palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

IV. Budapesti Vándor – Révész Fesztivál és II. Nemzetközi Kórusverseny

A Budapesti Vándor Kórus és a kórus tevékenységét segítő Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület, valamint a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány 2016. május 19-22-én megrendezi a IV. Budapesti Vándor – Révész Fesztivált és II. Nemzetközi Kórusversenyt.

A résztvevő kórusoknak a Fesztiválon és a Versenyen együtt, illetve külön-külön is van lehetőségük rész venni.

A rendezvény tervezett programja a következő:

1.      nap – 2016. május 19. (csütörtök) – Nyitókoncert

A Fesztivál és Verseny nyitónapja 2016. május 19. (csütörtök) 19 óra. A karnagyok, zsűri, szponzorok és a kerületi képviselők köszöntése után a Budapesti Vándor Kórus és a résztvevő kórusok közül néhányan megnyitják a négy napos eseményt. A koncert után fogadáson ismerkednek egymással a résztvevő kórusok képviselői (max. 3 fő) és az őket vezető karnagyok.

2.      nap – 2016. május 20. (péntek) – Akusztikai próba és Verseny

A Versenyen résztvevő kórusok számára délelőtt 10 órától nyílik lehetőség az akusztikai próbára, a Versenyelőadásra délután 14 órától kerül sor.

3.      nap – 2016. május 21. (szombat) – Fesztiválkert a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében, este egyházi koncert a Rózsák terei katolikus templomban

Szombat délelőtt a szabadtéri színpadon világi műsorral lépnek fel a Fesztiválon és/vagy Versenyen résztvevő kórusok. 19.00 órakor a téren álló Árpád-házi Szent Erzsébet templomban a résztvevő kórusok egyházi műsorából álló koncertjére kerül sor.

4.      nap – 2016. május 22. (vasárnap) – Gálakoncert

A Gálakoncertre a Fesztivál és Verseny zárónapján délelőtt 11 órakor kerül sor, amelyen a kórusverseny, illetve a Fesztivál kórusai adnak koncertet. A zsűri kihirdeti a kórusverseny eredményét, átadásra kerülnek a díjak és a résztvevő kórusoknak az oklevelek és emléklapok.

Díjazás:

A Versenyen résztvevő kórusok arany, ezüst, ill. bronz diplomát kapnak az elért pontszámok alapján, a minimális pontszámot el nem érő kórusok emléklapot.

Maximális pontszám:         90 pont

  • Arany diploma: 75–90 pont
  • Ezüst diploma: 60–74 pont
  • Bronz diploma:  45–59 pont

A szakmai zsűri kategóriánként I., II. és III. helyezést határozhat meg. Az I. helyezés feltétele, hogy a kórus az arany diplomával elérhető pontszámok felét megszerezze, tehát minimum 83 pontot. A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem osztja ki kategóriánként az összes helyezést!

Díjak mindkét kategóriában:

  • I.     helyezett – 150.000 Ft
  • II.   helyezett – 120.000 Ft
  • III. helyezett – 80.000 Ft

Karnagyi díj: A zsűri – a versenyen résztvevő kórusok karnagyai között – egy főnek (nem feltétlenül a díjazott kórusok vezetőinek) karnagyi díjat oszt ki.

Részvételi feltételek:

A Fesztivál részvételi feltétele: Kb. 20 perc hosszúságú világi műsor és/vagy kb. 8 perc (max. 2 darab) hosszúságú egyházi műsor. Egyéb megkötés nincs a kórusok létszámára és összetételére vonatkozólag. A nyitókoncertre vagy a zárókoncertre a megadott műsorból választ ki egy darabot a szervező bizottság.

A kórusverseny részvételi feltétele:

Műsor:

  • a kórus saját országából származó, 15 évnél nem régebbi kortárs mű,
  • további két különböző zenei korból származó, eltérő karakterű szabadon választott kórusmű.

További feltételek:

A versenyprogram hossza min. 12 – max. 15 perc (tiszta műsoridő).

Megengedett háromnál több darab műsorra tűzése.

A választott darabok közül csak egyhez használható legfeljebb 3 kísérő hangszer.

Az elhangzó művekhez angol nyelvű fordítás kötelező, kivéve a latin, angol, olasz, német, ill. magyar szövegű darabokat.

