palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása. KDOP-2008-2.2.1./A

umft pályázatA turisztikai desztináció menedzsment rendszer (röviden TDM) kialakítása a 2005-től 2013-ig szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott országosan kiemelt turisztikai szervezet- és rendszerfejlesztési feladat. Ennek megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez és fenntartható működési feltételeinek megteremtéséhez elodázhatatlan.

A TDM pályázat átfogó célja a turizmus egységes irányító intézményrendszerének megteremtése, egymással összehangolt hazai TDM szervezeti rendszer kialakítása.

Jelen pályázat a turisztikai célterületek egységes elvek mentén történő menedzselésének első fázisát, a helyi szintű desztináció menedzsment rendszer megalakítását támogatja, melyet később követnek az informatikai hátteret biztosító, valamint a helyi szintű TDM szervezetek együttműködésén alapuló középszintű TDM szervezetek megalakulását célzó pályázatok.

Támogatás megnevezése:

KDOP-2008-2.2.1./A – Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása

Forrás összege:

414 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.05.18.

Beadási határidő:

2009.09.04.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Kedvezményezettek köre:

A felhívás keretében azon szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt,
amelyek a jelen pályázatot megelőző 2008. augusztus 14-én meghirdetett
regisztrációs felhíváson részt vettek és ott a szakmai bírálat eredményeképpen
támogató nyilatkozatot kaptak.

A pályázatban a támogatás révén egyesületek vagy non-profit kft. létrehozása a cél. Ennek
megfelelően kizárólag a következő szervezetek adhatnak be a pályázatot:
– a pályázat benyújtásakor már a fenti egyesületi vagy non-profit kft. formában
működő TDM szervezetek,
– vezető partneren keresztül olyan TDM szervezet működtetését célzó egyesület vagy
non-profit kft., amely igazolni tudja, hogy a bíróságon, illetve cégbíróságon
kezdeményezték a bejegyzést és csatolni tudja a szervezet alapító okiratát, illetve
alapszabályát. Támogatási szerződés kizárólag bejegyzett TDM szervezettel kerül
megkötésre.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:

Helyi TDM szervezetek megalakulásának és a TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Programon nyugvó fejlesztések támogatása. Így kiemelten az alábbiak
támogatására lehet pályázni:

1. TDM szervezet- és hálózatfejlesztés
2. TDM szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztési projektek megvalósítása
3. Helyi TDM szervezet infrastruktúrafejlesztése és eszközbeszerzés támogatása
4. TDM e-turisztikai fejlesztések: informatikai eszközbeszerzés
5. Desztinációs szintű marketing, PR, értékesítés-ösztönzési és kommunikációs
fejlesztések, projektek megvalósítása

Támogatás mértéke (%):

85

Támogatás minimum összege:

35 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

75 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

5

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Címe: 8800 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: (22) 513-370
Fax.: (22) 312-340
Honlap: www.kdrfu.hu
E-mail: info@kdrfu.hu