palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Helyi Építészeti Örökség 2009-Építészeti Nívódíj Pályázat nyertesei

Helyi Építészeti Örökség 20092009. május 13-án ünnepélyes keretek között kihirdették a “helyi építészeti örökség 2009” építészeti nívódíj pályázat nyerteseit. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) könyvtártermében zajló ceremónián beszédet mondott dr. Szaló Péter, területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkár, dr. Fegyverneky Sándor, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM), építésügyi és építészeti főosztályának főosztályvezetője és dr. Benedek János a VÁTI magyar regionális fejlesztési és urbanisztikai kht. (VÁTI KHT.) vezérigazgatója is.

Az NFGM által meghirdetett és VÁTI KHT. által lebonyolított építészeti nívódíjra három éve pályázhatnak azok az önkormányzatok és magánszemélyek, akik példaszerű színvonalon, értéknövelő módon óvják meg és állítják helyre hazánk jelentős építészeti értéket képviselő helyi védelemben részesült örökségi elemeit.

„Helyi Építészeti Örökség 2009” Építészeti Nívódíj Pályázat

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya 2009-ban harmadízben hirdette meg a „Helyi Építészeti Örökség” című építészeti nívódíj pályázatot. A 2009. március 10-i határidőre 14 helyszínről 20 pályamű érkezett, melyek közül a Bíráló Bizottság helyszíni szemle keretében tizenhármat megtekintett.

A záró bírálati ülésen a Bíráló Bizottság tagjai 90%-os létszámmal megjelentek. A Bíráló Bizottság elnöke Fegyverneky Sándor országos főépítész, az Építésügyi és Építészeti Főosztály főosztályvezetője, szakmai titkára Bánóné Nyékhelyi Mária vezető főtanácsos.

A Bíráló Bizottság tagjai:

Arnóth Ádám    Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Krizsán András    Falufejlesztési Társaság Építész Tagozata
Káldi Gyula        Magyar Építőművész Szövetség
Sebestyén József    Magyar Építész Kamara
Dr. Kalmár Miklós    BMGE Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
Dr. Fábián Zsolt    Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Ráday Mihály        Falu- és Városvédők Szövetsége /Hungaria Nostra/
Sárosi Dóra        Oktatási és Kulturális Minisztérium

A pályázat szervezését és lebonyolítását a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. végezte. A VÁTI Kht.-t Bódyné Máthé Ildikó képviselte.

A „Helyi Építészeti Örökség 2009” építészeti nívódíj pályázat záró ülésén a Bíráló Bizottság tagjai a pályaművek áttekintésével – a legszínvonalasabbak helyszíni bejárását követően – hozták meg döntésüket a pályázat eredményéről. A zsűri hat beadott munkát javasolt díjazásra. Díjazásban az építtetők, tervezők és kivitelezők részesülnek. A díjazásra kifizethető összeg mindösszesen 3.500.000 Ft.

A pályázat végeredménye és értékelése a Bíráló Bizottság véleménye alapján

A Bíráló Bizottság sorrendben az alábbi pályázatokat díjazta:

900.000 Ft díjazásban részesült: Balatonfüred, Kisfaludy Galéria épületének felújítása

Építtető:    Bóka István, /Balatonfüred polgármestere/
Tervező:    Kóris János /Budai Építész Műhely/
Kivitelező:    Szűcs István /VEMÉVSZER/

Indoklás:
Balatonfüred egyik legszebb, városszerkezetileg kulcsfontosságú helyén áll a Kisfaludy Galéria. Földszintes karaktere, az utcát a Balaton felől lezáró elhelyezkedése „reformkori városrész” meghatározó elemévé teszi.

Az épületet 1894-ben építették vendéglő céljára eklektikus, romantizáló stílusban, kváderes vakolatképzéssel, zsalus ablakokkal, fa szerkezetű oromdíszítéssel, cserépfedéssel. 1913-ban átalakították mozgóképszínházzá. Moziként üzemelt 2004-ig. A többszöri átalakítások során elvesztette eredeti karakterét, melyet a feltárások nyomán lehetett helyreállítani.

