palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

“Majd adok én Neked!” És tényleg…pályázat lakossági, közösségi kezdeményezések támogatására

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Ferencvárosi Gyermekalapja, a helyi támogatóktól összegyűjtött adományoknak köszönhetően, fennállása óta először, pályázatot hirdet! 750 ezer forintról szeretnénk, ha jó helyre kerülne! Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik a ferencvárosi gyerekekért tennének.
A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt (FKA) magánszemélyek hozták létre abból a célból, hogy adománygyűjtő, támogatásosztó és közösségfejlesztő tevékenységével emelje az itt élők-dolgozók életminőségét, hozzájáruljon Ferencváros fejlődéséhez és erősítse a kerületi közösségeket. Az alapítvány politikai pártoktól és az önkormányzattól függetlenül működik.

Az FKA Ferencvárosi GyermeKAlAp céljA  Az FKA keretein belül létrehozott Ferencvárosi Gyermekalap átfogó célja a kerületi gyerekek és fiatalok segítése (az egyetemi évekig bezárólag), hogy a bennük rejlő tehetséget és tettrekészséget a lehető legteljesebb mértékben saját és környezetük életének jobbítására fordíthassák és ezzel megalapozhassák hosszú távú kötődésüket Ferencvároshoz.

A pályázóK Köre

Pályázatot nyújthatnak be:
 • ferencvárosi székhelyű civil szervezetek;
 • civil szervezetek önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ferencvárosi csoportjai;
 • Ferencvárosban működő, jogi személyiséggel nem rendelkező lakossági csoportok, közösségek.

Örömmel vesszük a pályázásban nagy tapasztalattal bíró szervezetek, csoportok jelentkezését, ugyanakkor különös figyelmet fordítunk a kevés tapasztalattal rendelkezők pályázatára is.

TámoGAThATó TevéKenyséGeK  Jelen  pályázatban olyan civil programokat támogatunk, amelyek a kerületi gyerekek és fiatalok mindennapjait teszik színesebbé, biztonságosabbá, tartalmasabbá és gazdagabbá. Elsősorban (de nem kizárólag) olyan pályázatokat várunk, amelyek 

 • lehetőséget teremtenek a ferencvárosi gyerekeknek/fiataloknak az őket foglalkoztató kérdések bemutatására;
 • segítik kibontakozni a gyerekekben/fiatalokban rejlő tehetséget;
 • lehetőséget biztosítanak a gyerekek/fiatalok színvonalas kulturális, szabadidős, sport programokon való részvételére;
 • a gyerekek/fiatalok körében népszerűsítik a közösségért való felelősségérzetet, az önkéntes munka örömét, a helyi adományozás kultúráját és a lakóhely megismerésének fontosságát.

A fentieken túl kivételes esetekben támogatást kaphatnak olyan kezdeményezések is, amelyek nem illeszkednek a felsorolt tevékenységi körökbe, de egybevágnak az FKA céljaival és a Ferencvárosi Gyermekalap átfogó céljával.

Kerületi lakossági, közösségi kezdeményezések alatt olyan tevékenységeket értünk, amelyet Ferencvároshoz kötődő (például itt lakó,tanuló, dolgozó) személyek indítanak, végeznek el, és a kerület fejlődését és az itt élő közösségek erősítését szolgálják.

Megkülönböztetett figyelmet szentelünk azon terveknek, melyek állampolgári-közösségi aktivitásra építenek, modern kommunikációs technikákat használnak, újszerű vagy máshol nem támogatott módon foglalkoznak egy-egy témával, a kerületünkben fellelhető értékekre, erőforrásokra épülnek, de őszintén feltárják kerületünk problémáit is. Továbbá előnyben részesülnek azok a tervek, amelyekben a kerületben lakó-tanuló különböző társadalmi helyzetű gyermekek közösen vesznek részt, a 10-16 éves korosztályt célozzák meg és – amennyiben lehetséges – a szüleiket is bevonják, s amelyek tervezésében és végrehajtásában részt vesznek maguk a fiatalok is.

