palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével pályázat

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című felhívás.

KódszámVP-2-4.1.3.1.-16

Pályázati konstrukció: Vidékfejlesztési pályázatok

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,5 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.

Fókuszterületek

 • 2/A –  Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából.
 • 5/B – A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása.
 • 2/B – A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 15.
 • 2016. július 31.
 • 2016. október 31.
 • 2017. január 31.
 • 2017. április 30.
 • 2017. július 31.
 • 2017. október 31.
 • 2018. március 6.

A támogatás formája:  vissza nem térítendő tőketámogatás

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Letölthető dokumentumok

Felhívás.pdf 
Általános Útmutató
Általános szerződési feltételek 
Segédletek

A pályázati kiírás elérhetősége: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével