁLYÁZATBAN TÁMOGATOTT ALTEMATIKÁK

 • kisebbségi és nemzetiségi öltözködési hagyományok megjelenítése
 • esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele (pl. plus size, generációs igények)

GOMBOLD ÚJRA! DIVAT A MAGYAR ÖLTÖZTETŐ BABA PÁLYÁZAT középiskolások számára

DÍJAZÁS

 • 1. díj: 150.000 Ft
 • 2. díj: 100.000 Ft
 • 3. díj: 50.000 Ft
 • 7-10. díj: ajándékcsomag

A díjazott és kiválasztott pályamunkák 2011. május 8-án, az Európa Nap programjának keretében tartandó nagyszabású divatshow-n kerülnek bemutatásra.

RÉSZTVEVŐK KÖRE

A nyilvános pályázaton középfokú oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló 14-20 év közötti személyek, illetve középfokú oktatási intézmények jogi személyként vehetnek részt, egyénileg vagy alkotói csoportban.

REGISZTRÁCIÓ

A pályázaton való részvételhez regisztráció szükséges.

Regisztrálni a regisztracio@designterminal.hu címre küldött elektronikus levéllel lehet az alábbi adatok megadásával:

 • név
 • értesítési cím
 • telefonszám
 • e-mail cím

A Kiíró a regisztráció után e-mailben küldi meg a pályázóknak a pályázathoz szükséges dokumentumokat (pályázati adatlap, szerzői jogi nyilatkozat, kivitelezési méretek és információk), valamint a beadás során feltüntetendő pályázati kódot.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

A kiírásnak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat 2011. április 29-ig lehet személyesen, vagy postai úton beadni.

Postacím: 1243 Budapest, Pf. 526.

A borítékra írja rá: GOMBOLD ÚJRA! Divat a magyar ÖLTÖZTETŐ BABA PÁLYÁZAT középiskolások számára

A személyes leadás helye:
Design Terminál Nonprofit Kft. 1054 Budapest, Perczel Mór utca 2-4. 2011. április 25-29. között, munkanapokon 9.00-17.00 óráig.

A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a határidő a beérkezés dátumára vonat­kozik. A határidő után beérkezett pályamunkákat, valamint a hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat, hiányos pályázati dokumentációt a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

Letölthető dokumentum

GOMBOLD ÚJRA! Divat a magyar – Öltöztetőbaba-pályázat középiskolások részére

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Pályázni a pályázati dokumentáció nyomtatott és digitális formátumú (CD/DVD) és a kivitelezett pályázati anyagok együttes benyújtásával lehet, az alábbi kritériumoknak megfelelően:

Személyi anyag:

 • pályázati adatlap
 • szerzői jogi nyilatkozat
 • diák jogviszony/középfokú oktatási intézmény besorolásának igazolása

Pályázati anyag:

 • koncepció inspirációs képekkel, a pályázati tematika és altematikák kiemelt bemutatásával (2 db A/4-es méretű lap, szöveg, legfeljebb 2500 karakter)
 • a kivitelezési méreteknek és instrukcióknak megfelelően elkészített papírruha

A beküldött pályaművek először formai ellenőrzésen esnek át. A hiányos vagy formailag hibás pályázatok a további értékelésben nem vesznek részt. A pályázati kódot a Kiíró generálja. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A PÁLYÁZAT ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MENETE

A pályázati anyagokat a Kiíró által felkért neves szakértők és közéleti személyiségek­ből álló zsűri értékeli.

A beérkezett pályázati anyagokat a szakértők és a zsűri értékeli, és szakmai döntésük alapján kiválasztják a díjazott munkákat. A zsűri és a Kiíró döntése alapján a nem díjazott pályaművek is bemutatásra kerülhetnek a pályázatot lezáró divatshow-n. A pályázókat erről a szervezők írásban és e-mailben értesítik. Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadásra a divatshow keretében kerül sor.

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit,felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt.

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű fele­lősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal.

A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni,továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró, a felkért szakértők és zsűritagok dönté­sének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.

A Kiírói felhatalmazza a zsűrit és a felkért szakértőket, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján értékeljék és bírálják el a pályamunkákat, és ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására,továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja. A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

A pályázati anyagok összevonva kerülnek díjazásra.

A pályázati kiírásban szereplő összegek bruttó összegek.

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, a divatshow-t követő egy évig – bármikor és tetszőleges időtartamra – kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. divatshow-n, kiállításon), kiállíthatja.

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjeszt­heti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja, bemutathatja.

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkák tekintetében a pályázati dokumentáció benyújtásától számított egy évig kizárólagos, harmadik személy részére átruházható előfelhaszná­lási joggal rendelkezik, így a Kiíró a pályázó pályázati munkáinak felhasználására a későbbiekben megállapított feltételek mentén felhasználási jogot szerezhet.