palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Állattartó telepek megújításának támogatása pályázat – KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24

Pályázat felhívás az állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása érdekében, új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával. Olyan állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

(A felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van. A Társadalmi egyeztetés folyamatát itt követheti vagy a pályázati felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat a pályázati felhívás érintett fejezetének megjelölésével 2024. április 22. napjáig a kap_tarsadalmasitas@am.gov.hu e-mail címre, a tárgyban a pályázat kódját egyértelműen jelölve elküldheti.)

Támogatás összege: maximum 200 millió Ft,
Támogatás mértéke: Az elszámolható költségek 50%-a, de nem haladhatja meg a 65%-ot
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi célterületi bontásban:

 • A felhívás 1. célterülete (Állattartó telepek általános korszerűsítése) keretében igénybe vehető keretösszeg: 36,49 Mrd Ft.
 • A felhívás 2. célterülete (Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások) keretében igénybe vehető keretösszeg: 9,71 Mrd Ft.
 • A felhívás 3. célterülete (Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében) keretében igénybe vehető keretösszeg: 2,79 Mrd Ft.
 • A felhívás 4. célterülete (Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorítását célzó beruházások ) keretében igénybe vehető teljes keretösszeg: 1,01 Mrd F

A támogatott projektek várható száma 800-1000 db.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházási forma és Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) keretében is van lehetőség.

ELŐLEG: A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, és legfeljebb 50 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.  A kedvezményezettnek legalább az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerővel kell rendelkeznie.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 1.  Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)
  • Baromfitartó telepek korszerűsítése – Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan
  • Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan
  • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan
  • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan
  • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan,

 Ezen belül:

  • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása
  • Telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése. (például: istálló, válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások
  • Energiahatékonyság növelését célzó beruházások (70% támogatási intenzitás)
 1. Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
 2. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25. napjától 2025. február 03. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

Letölthető dokumentumok

Ha ön pályázni szeretne, töltse ki az űrlap önre vonatkozó részét, munkatársaink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot:

 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

 A projekt megkezdése A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam Fenntartási kötelezettség
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a KAP Vhr. 91. §-ban foglaltaknak.