Balatonfüred történeti fürdő városrészének megújítását szolgáló rekonstrukciós munkák első ütemében került sor az épület megújítására, a jelenleg benne működő Kisfaludy Galéria kialakítására.

A tervpályázat útján kiválasztott tervezők a helyi védettség alatti épület építészeti értékeinek megtartásával biztosították az új funkcionális igényeknek megfelelő kialakítást. A belső terek egybe nyitásával nagyvonalú, elegáns, tágas belső tér jött létre, mely többfunkciós használatot biztosít. Kiállítótérként, jó akusztikai tulajdonsága révén hangversenyek helyszíneként, egyéb rendezvény megtartására egyaránt megfelel.

A szakszerű felújítás során a tervezők a hellyel és a történeti környezettel harmonizáló, egyszerű forma- és színvilágot, természetes, az építés korának megfelelő anyagokat alkalmaztak. A részletek, a homlokzati tagozatok, építészeti profilok hitelesen, az eredeti minták szerint kerültek helyreállításra.

A külső rekonstrukció és a nagyvonalú belső átalakítás révén a védett épület értékei még hangsúlyosabbá váltak, a ház városképi, és a városszerkezetben betöltött szerepe megerősödött.

Az egykori mozi épületének tervezése nem szűkült le az épület hasznosítására és helyreállítására. A környező épületek megújítását is a tervező elképzelései szerint, az épületek értékvédelmi elemzése, a városszerkezetben betöltött helyük és szerepük vizsgálata alapján végezték. A szomszédos tömböt meghatározó Balatoni Borok Háza és a Kisfaludy Galéria épülete egységes stílusával, igényesen felújított homlokzataival a reformkori városrész különleges hangulatú elemei.

700.000 Ft díjazásban részesült: Veszprém Megyei Levéltár központi épületének felújítása, átalakítás

Építtető:    Veszprém Megyei Önkormányzat
Tervező:    Németh Tamás /HOR-BER Kft./
Kivitelező:    Bérczes Tibor, Szanati Gyula /ZÁÉV Zrt./

Indoklás:
Az épületet 1930-ban építették „Magyar Királyi Kinizsi Pál Honvéd csapat” altisztképző iskola céljára. 1957-től legénységi szállásként a szovjet laktanya részeként használták. 1990-től egy évtizedig üresen állt. A város 2000-ben helyezte helyi védelem alá.

Az épületben megőrződött az eredeti iskola – szállás funkcióknak megfelelő elrendezés. A középső szárnyban a főbejárat, a tágas lépcsőház, valamint a közösségi helyiségek, míg a két keresztszárnyban a nagy hálóhelyiségek helyezkedtek el.

Az épület szerkezete, egyedi, díszes homlokzata jó állapotban maradt meg. Ennek, valamint a rendelkezésre álló korabeli fotóknak köszönhetően a homlokzatok felújítása hitelesen, az eredeti állapotnak megfelelően készülhetett el. A tégla- és a Balatonfelvidékre jellemző vörös mészkő elemek, a vakolt felületek, a tető formája és héjazata az eredeti állapottal megegyezően kerültek felújításra.

A tervezést épületkutatás előzte meg, az építészeti részleteket körültekintően alakították ki. Az igen leromlott állapotú épület hiteles felújítását segítette, hogy rendelkezésre álltak az eredeti állapotról készült fényképek.

A felújítás során sor került a tetőszerkezet és a héjazat cseréjére, a homlokzatok eredeti állapotnak megfelelő felújítására. Az épületet díszítő kő szobrokat díszítőszobrászok állították helyre.

Az új, levéltári funkciónak az épület szerkezeti- és a jellemzően középfolyosós térrendszere megfelelt, ezért ebben a vonatkozásban lényegi átalakításra nem volt szükség. A terek minimális változtatása mellett az épület meg tud felelni a mai használat igényeinek.

