palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázat

Keressük a legjobb testvérvárosi gyakorlatot, melyet az Európa a polgárokért programban valósítottak meg. Emellett számos más témában is lehet pályázni, melynek célja a jó gyakorlatok megosztása! A TÖOSZ Elnöksége úgy döntött, hogy a nehéz körülmények, és korlátozott források ellenére meghirdeti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programját 2011-ben is, amelynek határideje 2012. február 15.

A pályázat kitöltése egyszerű, nem kérünk végtelen számú igazoló okiratot, sem egyéb papírokat, hiszen a program eljárásrendjében ha bejut a legjobbak közé a pályázat, szakértőink helyszíni vizsgálatot fognak tartani. Az Európa Tanács programját a TÖOSZ – társszövetségeivel, és az aktuális pályázati kiírásoknak megfelelő minisztériumokkal együtt – 2008 óta hirdeti meg rendszeresen.

A program lényege az egymástól való tanulás lehetősége, az önkormányzati összefogás hangsúlyozása.

Nem utolsósorban pedig – különösen ezekben a nehéz időkben – hogy megmutassuk a kormányzatnak, az országnak és aztán a nemzetközi szakmának, hogy a magyar önkormányzatok magas színvonalon, kitűnően végzik a munkájukat. Képesek a jó kormányzásnak megfelelő, hatásos, hatékony, máshol is hasznosítható jó gyakorlatok végrehajtására, és nyitottak és segítőkészek, hogy ezt meg is mutassák másoknak.

Idei témáink:

 • Amikor nem a pénz a meghatározó – ötletekkel, összefogással településünkért: Napjaink kedvezőtlen gazdasági folyamatai sarkallták a program irányítóit e témakör meghirdetésére, amelyre várunk minden olyan, az önkormányzatok hatáskörébe tartozó feladat innovatív újszerű megoldási módozatának leírását, amely nem, vagy csekély anyagi hozzájárulást igényelt az önkormányzat részéről. Nincsen ingyen ebéd – vagyis bizonyosan a kialakított jó gyakorlat is, amely e témakörben eséllyel indulhat, valamely erőforrás felhasználását igényelte. Azonban a forrás elérése nem közvetlenül az önkormányzatnak jelentett pluszkiadást, hanem akár társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség útján biztosították azt. A jó gyakorlat legyen tehát innovatív a program szokásos alapértékein kívül – vagyis legyen fenntartható, hasznos, hatásos, jogszerű… stb. és mások által is átvehető. Lehet komplex program, ám lehet egy eleme is egy nagyobb programnak.
 • Legjobb testvérvárosi találkozó: Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának egyik közkedvelt pályázati formája a testvérvárosi találkozók, melyben magyar települések is nagy számban vesznek részt. A testvérvárosi találkozók célja, hogy a résztvevő települések lakosai személyesen találkozzanak, és az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, baráti kapcsolatok is kialakuljanak az emberek között.
  A legtöbb testvérvárosi pályázat fő eseményei a kulturális és gasztronómiai programok, amelyek alkalmasak arra, hogy a résztvevők megismerjék egymás kultúráját, szokásait, hagyományait. Ennek nagy jelentősége van, hiszen hatására az emberek toleránsabbak és befogadóbbak lesznek egymással szemben.
  Egy ilyen nemzetközi találkozó azonban ennél sokkal több lehetőséget rejt magában: lehetőség van szakmai tapasztalatcserére, társadalmi kérdések megvitatására, gazdasági, turisztikai, kulturális együttműködések elmélyítésére (akár további pályázatok előkészítése révén).
  Célunk, hogy a települések – saját igényeiknek megfelelően – a lehető leghatékonyabb módon kihasználják a testvérvárosi találkozók lehetőségeit, ezért keressük azokat a pályázatokat, melyeket jó példaként bemutathatunk. Pályázni olyan, lehetőleg az Európa a polgárokért program által támogatott, már megvalósított testvérvárosi találkozóval lehet, ahol a hagyományos kulturális jellegű programokon túllépve, az esemény jelentős szakmai elemeket is tartalmazott és/vagy hosszú távú együttműködések megalapozására szolgált.
 • Vizek Varázsa avagy Varázslatos Vizes Világ: Magyarország Európai Uniós Elnöksége idején fogadták el a tagországok a Duna Régió Stratégiát, ezzel ráirányították a figyelmet a Dunára, Európa legjelentősebb folyójára. Itt azután rengeteg olyan ötlet, javaslat, terv született, amely Magyarország és a vizet szerető emberek számára máshol is hasznosítható, ha lakókörnyezetükben vizes élőhely, folyó, tó, vagy legalább egy kis patak található.
  A Duna mentén megvalósított jó gyakorlatokat átvehetik más települések, de az Ő jó, ötletes megoldásaikat a Duna mellett is biztosan lehet hasznosítani.
  E kiírásra olyan gyakorlatokat várunk, amelynek legalább a kezdeményezésében az önkormányzat vezető szerepet vállalt, és célja a környezet és a természetvédelem, a víz szeretetére nevelés, a vizes élőhelyek megőrzése, hasznosítása, a vízen, vagy víz mellett a szabadban végzett sport és rekreációs tevékenység, a tiszta, egészséges, jó levegőjű környezetben létrehozott parkok, emlékhelyek, gyalogtúra, és kerékpárútvonalak, kikötők, tanösvények létrehozása volt. E témában is a hangsúly azokon a szakmai értékeken van, amely a program irányítóinak sajátja az önkormányzatiságról: a helyi demokrácia, az egyenlő esélyek biztosítása, az állampolgárok bevonása a helyi döntésekbe, a helyi közéletbe és közösségi életbe. Fenntartható és megvalósított programokat várunk, amelynek valamely eleme a vizekhez kapcsolódik

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap

Honlapunkon valamennyi releváns információ, előzmény megtalálható az elmúlt évekből is: http://www.toosz.hu/digitalcity/homepage.jsp?dom=AAAAZJWX&prt=AAAAYFAP&fmn=AAAAYFAX&men=AAAAYFAQ&bem=AAABEQAZ

Sabján Katalin
nemzetközi titkár/Secretary of Foreign Affairs
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
Hungarian National Association of Local Authorities
Ungarischer Staedte- und Gemeindebund
H-1067 Budapest, Teréz krt. 23 levélcím: H-1386 Budapest 62. Pf. 908.
tel.: +36 1 3226673 fax: +36 1 413 0482
mobil: +36 30 4 360 260
eMail: sabjan@toosz.hu
homepage: http://www.toosz.hu