palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése pályázat

Kertészet- ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés pályázat

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése” című pályázat.

Kódszám: VP 2-4.1.3.4-16

Pályázati konstrukció: Vidékfejlesztési pályázat

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott
környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiatermelést biztosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiafelhasználásának csökkentését.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd forint.

Támogatható tevékenységek

 • I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.
 • II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 • III. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében
  megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtására  2016. március 1. napjától 2018. február. 28. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 11.
 • 2016. július 15.
 • 2016. október 14.
 • 2017. január 16.
 • 2017. április 14.
 • 2017. július 14.
 • 2017. október 16.
 • 2018. március 3.

A támogatás formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Letölthető dokumentumok

Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése

Egyéb dokumentumok

A pályázati kiírás elérhetősége: Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése pályázat