palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Land Art – Public Art pályázat

Az OMÉK felkérése alapján a Magyar Tájépítészek Szövetsége Land Art és Public Art kiállítást és versenyt hirdet.

A pályázók köre: A pályázaton egyének és csoportok, természetes és jogi személyek egyaránt részt vehetnek. Természetes személyek csoportosan is pályázhatnak, legfeljebb 4 fős csoportban.

A pályázás feltételei: A pályázatokat elektronikusan kell megküldeni az info@tajepiteszek.hu e-mail címre. A pályázatnak tartalmaznia kell egy max. 3 oldalas leírást a tervezett projektről, valamint az alkotás egyértelmű értelmezését lehetővé tevő látványrajzo(ka)t. A leírás ismertesse az alkotás címét (jeligéjét), üzenetét, anyag- és költségigényét, a megvalósításának módját, valamint egy max. 500 karakteres összefoglalót az alkotás lényegéről (a nagyközönség tájékoztatása céljából). A pályázati anyag nem haladhatja meg a 2 MB méretet. A pályázathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja az alkotás megépítését és elbontását/elszállítását, illetve, hogy a zsűri döntése esetén hozzájárul a produktum és az arról készült felvételek későbbi felhasználásához. A nyilatkozaton kell feltüntetni a pályázók adatait. A nyilatkozat nem kerül a zsűri elé, a zsűrizés titkosan, a jeligék alapján történik. Egy pályázó legfeljebb három pályázatot adhat be.

A kiállításon az elkészült alkotások szintén értékelve lesznek: a munkák közül a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége választja ki a legjobban kivitelezett munkákat.

Az alkotások elbírálásának szempontjai:

A létrehozott alkotás

  • lehetőleg interaktív legyen;
  • témájában lehetőség szerint illeszkedjenek az OMÉK 2013. évi témájához („Dísz Magyar – a magyar föld legjava”);
  • pártpolitikai üzenettől mentes legyen;
  • nem utalhat kisebbségekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés ösztönzésére;
  • megvalósításának költségbecslése reális legyen;
  • körüljárható legyen;
  • kültéri és beltéri elhelyezésre egyaránt alkalmasnak kell lennie;
  • statikailag rögzítés nélkül megálljon;
  • balesetveszélyt ne okozzon;

Public Art alkotások:

15 db Public Art alkotás megvalósítását támogatjuk. Az egyes alkotások költségkerete 30-30 ezer forint. Elhelyezésükre egyenként 3×3 m alapterület áll rendelkezésre.

Kontextusfüggő, a széles közönségréteget megszólító, bevonó, e közönség felőli visszacsatolás igényével létrejövő alkotásokat várunk. Cél, hogy a látogatóknak ténylegesen köze legyen ugyanazokhoz a gondolatokhoz, eseményekhez és társadalmi szituációkhoz, amelyek az alkotót is motiválják.

Land Art alkotások:

5 db Land Art alkotás megvalósítását támogatjuk. Az egyes alkotások költségkerete 100-100 ezer forint. Elhelyezésükre egyenként 3x5m alapterület áll rendelkezésre. A land art alkotásoknak reagálniuk kell egy vagy több környezeti elemre (pl. fény, szél, növények), és/vagy az idő változására.

A feltüntettet összegek nettó értékek, a kifizetés számlák ellenében utólag, átutalással történik. A zsűri az egyes alkotásokat további, egyedileg meghatározott összeggel támogathatja a szállíthatóság és a későbbi felhasználhatóság figyelembe vételével. A művek létrehozásához egyéni szervezésben a pályázó szponzori támogatást igénybe vehet, a szponzorok feltüntethetők a tájékoztató táblán vagy az alkotáson.

Letölthető dokumentumok

Határidők:
Pályázat kiírása: 2013. augusztus 12.
Pályázat beadási határideje: 2013. szeptember 3. 24.00 óra
Pályázatok elbírálása: 2013. szeptember 6.
Értesítés a döntésről: 2013. szeptember 9.
Nyertes alkotások megépítése: 2013. szeptember 14-17.
Alkotások elbontása: 2013. szeptember 23-28.