palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása pályázat – KAP-RD01a-RD12-1-24

A felhívás célja a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása, ezen belül az ültetvénytelepítéssel és gyógynövénytermesztés foglalkozó kertészetekben az ültetvénytelepítés (gyümölcstermő ültetvény , gyógynövénytermő ültetvény, borszőlő ültetvény) és korszerűsítés,  az időjárási kockázatok mérséklését szolgáló beruházások, kertészeti gépek, eszközök beszerzése és víztakarékos öntözőrendszerek kialakítása.

(A felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van. A Társadalmi egyeztetés folyamatát itt követheti vagy a pályázati felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat a pályázati felhívás érintett fejezetének megjelölésével 2024. április 25. napjáig a kap_tarsadalmasitas@am.gov.hu e-mail címre, a tárgyban a pályázat kódját egyértelműen jelölve elküldheti.)

Támogatás összege: legfeljebb 500 millió Ft,
Támogatás mértéke: Az elszámolható költségek 50%-a, az elszámolható költségek 50%-a, de nem haladhatja meg a 65%-ot
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,2 milliárd forint.

A támogatott projektek várható száma 250 db.

 A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,2 milliárd forint az alábbi célterületi bontásban:

 • A felhívás 1. célterület – Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek keretében igénybe vehető keretösszeg: 21,8 milliárd forint.
 • A felhívás 2. célterület – Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek keretében igénybe vehető keretösszeg: 3,4 milliárd forint.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mindkét célterület esetében:

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való  rendelkezést.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

 1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet , a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

 1. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások, akik esetében a 2.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírások nem relevánsak, és akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben:
  • gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40 százalékát meghaladja, és
  • tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

BENYÚJTÁS MÓDJA, HATÁRIDEJE

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24. napjától 2025. március 3. napjáig van lehetőség.

Első szakasz 2024. július 24. – 2024. augusztus 7.
Második szakasz 2024. augusztus 8. – 2024 augusztus 21.
Harmadik szakasz 2025. február 4. – 2025. február 17.
Negyedik szakasz 2025. február 18. – 2025. március 3.

ELŐLEG: A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, és legfeljebb 100 millió forint összegig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 I. célterület – Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

 1. Gyümölcstermő ültetvények telepítése:
  • A 9. melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból és egyéb fajokból, az előírt követelményeknek megfelelő konvencionális vagy ökológiai művelésű ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet. Tevékenységek: Új ültetvény telepítése, Ültetvénycsere
 2. Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény (a 9. melléklet I. táblázatban szereplő fajok vonatkozásában) korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók).
  • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
   • a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,
   • jégháló beszerzése, kiépítése.
  • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása (a meglévő ültetvény védelmére elegendő fagyvédelmi kapacitás kiépítése támogatott):
    • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések , autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.
   • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
     • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).
 3. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése akkor támogatott, ha a meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot:
      • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
      • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
      • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
      • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok)

II. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 1. A 9. melléklet III. táblázatában szereplő3 gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
 2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
  1. a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.
 3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
  • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
  • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
  • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

III. Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek: Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni a 25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

Borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése

 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.

Letölthető dokumentumok

Ha ön pályázni szeretne, töltse ki az űrlap önre vonatkozó részét, munkatársaink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot:

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

 A projekt megkezdése A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam Fenntartási kötelezettség
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a KAP Vhr. 91. §-ban foglaltaknak.