Nem TámoGAThATó TevéKenyséGeK
Nem támogatunk:
 • politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató tevékenységeket;
 • állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységeket;
 • kimondottan gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket.
A pályázATon eloszThATó összeG, A TámoGATás nAGysáGrendje
A pályázatok támogatására összesen bruttó 750 000 Ft áll rendelkezésre.
Az egyes pályázatokra megítélhető támogatás
 • minimális összege: bruttó 50 000 Ft,
 • maximális összege: bruttó 200 000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  Amennyiben nem érkezik be elegendő támogatásra érdemes pályázat, nem osztjuk ki a teljes keretet, a fennmaradó összeget a következő pályázati fordulóban osztjuk ki. Amennyiben egyetlen támogatásra érdemes pályázatot sem találunk, a pályázatot eredménytelennek tekintjük. Ebben az esetben újabb pályázatot hirdetünk.

A pályázATTAl KApcsolATos eGyéb inFormációK
Pályázati űrlap és egyéb beadandó dokumentumok

Pályázni csak az FKA által biztosított pályázati űrlapon, az űrlap kitöltésével lehet, amely 2014. február 17-től 2014. március 16-ig tölthető le az FKA honlapjáról (http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/).  A kitöltött pályázati űrlappal együtt kell beadni a pályázó szervezet hatályos alapszabályának (alapító okiratának) és bírósági bejegyzésének egyszerű fénymásolatát.

Pályázati konzultáció

A konzultáció célja, hogy a pályázókkal és ötleteikkel minél hamarabb megismerkedjünk és ne a pályázatok beadásánál találkozzunk először.

Ezáltal több lehetőségünk lesz az ötlet megértésére, szükség esetén segíteni a terv pontos megfogalmazásában, és annak felmérésére, hogy – az esetleges finanszírozáson túl – hogyan tudjuk még támogatni megvalósulását. Ezért arra kérünk minden érdeklődőt, pályázót, hogy minél előbb keresse meg Scsaurszki Tamást és jöjjön el az FKA által vezetett konzultációra, melyekre nem szükséges előzetesen bejelentkezni.

A konzultáció helyszíne:
Ferencvárosi Közösségi Alapítvány irodája
1094 Budapest, Márton utca 10. földszint

Időpontjai:

 • 2014. február 19. szerda du. 15 és 17 óra között.
 • 2014. február 26. szerda du. 15 és 17 óra között.
 • 2014. március 5. szerda du. 17 és 19 óra között.
 • 2014. március 12. szerda du. 15 és 17 óra között.

A pályázat formai követelményei és beadási határideje: A pályázatot 2 példányban kell beadni. A pályázat a formai követelményeknek megfelel, ha a pályázó a pályázati űrlap minden kérdésére válaszolt, azt aláírta, s a pályázó szervezet hatályos alapszabályának (alapító okiratának) és bírósági bejegyzésének egyszerű fénymásolatát csatolta.

A pályázat beérkezési határideje: 2014. március 17. hétfő délután 5 óra.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázatot a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány irodájában lehet leadni március 10-e és 17-e között minden munkanap 12 és 17 óra között vagy úgy postázni, hogy határidőre beérkezzen.

majd adok én neked

A pályázatok elbírálása
A pályázatokat, a Ferencvárosi Gyermekalap támogatóit bevonva, az FKA Kuratóriuma bírálja el legkésőbb 2014. április 21-ig.

A pályázatok elbírálása során a Kuratórium lehetőséget biztosít hiánypótlásra. A hiánypótlásra felkérő értesítést e-mailben küldjük meg a pályázóknak 2014. március 23-ig. A hiánypótlás teljesítésére négy munkanapot biztosítunk a pályázóknak, így annak beadási határideje legkésőbb 2014. március 27. csütörtök délután 5 óra.

Eredményhirdetés
A pályázat eredményéről a Kuratórium döntését követően minden pályázót legkésőbb 2014. április 25-ig értesítünk.

A nyertes pályázók, pályázatuk beadásával hozzájárulnak, hogy nevüket és programjuk rövid leírását a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány honlapján is közöljük.

Ha bármilyen kérdése van a pályázattal kapcsolatban, kérjük keresse Scsaurszki Tamás kurátort a 20/243-8491-es telefonszámon  vagy a scsaurszki.tamas@gmail.com email címen.

Link: Majd adok Én Neked