palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj

Magyar Közigazgatási ÖsztöndíjA Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) felvételt hirdet 2010-2011. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Programjába a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, fiatal, pályakezdő vagy már munkatapasztalattal rendelkező diplomások, valamint a már közigazgatásban dolgozó fiatalok részére.

A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasoknak lehetőségük nyílik egy európai uniós ország közigazgatási szervénél 5 hónapos szakmai gyakorlaton részt venni és ily módon közelről megismerkedni más országok közigazgatási rendszerével. A résztvevők a külföldi gyakorlaton túl egy 5 hónapos magyarországi szakmai gyakorlatot is teljesítenek, melyet a központi közigazgatás szerveinél (minisztériumokban, háttérintézményekben, megyei kormányhivataloknál) tölthetnek.  A szakmai gyakorlat mellett az ösztöndíjasok egy elméleti képzésen is részt vesznek, e-learninges tananyagok teljesítéséből áll. (A már közigazgatásban dolgozó ösztöndíjasok programja magyarországi szakmai gyakorlatot nem tartalmaz.)

A program eredményes teljesítése esetén a pályakezdőknek a közigazgatás lehetőséget biztosít a tisztviselői karrier megkezdésére.

A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.

A program időpontja:
2011. január – 2011. november (a külföldi és magyarországi programszakaszok sorrendje résztvevőnkként változik).

Miért érdemes részt venni a programban?

A program résztvevői alapos betekintést nyerhetnek más uniós tagállamok közigazgatási rendszerébe, megismerkedhetnek azok munkamódszereivel, ügykezelési technikáival, ezenkívül nemzetközi személyes kapcsolati hálót építhetnek ki. A résztvevők egy hazai közigazgatási gyakorlat keretében is tapasztalatot szerezhetnek, egyúttal egyedülálló lehetőségük nyílik egy hosszú távú közigazgatási karrier megindítására. A már közigazgatásban dolgozóknak a program kiváló szakmai fejlődési lehetőség és fontos állomás a vezetővé válás felé.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Várjuk azon fiatal, felsőfokú végzettségű, pályakezdő vagy munkatapasztalattal rendelkező, valamint már a közigazgatásban dolgozó fiatal szakemberek jelentkezését, akik elkötelezettek a közszolgálat iránt, jövőjüket hosszú távon a közigazgatásban képzelik el.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • magyar állampolgárság
 • 35 év alatti életkor
 • tárgyalóképes2 szintű angol nyelvtudás
 • további egy európai uniós hivatalos nyelv legalább középfokú ismerete feltétlen előnyt jelent
 1. BA/BSc, MA/MSc illetve hagyományos 5 éves egyetemi és 3 éves főiskolai oklevél egyaránt elfogadható.
 2. Legalább B2* vagy azzal egyenértékű nyelvtudási szint, ami a kiválasztáskor ellenőrzésre kerül.

*A nyelvi szintek besorolása megtalálható az alábbi linken: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/hu

A részvétel feltétele:

A programban való részvétel előfeltétele egy kötelezettségvállalás, melyben a résztvevők vállalják, hogy a program sikeres teljesítése után, meghatározott ideig (legalább 2-3 évig) a hazai közigazgatásban folytatják karrierjüket, és külföldön megszerzett tudásukat itthon kamatoztatják.  A program szervezői minden résztvevő számára egy személyes pályatervet alakítanak ki, melyben kijelölésre kerül a külföldi és a hazai célállomás, figyelembe véve a pályázó szakképzettségét és szakmai elképzeléseit.

Az ösztöndíj összege:
A program havi rendszerességgel biztosít a résztvevők számára ösztöndíjat (mely a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 4.2. pontja alapján adómentes jövedelemnek számít).  Az ösztöndíj európai uniós forrásokból kerül finanszírozásra.

Az ösztöndíj teljes összege a hazai gyakorlat idejére fizetett 100.000 Ft/hó ösztöndíjból, valamint a külföldi gyakorlat költségeivel arányos összegből áll. A köztisztviselő és kormánytisztviselő programrésztvevők kizárólag a külföldi programszakasz alatt kapnak ösztöndíjat, mely a külföldi költségekkel arányos.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni elektronikus formában (online) lehet, a külön erre a célra létrehozott www.kozigosztondij.gov.hu weboldalon, mely a KSZK honlapján keresztül is megnyitható. A rövid pályázati űrlapot kitöltve kérjük, csatolja a kiírásban felsorolt szükséges dokumentumokat!

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 8. (16.00 óráig fogadjuk el a jelentkezéseket.)

Pályázati dokumentumok:

 • önéletrajz
 • diploma (digitális) másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) (digitális) másolata
 • a pályázathoz ajánlólevél is csatolható, de nem kötelező

Hiányzó dokumentumok pótlására a pályázati határidő lejárásáig indokolt esetben van lehetőség.

A benyújtott pályázatok értékelése:
A formailag megfelelő pályázatokat a beadási határidőt követő 3-4 héten belül egy szakmai bizottság bírálja el.  A pályázatok benyújtói egy személyes interjún vesznek részt, melyen értékelik a pályázó angol nyelvtudását, közügyekben való tájékozottságát, valamint azt, hogy rendelkezik-e a közigazgatásban elvárt személyes kompetenciákkal, készségekkel.  Ezen eredmények összesítése alapján választja ki a bizottság azokat a jelölteket, akik részt vehetnek az ösztöndíjprogramban.

Részletesebb információk a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Programról a program weboldalán www.kozigosztondij.gov.hu találhatók.

A programmal kapcsolatos további kérdésekről a KSZK MKÖ Programirodája tud felvilágosítást nyújtani (tel.: +36 1 882 6810, +36 30 594 7596, email: kozigosztondij@kszk.gov.hu .

Elérhető oldalak:

Részletes információk
Program célja
Részvételi feltételek
Pályázati felhívás
Felvételi eljárás
Jelentkezés
kapcsolat

Forrás: http://www.kozigosztondij.gov.hu