palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása pályázat

fszk pályázatokPályázati felhívás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által meghirdetett 21182 kódjelű „jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. Február 01-től 2012. Február 29-ig terjedő időszakra” című pályázati programhoz

A pályázat hivatkozási száma: 21182

A pályázat forrása: A program teljes költségvetése 460 700 000 Ft, melyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium bocsát rendelkezésre, melyből e pályázat keretében vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra fordítható összeg 437 665 000 Ft.

A program célja: A Magyarországon élő és tartózkodó magyar, vagy külföldi állampolgárságú, jelnyelvet használó siket és nagyothalló, siketvak és a kommunikációban súlyosan korlátozott személyek közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása.

A program célja az országos szinten, megyénként azonos feltételekkel igénybe vehető szolgáltatói hálózat fenntartása, valamint a jelnyelvi tolmács-szolgáltatásokkal szembeni egységes szakmai minimum-követelmények (standard elvárások) rögzítése.

A program keretében megvalósítandó tevékenységek
A pályázati program keretén belül 19 megyei, 3 fővárosi jelnyelvi tolmácsszolgálat, továbbá egy, a siketvak személyek részére országos ellátási területen működő speciális tolmácsszolgáltatás támogatható.

A támogatások mértéke:
A Támogató a jelnyelvi tolmácsszolgálatokat az alábbiakban támogatja: Alaptámogatást nyújt, ami fedezetet biztosít az alapszolgáltatás teljesítésére a pályázati futamidő alatt. Alapszolgáltatás alatt a napi 4 óra ügyfélfogadást, és a napi 24 órás készenlétet kell érteni. Teljesítmény alapján történő kiegészítő finanszírozást nyújt, amelynek keretében elszámolható a havi 50 – 90 óra1 tolmácsolási óra feletti jelnyelvi tolmácsolás díja.

Az alap és kiegészítő támogatás értelmezése az adott programban a következőt jelenti:

  • Alaptámogatás: a támogatási időszak teljes futamideje alatt (2011. február 1-től 2012. február 29-ig) a jelnyelvi tolmácsszolgálat biztosítja a tolmácsszolgálati irodában a napi, minimum 4 óra ügyfélszolgálati időt és a napi 24 órás készenlétet.
  • Kiegészítő támogatás: Támogató meghatározott egy ún. küszöböt, havi 50-90 tolmácsolási órát az utazási és várakozási időn kívül. Ezt az óraszámot kell túllépni a kiegészítő támogatás igénybevételéhez. Az alaptámogatás mértéke maximum: 14 000 000 Ft tolmácsszolgálatonként az egész támogatási program során!

A havi országos kiegészítő keret mértéke: 8 897 308 Ft

Támogatható költsége
Kizárólag a jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokról keletkezett számlák és pénzügyi bizonylatok számolhatóak el: a jelnyelvi tolmácsszolgálat alkalmazottainak munkabére és járulékai megbízással foglalkoztatottak számfejtett megbízási díjai és járulékai a jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetésével kapcsolatosan felmerülő egyéb személyi jellegű kifizetések (étkezési térítés, munkába járás költségtérítése (tömegközlekedés, saját gépkocsi, helyi bérlet)) a jelnyelvi tolmácsszolgálat fenntartásával kapcsolatosan felmerülő anyag költségek (vásárolt anyag, irodaszer), kisértékű tárgyi eszköz beszerzése közüzemi számlák, ezek azonban csak akkor számolhatóak el teljes összegben, ha a helyiségekben más tevékenység nem folyik, minden egyéb esetben az arányosítás szabályai szerint kell eljárni igénybe vett szolgáltatások költségei (bérleti díj, reklám és propaganda költség, posta, távközlési költség, internet, könyvelés költsége arányosítással, bankszámlanyitás és fenntartás, belföldi kiküldetési költség napidíj nélkül, 1 fő jelnyelvi tolmács képzésének költsége, és/vagy 1, vagy több fő szakmai továbbképzése)

A támogatott projektek időtartama: A támogatott projektek 2011. február 1-től 2012. február 29-ig tartanak.

A támogatható pályázatok maximális száma: 23 db

Pályázók köre
A szolgáltatás ellátására bármely Magyarországi székhelyű jogi személy (kivéve párt), jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, és egyéni cég (továbbiakban Pályázó) pályázhat. A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szolgáltatást biztosító szervezet már a pályázat benyújtásakor megfeleljen a szolgálatokkal szemben támasztott egységes szakmai minimum-követelményeknek, és a többi szolgáltatóval azonos körülmények között, azonos eljárásrend szerint, azonos minőségi elvárásoknak megfelelően biztosítsa a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást a jogosult igénylőknek.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtására vonatkozó információk
A pályázatot és annak mellékleteit egy eredeti és kettő másolati példányban, spirálozva, vagy gyűrűs dossziéba lefűzve folyamatos oldalszámozással ellátva, zárt csomagolásban személyesen, vagy tértivevényes küldeményben kell benyújtani. A pályázatokat mellékletekkel együtt elektronikus formában is be kell benyújtani cd-n. A pályázati dokumentáció csomagolásán a pályázati kódszámot fel kell tüntetni!

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest Pap Károly u. 4-6. V. em.

Pályázni 25.000 Ft regisztrációs díj befizetésével lehet, melyet a Közalapítvány MÁK 10032000-00290531-00000017 számlaszámára kell átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni.

A pályázati díjról a Közalapítvány utólag számlát küld a pályázó részére.

Pályázatok benyújtásának határideje:

Postai úton:2011.május 9. (postára adás 2011.május 9-én éjfélig)

Személyes leadás esetén: 2011.május 11-én .12 óráig

A késve érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni!

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban, e-mailen (mozes.bea@fszk.hu), levélben (FSZK 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) vagy faxon (1/450-32-45) keresztül lehet feltenni.

A beérkezett kérdésekre adott válaszok a Közalapítvány honlapján, www.fszk.hu, a pályázati felhívás mellett a „gyakran ismételt kérdések” (GYIK) rovatban jelennek meg, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőző 5. napig. Ezt követően nincs lehetőség további kérdések küldésére.

Noivalto-Fesztival_2023