600.000 Ft díjazásban részesült két pályamű: Tapolca-Diszel, népi lakóház felújítása

Építtető:    Hernyák László
Tervező:     Hernyák László
Kivitelező:    Hernyák László

Indoklás:
A lakóépület Diszel községben, szabálytalan alakú saroktelken áll. A XIX. század elején épült, máig fennmaradt alakját a feltehetően a századforduló táján elvégzett átalakítás során nyerte. Az eredetileg „lopott tornácos”, kő falazatú, zsúptetős épületet zárt előtérrel bővítették, héjazatát betoncserépre váltották. Érdekes megoldás az utcavonalat követő, az épülettel szöget bezáró homlokzati fala.

Az épületegyüttes állapota a folyamatos karbantartás hiánya miatt leromlott, tetőszerkezete, héjazata cserére szorult. Belső burkolatai, külső–belső felületképzései, nyílászárói, homlokzati tagozatai felújításra szorultak. Melléképülete részben elpusztult, nyomai alapján részben rekonstruálhatók.

A felújítás során a XIX. századi átalakításnak megfelelő állapot került helyreállításra. Először a lakóépület helyrehozatala, komfortosítása történt meg. A homlokzat a helyi hagyományoknak megfelelő „höbörcsös” vakolt felülettel, ezt tagoló simított felületű sávokkal és tagozatokkal készült. Az épület nyílászáróit az eredetivel megegyező kialakításúakra cserélték, illetve a megtarthatóakat javították. Az új fedélszékre az eredeti állapotot legjobban tükröző szürke beton cserép fedés került.

A felújítás előtt sor került a meglévő állapot dokumentálására, a munkákat gondos kutatás előzte meg.

A belső terekben a meglévő, javított fa gerendás födém, az ajtók, ablakok részletei, a felújítás során előkerült, bemutatott falfülkék, az eredeti darabok alapján rekonstruált színes üvegek az eredeti állapotot mutatják. A gépészeti korszerűsítés, a mai igényeknek megfelelő vizesblokk beépítése az épület térkapcsolatait, belső térképzését nem módosítja.

A rekonstrukció során az épület eredeti állapotának minél teljesebb visszaállítása volt a cél. A hajdanvolt térkapcsolatok megőrzése és a terek minimális változtatása mellett az épület meg tud felelni a mai használat igényeinek.

Gömörszőlős, Kassai út 53. népi lakóház felújítása

Építtető:    É. Kovács Judit
Tervező:    É. Kovács család
Kivitelező:    É. Kovács család és a Trieber család

Indoklás:
Az épület Gömörszőlős szélén álló népi lakóház, mely az 1880-as években épült. A településen – viszonylagos elzártsága miatt – több népi építészeti érték maradt meg, lakóházak és gazdasági építmények egyaránt. Ezek, a pályázó épülettel együtt a hagyományos falukép meghatározó elemei, az egykori életforma máig fennmaradt tanúi.

A pályázatra nevezett épület hagyományos, három osztatú lakóépület, hosszoldalán végigfutó tornáccal, az épület folytatásaként létesült istállóval. Falazata vályog, két végén kontyolt tetőszerkezetét régi cserépfedés borítja.
Jelenlegi tulajdonosai igen leromlott állapotából újították fel a hagyományos építési módszerekkel és anyagokkal. Visszaállításra került a vakolt tagozatokkal gazdagon díszített utcai homlokzat. A tetőszerkezet javítása és a cserepezés átrakása, a falazatok újra tapasztása, a vakolatok javítása és a külső-belső meszelés mind a meglévő szerkezetek és anyagok lehetőség szerinti megtartásával, hagyományos javításával történt. A lakóépület eredeti térrendszere megmaradt, továbbra is komfort nélkül, villany bevezetésével.

A felújítás során az épület eredeti nyílászárói – csiszolás, festés után – kerültek visszaépítésre. A tornác fa szerkezetét cserélni kellett, ezt a faluban fellelhető analógiák alapján rekonstruálták. Megjelenése egyelőre igen újszerű, de gazdag díszítésével dekoratív eleme az épületnek.

A hátsó, eredetileg istállóként funkcionáló épületszakaszt rossz állapota miatt el kellett bontani. Helyén a mai igényeknek jobban megfelelő terasz létesült, kilátással a szemközti, festői völgyre.