Kategóriák:

Alap kategória: A kórus énekes tagjainak minimum 75%-a amatőr, azaz nem rendelkezik, ill. nem folytat sem közép, sem felsőfokú zenei tanulmányokat, kivétel a kórus vezetője, hangszeres kísérői és szólistái.

Szakmai kategória: A kórus énekes tagjainak csupán 25%-a nem rendelkezik zenei végzettséggel.

A zsűri fenntartja a jogot, hogy a hangzóanyag alapján a jelentkező kórusokat átsorolja másik kategóriába! Erről a zsűri a kórusokat tájékoztatja, és amennyiben nem egyeznek bele, visszavonhatják jelentkezésüket.

A megrendezett versenyek alap kategóriájában I. helyezést elért kórusok a helyezést elérését követő két évben csak a szakmai kategóriában nevezhetnek!

Fizetendő díjak:

Regisztrációs díj: magyar kórusok esetén 10.000 Ft/kórus, külföldi kórusok esetén 50 Euro/kórus, amelynek megfizetése a jelentkezési lap elküldésével együtt esedékes, vissza nem térítendő összeg (kivéve abban az esetben, ha a kategória átsorolást nem fogadja el a kórus).

A Verseny részvételi díja: magyar kórusoknak 30.000 Ft/kórus, külföldi kórusoknak 300 Euro/kórus. A részvételi díj regisztrációs díjon felüli része elfogadott jelentkezés esetén fizetendő.

Az utazási és esetleges szállásköltségeket a résztvevő kórusok szervezik és fizetik!

Lehetőség van a Fesztiválon és a Versenyen külön-külön és együttesen is részt venni. Együttes részvétel esetén csak a Verseny részvételi díja fizetendő. Az utazási és esetleges szállásköltségeket a résztvevő kórusok fizetik.

Jelentkezési díj visszatérítése: 2016. április 1. utáni visszalépés esetén a részvételi díj 50%-át, 2016. április 15. után 25%-át térítjük vissza. 2016. április 30. után nem áll módunkban a részvételi díj visszatérítése.

Jelentkezési határidő: 2016. február 28.

Letölthető dokumentum

fesztival_verseny_kiras_vegleges

Egyéb információk:

Amennyiben kórusuk részt kíván venni a Fesztiválon, ill. Versenyen, kérjük 2016. február 28-ig, a mellékelt Jelentkezési lap visszaküldésével jelezni szíveskedjék szándékukat.  A Jelentkezési lap elektronikus formában is letölthető a www.vandorkorus.hu internetes oldalról. A fizetendő díjakat a 16200216-00239127 MagNet Banknál vezetett számlaszámra kérjük átutalni, számlatulajdonos: VSRLEA. Az egyszerűbb beazonosítás érdekében közleményként kérjük feltüntetni a feladó nevét.

A Jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a tervezett műsort, a kórus és a karnagy rövid bemutatását, valamint fényképét és kb. 10 perces hangzó anyagot, lehetőség szerint elektronikusan! A versenyen elhangzó művek jogtiszta kottájának, ill. szövegfordításának 3-3 példányát kérjük postai úton megküldeni!

A nem jogtiszta kottákkal elküldött jelentkezést nem áll módunkban elfogadni! A nem jogtiszta kották használata versenyből való kizárást von maga után! A verseny műsorának megváltoztatására a kották beérkezését követően nincs mód.

A jelentkezési lapokat a vandor.fesztival@gmail.com-ra, ill. Németh Zsuzsannának címezve a 1077 Budapest, Rejtő J. u. 6. II/1. címre várjuk.

Az esetlegesen felmerülő kérdésekben szívesen áll rendelkezésükre Sassné dr. Berényi Eszter, a +36-30/362-9950-es telefonszámon, továbbá angol nyelven Ozorák Zita +36-20/579-2610. A Jelentkezési lap megérkezését minden esetben e-mailen visszaigazoljuk, ezért, ha nem kapnak visszajelzést a jelentkezők, kérjük, érdeklődjenek a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Nagyszámú jelentkező esetén a rendezők fenntartják a jogot – a kórusokkal előzetesen egyeztetve – a versenynap időbeosztásának és az akusztikai próba időpontjának módosítására!