palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KAP-RD40-1-24 – Fiatal erdők állománynevelésének támogatása pályázat

Pályázati felhívás a az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek fejlesztésére, ezen belül a kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás, tisztítás és a magas törzsnyesés (5m),és kihordás, sorba rendezés vagy aprítás tevékenységekre.

A pályázati felhívás véleményezési szakaszban van.

Támogatás összege: maximális összeg 50.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Támogatás mértéke: Az elszámolható költségek 65%-a
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,9 milliárd forint.

A támogatott projektek várható száma 1000 db.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE  

  • az erdészeti hatóság által az Erdőről az erdő védeleméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (továbbiakban: Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,
  • akik, az érintett erdőrészletre jóváhagyott erdőtervvel rendelkeznie

ELŐLEG:  Jelen felhívás esetében nincs előleg igénybevételére lehetőség.

BENYÚJTÁS MÓDJA, HATÁRIDEJE

 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2025. szeptember 22. napig van lehetőség.

Első szakasz 2024. június 11. – június 24
Második szakasz 2024. szeptember 10. – szeptember 23
Harmadik szakasz 2025. február 11. – február 24.
Negyedik szakasz 2025. év február hó 04. – 2025. február 17.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A felhívás keretében az alábbi, az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek támogatottak:

  1. kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás;
  2. tisztítás;
  3. magas törzsnyesés (5m),és kihordás vagy sorba rendezés vagy aprítás.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

 

A projekt megkezdése

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

Fenntartási kötelezettség

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a KAP Vhr. 91. §-ban foglaltaknak.

Letölthető dokumentumok

Vidékfejlesztési pályázatok