Az épület fenntartása, hasznosítása a tulajdonos család értő kezében van. Több hagyományos épület felújítása, gondozása fűződik nevükhöz. A faluban kifejtett értékmentő tevékenységükért minden elismerést és támogatást megérdemelnek.

400.000 Ft díjazásban részesült: Kecskemét, Kölcsey utca 9. polgárház felújítása

Építtető:    Magyar Beáta, Strupka József
Tervező:    Szép Tivadar
Kivitelező:    Czakó Imre

Indoklás:
A Kecskemét belvárosához közel fekvő lakóházat tehetős polgárcsalád építtette 1896-ban. Az épület az akkor legkorszerűbbnek számító anyagokkal, jó minőségben készült. Jelen felújításig nagy mértékű szerkezeti, funkcionális beavatkozás az épületen nem történt. A fa szerkezetű veranda beüvegezése későbbi, ez feltehetően az 1910-es években készült.

Az épület szerkezete nagyméretű tégla falazat csapos gerenda födémmel, fa tetőszerkezettel, cserépfedéssel. Jellegzetessége, hogy három oldalról tűzfal határolja, vagyis csak a kert felé van homlokzata.

A felújítás során az volt a cél, hogy a nagy család részére való átalakítás során az épület ne veszítse el nagypolgári jellegét, sem térszervezésében, sem megjelenésében, részleteiben.

Elbontásra került az egykori melléképület, ez által a hosszú homlokzat egységében látszik. Megújult a boltozatos pincetér, padozatát a helyszínen bontott, bélyeges téglával rakták ki. A ház kertjét is gondosan, az épülettel összhangban alakították ki.

Az épület homlokzatát a veranda széles, osztott üveg felületei uralják. Miután a nyílászárókat cserélni kellett, hőszigetelésű szerkezetet építettek be. A profilok vastagodása miatt az üvegosztások arányai változtak, ez kissé módosítja a homlokzat összképét. A homlokzati tagozatok szépen helyreállítottak, pasztell színei szépek, bár a színezés nem követi a klasszikus, történeti mintát.

A belső terek nagyvonalúan kialakítottak, a megmaradó elemekkel harmonizálva – fa gerendás födém – mégis modern lakásbelsőt adva. Az épület gépészeti megoldásai, mint például a belső nappali kiszellőztetése bravúrosan, nem látható módon megoldottak.

A több mint száz éves épület maximálisan eleget tesz a megrendelő igényeinek, a mai kor követelményeit befogadja a hajdanvolt térkapcsolatok megőrzése, és a terek minimális változtatása mellett.

300.000 Ft díjazásban részesült: Szuha, tájház felújítása

Építtető:    Szuha Község Önkormányzata
Tervező:    Usák Tibor
Kivitelező:    Weimar-2 Bt.

Indoklás:
Díjazandó az önkormányzat törekvése, mellyel a tulajdonukba került lakóépület felújítását elvégezték, hasznosítását biztosították, mint tájház.
Az épület a település központjában áll, őrizve a hagyományos beépítési, településképi, lakáshasználati formát. Feltehetően a XX. század legelején épült. Gazdasági épületei nem maradtak fenn, kertje inkább – a múzeum funkcióhoz igazodva – pihenőkert jellegű. Belső terei hagyományos bútorokkal, melyeket a helyi családok adtak, mutatják be a századelő módos paraszti életformáját.

A felújítás épületszerkezetileg korrekt, részleteiben, összképében inkább újszerű. Az épület utcafronttal párhuzamos homlokzatát egykor építészeti tagozatok – párkányok, nyíláskeretezések, a homlokzati mezőt mintegy keretbe foglaló féloszlopok – díszíthették, sajnos a rekonstrukció során ezek nem kerültek maradéktalanul felújításra.

A megfelelő hasznosítás, a közösséget szolgáló bemutató tér hosszú távon biztosíthatja az épület folyamatos „jó karban tartását”, a történeti kialakításának megfelelő fenntartását.
( Forrás: VÁTI )